Juozas Masiulis

Knygnešys ir knygininkas Juozas Masiulis

Juozas Masiulis gimė 1864 metų kovo 6 dieną Prastavoniuose (Radviliškio raj.), ūkininkų šeimoje. Baigė pradžios mokyklą, švietėsi savarankiškai. Iki 1888 metų dirbo tėvų ūkyje, vėliau susirado darbą Panevėžyje, seserų Jokubauskaičių prekybos namuose, buvusioje Šeduvos gatvėje (dabar Vasario 16-osios gatvė). Įgijęs patyrimo, J. Masiulis pradėjo kurti savo verslą. Su dėde Vincu Kuzma vertėsi prekyba.

J. Masiulis ir V. Kuzma priklausė slaptai Garšvių knygnešių draugijai, artimai bendradarbiavo su draudžiamos lietuvių spaudos platintojais, kurie atgabendavo knygas. Lietuviškomis knygomis J. Masiulis ir V. Kuzma aprūpindavo smulkiuosius prekiautojus ir patys slapta prekiavo per atlaidus, turgaus dienomis. Už tai J. Masiulis caro valdžios keliskart siųstas bausmei į Rusijos gilumą.

Panaikinus lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą, J. Masiulis pradėjo legaliai prekiauti lietuviškomis knygomis. 1905 metais buvo atidarytas Juozo Masiulio knygynas, galanterijos ir rašomųjų daiktų sankrova. Čia buvo prekiaujama įvairia literatūra, devocionalijomis, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis. 1912 metais knygyno asortimentą sudarė per 1 000 pavadinimų spaudinių lietuvių ir kitomis kalbomis. J. Masiulis palaikė prekybos ryšius su Zawadzkių, Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės ir kitais knygynais, išleido 9 knygas. 1918–1940 metais knygyno savininkas priklausė įvairioms Panevėžio draugijoms, turėjo visuomeninių pareigų.

Mirė 1940 metų kovo 26 dieną, palaidotas Panevėžyje.

Nuotraukos iš Joanos Vigos Čiplytės knygos „Juozas Masiulis“ (Vilnius, 2005) ir Zitos Pikelytės sudaryto fotoalbumo „Senasis Panevėžys“ (Panevėžys, 2003).

Ilona Mažylytė