1. Panevėžio apskrities inžinierius Kazys Germanas su Panevėžio miesto vadovais ir aktyviais panevėžiečiais. Kazys Germanas – pirmoje eilėje septintas iš kairės. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Nepriklausomybės kovų dalyvis Kazys Germanas

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokyklą, K. Germanas ėmė lankyti „Saulės“ draugijos  mokytojų kursus Vilniuje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė į Voronežą. Čia baigė Voronežo realinę mokyklą. Pasibaigus karui, grįžo į Lietuvą ir įstojo į Karo mokyklą Kaune, 1919 m. baigė jos antrąją laidą. Vėliau K. Germanas dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose: 1920–1922 m. tarnavo šeštajame pėstininkų pulke. 1922 m. įstojo į Lietuvos universiteto technikos fakultetą. 1929-aisiais mokslus baigė, tapo diplomuotu inžinieriumi. 1930 m. paskirtas Panevėžio apskrities inžinieriumi, šias pareigas užėmė iki 1937-ųjų pabaigos. 1932 m. Kazys Germanas apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu.

2. Statybos kursai Panevėžyje. Antroje eilėje penktas iš kairės inž. K. Germanas. 1934 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Panevėžyje K. Germanas nuosavo būsto neturėjo – gyveno nuomojamame Brauerio name Ukmergės gatvėje. 1935 m. sausį šį pastatą nuniokojo  gaisras, dėl to K. Germanas patyrė nuostolių už 1 420 litų.

Inžinierius K. Germanas aktyviai dalyvavo su miesto ir apskrities tvarkymu susijusiose veiklose, rūpinosi kelių tiesimu, mokyklų ir kitų objektų statymo reikalais. Taip pat įsitraukė ir į miesto politinį gyvenimą: priklausė Tautininkų sąjungai, buvo Panevėžio miesto tarybos narys. 1936 m. K. Germanui išmokėta 1 mėnesio premija už darbą tiesiant Panevėžio–Ramygalos plentą. Šis plentas iškilmingai atidarytas 1936 m. lapkritį. Inžinierius galėjo didžiuotis ir išpuoselėtu ūkiu Smilgių apylinkėse. 1937 m. K. Germanas paliko Panevėžį, lapkričio 30 d. mieste suorganizuotos jo išleistuvės.

1937 m. gruodžio 17 d. K. Germanas paskirtas Švietimo ministerijos departamento direktoriumi. Po metų – 1938 m. gruodžio 5 d. – jam suteiktos Susisiekimo ministro pareigos. Prasidėjus sovietų okupacijai, 1940 m. liepą K. Germanas buvo areštuotas, bet karo pradžioje iš kalėjimo išlaisvintas. Nacių okupacijos metais dirbo tarėju susisiekimo reikalams. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno JAV. Mirė 1980 m. Nepriklausomos Lietuvos laikais K. Germanas apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ir Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinais.

Nuotraukos:
1. Panevėžio apskrities inžinierius Kazys Germanas su Panevėžio miesto vadovais ir aktyviais panevėžiečiais. Kazys Germanas – pirmoje eilėje septintas iš kairės.
2. Statybos kursai Panevėžyje. Antroje eilėje penktas iš kairės inž. K. Germanas. 1934 m.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas