1. Panevėžio apskrities inžinierius Kazys Germanas su Panevėžio miesto vadovais ir aktyviais panevėžiečiais. Kazys Germanas – pirmoje eilėje septintas iš kairės. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Nepriklausomybės kovų dalyvis Kazys Germanas

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokslus, mokėsi „Saulės“ draugijos  mokytojų kursuose Vilniuje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė į Voronežą. Čia baigė Voronežo realinę mokyklą. Karui pasibaigus, grįžo į Lietuvą ir įstojo į Karo mokyklą Kaune. 1919 m. baigė tos mokyklos antrąją laidą. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose. 1920–1922 m. tarnavo šeštajame pėstininkų pulke. 1922 m. įstojo į Lietuvos universiteto technikos fakultetą. 1929 m. baigė mokslus ir tapo diplomuotu inžinieriumi. 1930 m. paskirtas dirbti Panevėžio apskrities inžinieriumi. Šiose pareigose dirbo iki 1937 m. pabaigos. 1932 m. Kazys Germanas apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu.

2. Statybos kursai Panevėžyje. Antroje eilėje penktas iš kairės inž. K. Germanas. 1934 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijosPanevėžyje K. Germanas neturėjo savo namo ir gyveno nuomojamame Brauerio name Ukmergės gatvėje. 1935 m. sausį šiame name kilo gaisras, dėl kurio K. Germanas patyrė 1 420 litų nuostolių. Inžinierius K. Germanas aktyviai dalyvavo miesto ir apskrities tvarkyme, rūpinosi kelių tiesimu, mokyklų ir kitų objektų statybos reikalais. Aktyviai dalyvavo miesto politiniame gyvenime. Priklausė Tautininkų sąjungai, buvo Panevėžio miesto tarybos narys. 1936 m. K. Germanui išmokėta 1 mėnesio premija už darbą tiesiant Panevėžio–Ramygalos plentą. Šis plentas iškilmingai atidarytas 1936 m. lapkritį. K. Germanas turėjo pavyzdinį ūkį Smilgių apylinkėse. 1937 m. K. Germanas paliko Panevėžio miestą. Lapkričio 30 d. mieste suorganizuotos inžinieriaus išleistuvės.

1937 m. gruodžio 17 d. K. Germanas paskirtas Švietimo ministerijos departamento direktoriumi. 1938 m. gruodžio 5 d. paskirtas Susisiekimo ministru. Prasidėjus sovietų okupacijai, 1940 m. liepą buvo areštuotas. Karo pradžioje iš kalėjimo išlaisvintas. Nacių okupacijos metais dirbo tarėju susisiekimo reikalams. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno JAV. Mirė 1980 m. Nepriklausomos Lietuvos laikais apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ir Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinais.

Nuotraukos:
1. Panevėžio apskrities inžinierius Kazys Germanas su Panevėžio miesto vadovais ir aktyviais panevėžiečiais. Kazys Germanas – pirmoje eilėje septintas iš kairės.
2. Statybos kursai Panevėžyje. Antroje eilėje penktas iš kairės inž. K. Germanas. 1934 m.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas