1. Fotografas Petras Jutelis. XX a. 4 deš.

Panevėžio fotografas Petras Jutelis

Būsimasis fotografas Petras Jutelis gimė 1904 m. rugsėjo 23 d. Panevėžio apskrities Naujamiesčio valsčiaus Puorių kaime. Šeima gyveno gana skurdžiai, tėvai tarnavo pas ūkininkus. Šeimoje augo ketvertas vaikų: be Petro, augo dar du broliai ir viena sesuo. Brolis Jonas gyveno Pažagieniuose, kur turėjo pasistatęs namelį. Kitas brolis Pranas gyveno Panevėžio mieste Daukanto gatvėje. Pranas dirbo akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabrike, vėliau šepečių dirbtuvėje. Ši dirbtuvė buvo įsikūrusi Plukių gatvėje. Sesuo Ona gyveno kaime, ūkininkavo.

Būsimasis fotografas Petras Jutelis anksti išėjo piemenauti, ganė žąsis. Jis dirbo pas ūkininkus. Sulaukęs pilnametystės, įsidarbino fotografo mokiniu. Dirbdavo namuose, darydavo didelio formato portretines nuotraukas. Iš pradžių samdė butą Basanavičiaus gatvėje.

2. E. Jutelienė su vaikais. XX a. 4 deš.1934 m. vedė Emiliją Medžytę, aktyvią Pavasarininkų sąjungos narę. Emilija Medžytė buvo aktyvi katalikiškos spaudos platintoja. Ji mielai dalyvaudavo ir vaidinimuose. Šeima pasistatė namą Ramygalos gatvėje Nr. 111 (dabar Nr. 89). Petras Jutelis namuose įkūrė savo ateljė. Antrojo pasaulinio karo metais Juteliai fotografuodavo dokumentams Raudonosios armijos ir nacistinės Vokietijos kariuomenės karius. Karo metais daugiausia fotografuodavo žmona Emilija, o P. Jutelis darė fotografijas. Sovietmečiu, kai atsirado artelės, P. Jutelis ėjo dirbti į artelę Laisvės aikštėje. Paskui dirbo ateljė Respublikos gatvėje, M. Margytės gatvėje su  žinomu Panevėžio fotografu Jonu Žitkumi. Iki išėjimo į pensiją P. Jutelis dirbo fotografu tuometiniame Buitiniame kombinate Respublikos gatvėje. 1964 m. išėjo į pensiją, mirė 1980 m. lapkričio 9 d.

Petro ir Emilijos Jutelių šeimoje užaugo trys vaikai: sūnūs Vytautas (gimęs 1936 m.), Ernestas (gimęs 1939 m.) ir dukra Gražina (gimusi 1940 m.).

Nuotraukos:
1. Fotografas Petras Jutelis. XX a. 4 deš.
2. E. Jutelienė su vaikais. XX a. 4 deš.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas