1. Panevėžyje ir apie Panevėžį išleisti Kauno gubernijos leidiniai, saugomi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

Paskutinė Kauno gubernijos metraščio knyga išleista Panevėžyje

1845–1915 m. Kauno gubernijos valdyba kartą per metus leido informacinį leidinį „Памятная книжка Ковенской губернии“ („Kauno gubernijos atmintinė knygelė“). Spausdinama ji buvo gubernijos spaustuvėje Kaune. 1915 m. išleista Panevėžyje.

Ši atmintinė knygelė, kurioje buvo pateikiami statistiniai duomenys apie Kauno gubernijos gyventojus, švietimą, ekonomiką, skelbiami straipsniai istorijos, etnografijos, kalbotyros klausimais, yra vertingas istorijos šaltinis apie tuometinį gubernijos ar atskiros vietovės gyvenimą.

1887 m. ir 1898 m. „Kauno gubernijos atmintinėse knygelėse“ išspausdinti šio leidinio redaktoriaus, gubernijos statistikos komiteto sekretoriaus Konstantino Gukovskio parengti Panevėžio apskrities istoriniai – statistiniai aprašymai. 1898 m. Panevėžio apskrities aprašymas buvo išleistas ir atskiru leidiniu.

Prie 1898 m. Panevėžio apskrities aprašymo buvo pridėtas kalbininko Kazimiero Jauniaus straipsnio apie Panevėžio krašto tarmes pirmoji dalis. Antroji K. Jauniaus straipsnio dalis buvo atspausdinta 1899 m. „Kauno gubernijos atmintinėje knygelėje“. Tai buvo pirmoji mokslinė šiaurės panevėžiškių tarmių studija.

Konstantinas Gukovskis kartu su Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojais Emeljanu Voiničiu ir Ivanu Siniakovu parengė Panevėžio miesto istorinį – statistinį aprašymą, kuris buvo atspausdintas 1904 m. „Kauno gubernijos atmintinėje knygelėje“. Po metų šis aprašymas išleistas atskiru leidiniu, jame įdėtas miesto planas.

Leidinys pradedamas Panevėžio geografinės padėties ir klimato aprašymu. Toliau pateikiama istorinė miesto apžvalga, aprašomi gyventojai, bažnyčios, mokyklos. Pristatoma pramonė ir prekyba, savivaldos būklė, ligoninės ir prieglaudos. Leidinys baigiamas informacija apie miesto valstybines ir visuomenines įstaigas.

2. Panevėžio realinės mokyklos medinė sporto salė, kurioje prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo įrengta Kauno gubernijos valdybos spaustuvė. Nuotrauka iš www.jbgimnazija.ltPaskutinė „Kauno gubernijos atmintinė knygelė“ buvo išleista 1915 m. Panevėžyje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, čia iš Kauno buvo atkeltos Kauno gubernatoriaus administracinės įstaigos ir veikė gubernijos spaustuvė. Joje buvo leidžiami gubernatoriaus administracijos įsakymai, spausdinami pranešimai iš fronto.

Nuo Panevėžyje išleistos paskutinės „Kauno gubernijos atmintinės knygelės“ šiemet sueina 100 metų. Šio leidinio, tapusio bibliografine retenybe, vienas iš egzempliorių saugomas Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Panevėžio istorijos tyrinėjimams reikšmingi „Kauno gubernijos atmintinių knygelių“ statistiniai duomenys ir straipsniai skelbiami Panevėžio kraštotyros muziejaus interneto svetainės Panevėžio istorijos skaitmeninėje bibliotekoje.

Nuotraukos:
1. Panevėžyje ir apie Panevėžį išleisti Kauno gubernijos leidiniai, saugomi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.
2. Panevėžio realinės mokyklos medinė sporto salė, kurioje prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo įrengta Kauno gubernijos valdybos spaustuvė. Iš www.jbgimnazija.lt.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas