1. Mykolas Karka prie savo namo Panevėžyje. Nuotrauka iš www.epaveldas.lt

Panevėžio muzikos mokykla

1944 m. rugsėjo mėnesį, karo frontui tik ką nudundėjus į vakarus, Panevėžyje įkurta muzikos mokykla. Tiksli jos atidarymo data nežinoma. Mokyklos organizatorius – žymus Panevėžio muzikas Mykolas Karka.

Apie sunkią muzikos mokyklos pradžią pokaryje sužinome iš Mykolo Karkos atsiminimų, spausdintų sovietmetyje ėjusioje „Panevėžio tiesoje“. Keletą su mokyklos įkūrimu susijusių dokumentų pavyko rasti Lietuvos ypatingajame archyve.

Šio archyvo LKP dokumentų skyriuje saugomas Panevėžio apskrities LKP (b) pirmajam sekretoriui 1947 m. gegužės 10 d. rašytas Mykolo Karkos raštas. Muzikos mokyklos direktoriumi jis buvo 1944–1950 m.

Mykolas Karka muzikos mokyklą įsteigė vietoj karo metais veikusių muzikos kursų. Pirmiausia juos jis ir aprašė savo rašte. Čia jis nurodė, kad kursus organizuoti ir jiems vadovauti Švietimo komisariatas pavedė 1941 m. sausio mėnesį.

Atsiminimuose Mykolas Karka rašo, kad šie kursai buvo organizuoti 1940 m. rudenį. Tikėtina, kad muzikos kursų steigimo data tikslesnė nurodyta rašte. Skirtingai nei šis raštas, atsiminimai rašyti ir „Panevėžio tiesoje“ paskelbti 18 metų vėliau.

Toliau iš M. Karkos rašto partijos sekretoriui sužinome apie muzikos kursų veikimą karo metais. Jie buvo išlaikyti ir kursų turtas išsaugotas kursus net uždarius. Vokiečiams pasitraukius, Meno reikalų valdybos viršininkas Juozas Banaitis įsakė Panevėžyje veikusius muzikos kursus pertvarkyti į muzikos mokyklą ir jos direktoriumi paskyrė Mykolą Karką.

Kadangi miestas buvo perpildytas karinių įstaigų ir ligoninių, su didžiuliu vargu buvo gautas 5 kambarių patalpa, kurioje ir pradėtas mokyklos darbas. Kurioje vietoje buvo ta patalpa Mykolas Karka nei rašte, nei vėliau rašytuose atsiminimuose nenurodė.

Iš kitų šaltinių sužinome, kad ta patalpa buvo Ramygalos g. 4. Nors kitur rašoma, kad pokaryje muzikos mokykla kūrėsi pastate Laisvės a. 1. Kadangi mokyklos kūrimosi dokumentai neišlikę, šiuos faktus patikrinti sunku.

Miesto vykdomasis komitetas muzikos mokykla nesirūpino. Todėl M. Karka skundėsi, kad 1945 m. pavasarį miesto komendanto paskirtos mokyklinės patalpos Ramygalos g. 34 Vykdomojo komiteto buvo perleistos rusų mokyklai. Čia dar galėjo tilpti bendrabutis ir buvo salė koncertams.

Meno reikalų valdyba Mykolui Karkai pavedė iš Panevėžio ir gretimų apskričių atrinkti prie muzikos palinkimą turinčius vaikus ir jiems be muzikos dar suorganizuoti ir bendrąjį mokslą. Todėl muzikos mokyklai be patalpų klasėms dar buvo reikalingas ir bendrabutis.

Šiuo klausimu Mykolas Karka miesto vykdomajam komitetui buvo parašęs net septynis raštus. Bet muzikos mokykla ir toliau liko vargti ankstesnėse patalpose su aštuoniais kambariais, iš kurių keturi buvo pereinami.

Dar M. Karka skundėsi, kad negali mokyklai nupirkti reikiamų muzikos instrumentų. Tam Meno reikalų valdyba buvo skyrusi pinigų, bet Panevėžio banko direktorius jų neišdavė. Mykolas Karka Panevėžio apskrities LKP (b) pirmojo sekretoriaus prašė dėl muzikos mokyklos vargų abejingus žmones pajudinti.

Meno reikalų valdyba 1948 m. Panevėžio muzikos mokyklą reorganizavo į septynmetę muzikos mokyklą ir vidurinę muzikos mokyklą. 1949 m. jos persikėlė į naujas patalpas Sodų g. 10. Nuo 1950 m. Panevėžio septynmetė muzikos mokykla persikėlė į kitas patalpas A. Domaševičiaus (dab. A. Smetonos) gatvėje.

Nuotraukos:
1. Mykolas Karka prie savo namo Panevėžyje. Iš www.epaveldas.lt.
2. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, savo pradžią siejanti su 1944 m. įkurta Panevėžio muzikos mokykla.
3. Dabartinė Panevėžio muzikos mokykla, išaugusi iš 1948 m. įkurtos septynmetės muzikos mokyklos.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas