Ginas Pinigis
2022 09 13

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1947) žurnalistas Ginas Pinigis. Ilgametis įvairių Panevėžio dienraščių žurnalistas. Vėliau gyveno ir dirbo Vilniuje. Lietuvos sporto federacijos narys. Pelnė Lietuvos sporto žurnalistų federacijos A. Krukausko premiją „Už gyvenimą, pašvęsta sporto žurnalistikai“ (2005). Mirė 2016 09 09 Vilniuje.

Bronislovas Vaidutis Kutavičius
2022 09 13

90 metų, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1932) kompozitorius, prof. Bronislovas Vaidutis Kutavičius. 1946–1957 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, 1958–1959 – J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1959–1964 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1965–1969 dėstė Vilniaus kultūros mokykloje, 1969–1974 – Vilniaus pedagoginiame institute, 1975–2000 – M. K. Čiurlionio menų gimnazijos kompozicijos mokytojas, 1984–2000 – Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas. Sukūrė operų, oratorijų, vokalinių ciklų, kūrinių chorams, muzikos kino filmams. LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1982), LSSR valstybinės premijos laureatas (1987), Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1995), apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1999), ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2003). Mirė 2021 09 29 Vilniuje.

Aleksas Jakaitis
2022 09 13

135 metai, kai Barklainiuose (Panevėžio r.) gimė (1887) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Aleksas Jakaitis. Nuo 1907 tarnavo Rusijos kariuomenėje, kovėsi Pirmojo pasaulinio karo fronte. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Raudonąja armija, Lenkijos kariuomene. 1919–1920 Joniškėlio bataliono, Devintojo pėstininkų pulko vadas, ėjo brigados, divizijos vado pareigas. 1920–1923 – Dešimtojo pėstininkų pulko, Trečiojo pėstininkų pulko, 1923–1924 – Pirmojo pėstininkų divizijos vadas. Nuo 1924 Pirmosios karo apygardos viršininkas. 1926 paleistas į atsargą. Apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi (1919). Nusišovė 1933 09 04 Marijampolės vienkiemyje (prie Panevėžio).

Panevėžio dailės mokykla
2022 rugsėjis

55 metai, kai įsteigta (1967) Panevėžio dailės mokykla. Gruodžio 5 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas.

2022 rugsėjis

110 metų, kai Panevėžyje įkurta (1912) kultūros ir meno draugijos „Aidas“ artistų mėgėjų kuopa. Pirmasis jos vadovas – Matas Grigonis.