Žymieji kryždirbiai Vincas Svirskis ir Lionginas Šepka

LR Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Tautodailės bei UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė testą, kurį spręsdami pasitikrinsite žinias apie du garsiausius Lietuvos liaudies meistrus kryždirbius – Vincą Svirskį ir Lionginą Šepką, o tuo pačiu – ir apie į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktą Lietuvos kryždirbystę. Kviečiame spręsti testą ir pasitikrinti […]

Pažink duomenų bazes

Licencijuojamose duomenų bazėse yra nuo keliolikos iki kelių tūkstančių žurnalų ir kitokių elektroninių išteklių pavadinimų. Naudotis tokia informacija paprasta ir patogu. Ar tikrai? Ką žinote apie duomenų bazes?