Virtuali paroda

Aktorės unikalumas ir didybė. Eugenijai Šulgaitei – 100

E. Šulgaitės biografija

Eugenija Šulgaitė – teatro ir kino aktorė, režisieriaus Juozo Miltinio mokinė, viena žymiausių Panevėžio dramos teatro pirmosios kartos aktorių.

Gimė 1923 m. birželio 1 d. Raguvoje (Panevėžio r.). Tokia data įrašyta E. Šulgaitės dokumentuose. Tai jos krikšto diena, o tikroji gimimo diena – gegužės 14-oji.

Mokėsi Raguvos progimnazijoje, vėliau Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1941 m. įstojo į Juozo Miltinio dramos studiją ir tuo pat metu tęsė mokslus gimnazijoje. Būdama paskutinėje gimnazijos klasėje vaidino Inezą spektaklyje M. de Siera „Lopšinė dainelė“ (rež. Juozas Miltinis, 1942 m.). Baigusi gimnaziją, pakviesta dirbti aktore.

1943–1998 m. – Panevėžio dramos teatro (nuo 1995 m. Juozo Miltinio dramos teatras) aktorė.

Per daugiau kaip penkis kūrybinius dešimtmečius teatre Eugenija Šulgaitė sukūrė apie 120 įdomių, išskirtinių, ryškių vaidmenų. Atėjusi į teatrą, debiutavo dviem vaidmenimis spektaklyje S. Čiurlionienės „Pinigėliai“ – Normantienė ir Raudonauskienė. Sėkmingą pradžią sekė kiti išraiškingi ir svarbūs vaidmenys Juozo Miltinio statytuose spektakliuose: Gaškienė „Prieblandoje“, Ana Andrejevna „Revizoriuje“, Nastasija „Belugino vedybose“, Heda „Hedoje Gabler“, Ledi Makbet „Makbete“. Aktorė vaidino ir kitų Panevėžio dramos teatro režisierių – Vaclovo Blėdžio, Jono Aleknos, Juliaus Dautarto, Algimanto Pociūno, Sauliaus Varno spektakliuose.

Nuo 1961 m. vaidino kine. Sukūrė daugiau kaip 20 vaidmenų.

Vaidybai būdingas saikingas ekspresyvumas, psichologinis įtaigumas. Pripažinimą talentingai ir darbščiai aktorei atnešė ne tik žymiausiuose Juozo Miltinio spektakliuose sukurti vaidmenys, bet ir ne viename kino ir televizijos filme įkūnytas išmintingos ir kupinos šilumos Motinos paveikslas.

Įsimintiniausi vaidmenys suvaidinti teatre:

Gaškienė – Vienuolio „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis), 1945–1989 m.
Ana Andrejevna – N. Gogolio „Revizorius“ (rež. Juozas Miltinis), 1946 m., 1951 m.
Nastasija Petrovna – A. Ostrovskio, I. Solovjovo „Belugino vedybos“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m., 1962 m.
Irina Nikolajevna Arkadina – A. Čechovo „Žuvėdra“ (rež. Juozas Miltinis), 1954 m.
Sofija – M. Gorkio „Paskutinieji“ (rež. Jonas Alekna), 1955 m.
Heda – H. Ibseno „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1957 m., 1972 m.
Linda – A. Millerio „Komivojažerio mirtis“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1958 m., 1965 m.
Marija – S. Golovanivskio „Tolimas aidas“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1960 m.
Ledi Makbet – W. Shakespeare’o „Makbetas“ (rež. Juozas Miltinis), 1961 m.
Frau Fokerat –  G. Hauptmanno „Vieniši žmonės“ (rež. Juozas Miltinis), 1963 m.
Teisėja – R. Narečionio „Prieš nuosprendį“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1965 m.
Daktarė Matilda fon Cand –  F. Dűrrenmatto „Fizikai“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m.
Otilija – G. Priedės „Otilija ir jos anūkai“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1971 m.
Nina Ivanovna Voronkova – A. Galino „Retro“ (rež. Julius Dautartas), 1982 m.
Kalvaitienė – V. Krėvės „Žentas“ (rež. Julius Dautartas), 1983 m.
Hana – A. Dudajevo „Vakaras“, (rež. Donatas Banionis), 1984 m.
Odokija –  I. Drutâ „Sarta kumelė su skambalu“ (rež. Julius Dautartas), 1987 m.
Kepelienė – Vaižganto „Nebylys“ (R. Samulevičiaus inscenizacija; rež. Algimantas Pociūnas), 1990 m.
Galinė Dominyka – „Senojo gluosnio pasakojimai“ (Vlado Dautarto novelių romano motyvais; rež. Julius Dautartas), 1997 m.

Kine:

Valstietė Budrienė – „Kanonada“, Lietuvos k . s. (rež. Raimondas Vabalas, Arūnas Žebriūnas), 1961 m.
Marija – „Vienos dienos kronika“, Lietuvos k. s. (rež. Vytautas Žalakevičius), 1963 m.
Lokienė – „Niekas nenorėjo mirti“, Lietuvos k. s. (rež. Vytautas Žalakevičius), 1965 m.
Blindos motina – „Tadas Blinda“, LTV (rež. Balys Bratkauskas), 1972 m.
Juozo Motina – „Laimingas, laimės neradęs“, Lietuvos k. s. (rež. Algirdas Araminas), 1973 m.
Vainorienė („Katrė Pypkiorė“) – „Sodybų tuštėjimo metas“, Lietuvos k. s. (rež. Almantas Grikevičius), 1976 m.
Jomanto motina – „Pasigailėk mūsų“, Lietuvos k. s. (rež. Algirdas Araminas), 1978 m.
Motina – „Atsiprašau“, Lietuvos k. s. (rež. Vytautas Žalakevičius), 1982 m.
Motina – „Svetimos aistros“, Rygos k. s (rež. Janis Streičs), 1983 m.
Senelė Viktorija – „Elektroninė senelė“, Lietuvos k. s. (rež. Algimantas Puipa), 1985 m.
Letos senelė – „Neatmenu tavo veido“, Lietuvos k. s. (rež. Raimundas Banionis), 1988 m.
Monika Kairienė – „Gyvenimas po klevu“, LTV (rež. Kazimieras Musnickas), 1988 m.
Vaidino filme „Namai“, Studija Kinema (rež. Šarūnas Bartas), 1997 m.

1960 m. Eugenijai Šulgaitei suteiktas LSSR nusipelniusios artistės vardas, 2001 m. – meno srityje labiausiai nusipelniusios panevėžietės vardas.

Sukūrė šeimą su to paties teatro aktoriumi Gediminu Karka. Užaugino du vaikus – Kristiną ir Andrių.

Eugenija Šulgaitė mirė 2014 m. liepos 28 d. Panevėžyje. Palaidota Karkų šeimos kape, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.