Virtuali paroda

Aktorės unikalumas ir didybė. Eugenijai Šulgaitei – 100

Su kolegomis ir kitais asmenimis

Panevėžio dramos teatro aktoriai Vaclovas Blėdis ir Eugenija Šulgaitė su režisieriumi Juozu Miltiniu. Panevėžys, 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-420/2-2

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio dramos teatro aktoriai Vaclovas Blėdis ir Eugenija Šulgaitė su režisieriumi Juozu Miltiniu. Panevėžys, 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-420/2-2
Režisierius Juozas Miltinis su aktorėmis. Iš kairės, 1-oje eilėje: Ona Konkulevičiūtė ir Eugenija Šulgaitė, 2-oje eilėje: Laimutė Liesytė, Regina Zdanavičiūtė, Juozas Miltinis, Henrika Hokušaitė, stovi: Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Danutė Juronytė, Liudvika Marija Adomavičiūtė. Apie 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/3

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Režisierius Juozas Miltinis su aktorėmis. Iš kairės, 1-oje eilėje: Ona Konkulevičiūtė ir Eugenija Šulgaitė, 2-oje eilėje: Laimutė Liesytė, Regina Zdanavičiūtė, Juozas Miltinis, Henrika Hokušaitė, stovi: Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Danutė Juronytė, Liudvika Marija Adomavičiūtė. Apie 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/3
Aktorių kolektyvas prie senojo teatro, apie 1953 m. Priekyje sėdi Juozas Jučas. Iš kairės, 1-oje eilėje: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje eilėje: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Marija Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laimutė Liesytė, Algimantas Masiulis, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. PAVB FKV-440/1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktorių kolektyvas prie senojo teatro, apie 1953 m. Priekyje sėdi Juozas Jučas. Iš kairės, 1-oje eilėje: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje eilėje: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Marija Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laimutė Liesytė, Algimantas Masiulis, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. PAVB FKV-440/1
Panevėžio dramos teatro aktoriai su Muzikinio teatro kolektyvu prie senojo teatro. Eugenija Šulgaitė 2-oje eilėje, 7-a iš dešinės. Panevėžys, 1955 m. PAVB FKV-440/10

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio dramos teatro aktoriai su Muzikinio teatro kolektyvu prie senojo teatro. Eugenija Šulgaitė 2-oje eilėje, 7-a iš dešinės. Panevėžys, 1955 m. PAVB FKV-440/10
Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu. Iš kairės, 1-oje eilėje – Algirdas Paulavičius ir Kazimieras Vitkus. 2-oje eilėje: 1-a Eugenija Šulgaitė, 3-as Juozas Miltinis, 5-a Dalia Melėnaitė, 6-a Henrika Hokušaitė. 3-oje eilėje: 1-as Algimantas Masiulis, 2-as Bronius Babkauskas, 4-a Ona Konkulevičiūtė, 5-a Gražina Urbonavičiūtė, 6-as Donatas Banionis. PAVB FKV-440/21

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu. Iš kairės, 1-oje eilėje – Algirdas Paulavičius ir Kazimieras Vitkus. 2-oje eilėje: 1-a Eugenija Šulgaitė, 3-as Juozas Miltinis, 5-a Dalia Melėnaitė, 6-a Henrika Hokušaitė. 3-oje eilėje: 1-as Algimantas Masiulis, 2-as Bronius Babkauskas, 4-a Ona Konkulevičiūtė, 5-a Gražina Urbonavičiūtė, 6-as Donatas Banionis. PAVB FKV-440/21
Eugenija Šulgaitė (3-čia iš kairės) su kolegomis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/26

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Eugenija Šulgaitė (3-čia iš kairės) su kolegomis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-440/26
Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu senojo teatro salėje. Eugenija Šulgaitė 1-oje eilėje, 2-a iš kairės. 1960 m. PAVB FKV-440-4

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu senojo teatro salėje. Eugenija Šulgaitė 1-oje eilėje, 2-a iš kairės. 1960 m. PAVB FKV-440-4
Juozas Miltinis (centre) su Panevėžio dramos teatro aktoriais (buvusiais ir esamais) ir kitais teatro kolektyvo nariais, minint pirmojo spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ pastatymo 50-metį. 1991 03 15. Iš kairės, 1-oje eilėje: 1-as Vaclovas Blėdis, 2-a Jadvyga Matulytė, 4-as Juozas Miltinis, 6-a Stasė Breivaitė-Surkevičienė, 7-as Donatas Banionis. 2-oje eilėje: 1-as Raimondas Vabalas, 2-a Regina Zdanavičiūtė, 3-a Eugenija Šulgaitė, 4-as Kazimieras Vitkus, 6-as Gediminas Karka, 7-a Liudvika Marija Adomavičiūtė, 8-a Danutė Juronytė, 9-a Julija Bėdytė-Stepankienė, 10-as Albertas Stepanka. 3-oje eilėje: 1-a Viktorija Vadapolaitė-Ličkūnienė, 2-a Zita Adukevičiūtė, 3-as Eugenijus Grigaliūnas, 4-a Alma Gustytė, 6-a Marytė Maslauskaitė, 7-a Regina Astrauskaitė, 8-a Eleonora Koriznaitė, 9-as Rudolfas Jansonas, 10-a Irena Vasiulytė, 11-as Algirdas Paulavičius, 12-a Eleonora Matulaitė, 13-as Česlovas Pažemeckas, 17-a Nijolė Baužytė, 18-as Romualdas Urvinis. 4-oje eilėje: 4-a Ligita Kondrotaitė, 5-as Julius Tamošiūnas, 6-as Vytautas Kupšys, 7-as Liubomiras Laucevičius, 8-as Albinas Kėleris, 9-as Algimantas Pociūnas, 10-as Petras Kežys. 5-oje eilėje: 2-as Rimantas Teresas, 3-as Rimantas Jovas, 4-as Valerijus Jevsejevas, 5-as Laimutis Sėdžius. PAVB FJM-898/1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Juozas Miltinis (centre) su Panevėžio dramos teatro aktoriais (buvusiais ir esamais) ir kitais teatro kolektyvo nariais, minint pirmojo spektaklio N. Pogodino „Sidabrinis slėnis“ pastatymo 50-metį. 1991 03 15. Iš kairės, 1-oje eilėje: 1-as Vaclovas Blėdis, 2-a Jadvyga Matulytė, 4-as Juozas Miltinis, 6-a Stasė Breivaitė-Surkevičienė, 7-as Donatas Banionis. 2-oje eilėje: 1-as Raimondas Vabalas, 2-a Regina Zdanavičiūtė, 3-a Eugenija Šulgaitė, 4-as Kazimieras Vitkus, 6-as Gediminas Karka, 7-a Liudvika Marija Adomavičiūtė, 8-a Danutė Juronytė, 9-a Julija Bėdytė-Stepankienė, 10-as Albertas Stepanka. 3-oje eilėje: 1-a Viktorija Vadapolaitė-Ličkūnienė, 2-a Zita Adukevičiūtė, 3-as Eugenijus Grigaliūnas, 4-a Alma Gustytė, 6-a Marytė Maslauskaitė, 7-a Regina Astrauskaitė, 8-a Eleonora Koriznaitė, 9-as Rudolfas Jansonas, 10-a Irena Vasiulytė, 11-as Algirdas Paulavičius, 12-a Eleonora Matulaitė, 13-as Česlovas Pažemeckas, 17-a Nijolė Baužytė, 18-as Romualdas Urvinis. 4-oje eilėje: 4-a Ligita Kondrotaitė, 5-as Julius Tamošiūnas, 6-as Vytautas Kupšys, 7-as Liubomiras Laucevičius, 8-as Albinas Kėleris, 9-as Algimantas Pociūnas, 10-as Petras Kežys. 5-oje eilėje: 2-as Rimantas Teresas, 3-as Rimantas Jovas, 4-as Valerijus Jevsejevas, 5-as Laimutis Sėdžius. PAVB FJM-898/1
Režisierius Juozas Miltinis su Panevėžio dramos teatro darbuotojais. Iš kairės, 1-oje eilėje: Zita Adukevičiūtė, Eugenija Šulgaitė, Eleonora Matulaitė, Irena Vasiulytė, Kazimieras Vitkus, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Vilmira Šamparaitė, Alma Gustytė, Regina Zdanavičiūtė, Marytė Malauskaitė, Gražina Urbonavičiūtė. 2-oje eilėje: Valerijus Jevsejevas, Danutė Vidugirytė, Gediminas Karka, Eleonora Koriznaitė, Lolita Martinonytė, Vidmantas Bartusevičius, Ligita Kondrotaitė, Regina Astrauskaitė, Romualdas Urvinis, Albinas Kėleris, Laimutė Mališauskaitė, Jonas Garliauskas, Petras Kežys, Donatas Banionis. 3-oje eilėje: Vytautas Kupšys, Rimantas Pazikas, Rimantas Jovas, neatpažintas asmuo, Eugenijus Grigaliūnas, Rudolfas Jansonas, Robertas Zimblys, Alfredas Dukšta, Laimutis Sėdžius, Algimantas Pociūnas, Julius Tamošiūnas, Rimantas Teresas. Panevėžys, 1991 m. PAVB FJM-915/1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Režisierius Juozas Miltinis su Panevėžio dramos teatro darbuotojais. Iš kairės, 1-oje eilėje: Zita Adukevičiūtė, Eugenija Šulgaitė, Eleonora Matulaitė, Irena Vasiulytė, Kazimieras Vitkus, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Vilmira Šamparaitė, Alma Gustytė, Regina Zdanavičiūtė, Marytė Malauskaitė, Gražina Urbonavičiūtė. 2-oje eilėje: Valerijus Jevsejevas, Danutė Vidugirytė, Gediminas Karka, Eleonora Koriznaitė, Lolita Martinonytė, Vidmantas Bartusevičius, Ligita Kondrotaitė, Regina Astrauskaitė, Romualdas Urvinis, Albinas Kėleris, Laimutė Mališauskaitė, Jonas Garliauskas, Petras Kežys, Donatas Banionis. 3-oje eilėje: Vytautas Kupšys, Rimantas Pazikas, Rimantas Jovas, neatpažintas asmuo, Eugenijus Grigaliūnas, Rudolfas Jansonas, Robertas Zimblys, Alfredas Dukšta, Laimutis Sėdžius, Algimantas Pociūnas, Julius Tamošiūnas, Rimantas Teresas. Panevėžys, 1991 m. PAVB FJM-915/1
Aktorės Liudvika Marija Adomavičiūtė ir Eugenija Šulgaitė Juozo Miltinio palikimo studijų centre. Panevėžys. 2004 m. rugsėjo 3 d. JMC fondas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktorės Liudvika Marija Adomavičiūtė ir Eugenija Šulgaitė Juozo Miltinio palikimo studijų centre. Panevėžys. 2004 m. rugsėjo 3 d. JMC fondas
Režisieriaus Juozo Miltinio gimtadienio paminėjimas Juozo Miltinio palikimo studijų centre. 2004 m. rugsėjo 3 d. Iš kairės sėdi: Stanislovas Bagdonavičius, Angelė Mikelinskaitė, Liudvika Marija Adomavičiūtė, Eugenija Šulgaitė. Už jų – Gaiva Žukauskienė ir Stasė Mikeliūnienė; stovi: Julius Tamošiūnas, Albinas Kėleris, Edita Misevičiūtė. Panevėžys. 2004 m. rugsėjo 3 d. JMC fondas