Virtuali paroda

Baltoskandijos akademija – tiltas, sujungęs Baltijos ir Skandinavijos šalis

Panevėžyje veikusi humanitarinė mokslo įstaiga Baltoskandijos akademija šiais metais būtų minėjusi savo 20-ties metų veiklos sukaktį. Deja, Akademijos, sėkmingai plėtojusios kultūrinius Baltijos ir Skandinavijos šalių regiono kraštų ir tautų ryšius, veikla nutrūko 2009 metais,  Panevėžio miesto savivaldybei likvidavus šią, jai pavaldžią įstaigą.

Ši virtuali paroda parengta Baltoskandijos akademijos veiklai prisiminti. Joje supažindinama su Akademijos įkūrimo tikslais ir veikla per aštuoniolika įstaigos egzistavimo metų (1991–2009). Eksponuojami Akademijos išleisti leidiniai, įvairūs veiklos dokumentai, Akademijos renginių akimirkos, užfiksuotos fotografijose. Pristatyti Akademijos darbuotojai – jos įkūrėjas ir vadovas Silvestras Gaižiūnas bei mokslinis sekretorius Arūnas Bliūdžius, pateiktos jų autorinės knygos, sudaryti leidiniai, vertimai, straipsniai rinkiniuose.

Dėkojame Baltoskandijos akademijos darbuotojams – direktoriui Silvestrui Gaižiūnui, moksliniam sekretoriui Arūnui Bliūdžiui už galimybę pristatyti visuomenei Akademijos dokumentinę medžiagą. Ypatinga padėka – Akademijos renginių vadybininkui Antanui Skindzerai už visapusišką ir geranorišką pagalbą rengiant šią parodą.

Parodą parengė
Loreta Dundulienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius