Elena Mezginaitė. Apie 1995 m. Nuotrauka iš M. Kvetkienės asmeninio archyvo

Virtuali paroda

Elena Mezginaitė: „Gyvenu be gyvenimo, o gyvenimas – be manęs…“

Poetės, žurnalistės Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms

Šiais metais spalio 31 dieną Aukštaitijos krašto poetei, žurnalistei Elenai Mezginaitei būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Panevėžio menininkų būrėja, literatūros vakarų organizatorė ir siela, jaunųjų kūrėjų įkvėpėja ir palaikytoja – tokia buvo Elena. Daugelio ją pažinojusių širdyse ji paliko draugiško, patikimo, skaidraus žmogaus įvaizdį, žavėjo savo talentu, kūrybiškumu, aštriu protu, taikliomis įžvalgomis ir gebėjimu išklausyti ir suprasti bet kokį pašnekovą. Nelaikiusi savęs didele poete, ji tokia tapo savaime. Nutrūkus gyvenimo siūlui, gyva liko savo poezijos skambėjime. Jos eilėraščiai skaitomi, deklamuojami, dainuojami. Poetė Elena Mezginaitė išleido keturis poezijos rinkinius – „Vasarų vieškeliais“ (1975), „Skardis“ (1982), „Provincijos tango“ (1989), „Šaltas ginklas“ (1999). Po poetės mirties išleistas jos poezijos, pjesių ir dainų, dienoraščio ištraukų leidinys „Mano senas drauge“ (2006), papildytas pokalbių su Elena Mezginaite fragmentais ir draugų prisiminimais, skaitomas ir populiarus. 2014 m. ir 2020 m. išleisti dar du papildomi jo leidimai.

Nuo 2011 metų kasmet vyksta Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge“, kuriame Elenos Mezginaitės eilėmis jau nuskambėję beveik šimtas autorinių kūrinių interpretacijų.

Poetės atminimui įsteigta Elenos Mezginaitės premija respublikinio literatūrinio festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ nugalėtojams (2006), Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įkurta „Elenos Mezginaitės kertė“ su dokumentų ir faksimilių ekspozicija (2014), Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Elenos Mezginaitės vardas (2020).

Parodoje – Elenos Mezginaitės gyvenimo ir kūrybos svarbiausi aspektai, įamžintos akimirkos fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose, knygos, rankraščiai, pjesės, eilėraščiai, dedikacijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, LIMIS fondų bei privačių asmenų (Mėtos Kvetkienės, Arnoldo Simėno, Petro Kežio, Elvyros Pažemeckaitės, Dalijos Latvėnienės) kolekcijų. Parodą papildo žmonių, pažinojusių Eleną, atsiminimai, dailininkų darbai, skirti poetei, bei kiti jos atminimo ženklai, straipsniai apie Eleną Mezginaitę.

Nuotraukoje – Elena Mezginaitė. Apie 1995 m. Nuotrauka iš M. Kvetkienės asmeninio archyvo.


Parodą parengė
Jolanta Sriubienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyrius