Virtuali paroda

Elena Mezginaitė: „Gyvenu be gyvenimo, o gyvenimas – be manęs...“

Poetės, žurnalistės Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms

Fotografijos

Petriškių kaime (Rokiškio raj.) prie namų. Sėdi Elenos motina Konstancija Šniokaitė-Mezginienė, iš kairės stovi sesuo Genovaitė, brolis Algimantas, Elena ir sesuo Elvyra. 1957 m. Maironio literatūros muziejus
Seserys Elena ir Elvyra Mezginaitės. 1958 m. rugpjūtis. Maironio literatūros muziejus
Elena Mezginaitė. 1958 m. Maironio literatūros muziejus
Ant Mato ir Uršulės Pautienių namo laiptų. Apie 1960–1961 m. Iš kairės: Elena Mezginaitė, Aldona Mitalauskaitė-Šlikienė, Matas Pautienis; antroje eilėje esanti moteris neatpažinta. Pautienių šeimos archyvo nuotrauka iš: https://www.grokiskis.lt/kalbame-strazdelio-kalba/krastiete-poete-elena-mezginaite-zmones-man-viskas-ju-niekas
Elena Mezginaitė laikraščio redakcijoje. Kupiškis. Apie 1964 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Elena Mezginaitė. Apie 1966-uosius. Maironio literatūros muziejus
Elena Mezginaitė Kupiškyje. XX a. 7-as deš. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3
Elena Mezginaitė. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-39
Elena Mezginaitė su dukra Mėta. Apie 1970 m. Maironio literatūros muziejus
Elena Mezginaitė su dukra Mėta. 1972 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-42
Elena Mezginaitė. 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-39
„Tėvynės“ redakcijoje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3
Elena Mezginaitė. 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3
Elena Mezginaitė „Tėvynės“ laikraščio redakcijoje. 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Elenos Mezginaitės nuotrauka knygai „Vasarų vieškeliais“. 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-39
Elena Mezginaitė. 1975–1976 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Susitikimas su poetais E. Mezginaite ir Mykolu Karčiausku. Panevėžys. Apie 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-60
Elena Mezginaitė su bendradarbiais laikraščio „Tėvynė“ redakcijoje. Apie 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-45
Laimonas Noreika, Elena Mezginaitė, Marcelijus Martinaitis, Rita Pribušauskienė, Gėlė Andriušaitienė, Kęstutis Nastopka kūrybos vakare Panevėžio rajono Tarybos rūmuose. 1975 m.
Elena Mezginaitė laikraščio „Tėvynė“ redakcijoje, 1976 m.
E. Mezginaitė, B. Ribokas, P. Čiplys ir Biržų literatai P. Balčiūnas, A. Balbierius, V. Šmitas
Dramaturgo Petro Vaičiūno gimimo metinių minėjimas. Elena Mezginaitė (antra iš kairės). 1976 m. Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro krašto muziejus
Elena Mezginaitė. 1975 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-39
Poezijos pavasarėlis Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Iš kairės poetai: Jurijus Kobrinas, Elena Mezginaitė, Vidmantė Jasukaitytė, Alfredas Šimkus. 1977 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-61
Poetė Elena Mezginaitė su Žaliosios girininkijos miškininkais. Panevėžys, 1978 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-62
Su Panevėžio dramos teatro aktoriumi Vidmantu Kereminu ir žurnalistu Kaziu Uscila. Apie 1978 m.
Išvykoje su kolegomis Stasiu Vyču, Birute Grubinskiene, Stasiu Kriaučiūnu. 1978 m.
Rašytojų viešnagė Panevėžyje. Pirmoje eilėje Vacys Reimeris (2-as iš dešinės) su rusų rašytojais; antroje eilėje: Valdas Kukulas, Vaidotas Daunys, Mykolas Karčiauskas su rajono vadovais Gintautu Liubertu ir Antanu Lapinsku. Apie 1978 m.
Elena Mezginaitė ir Jonas Strielkūnas susitikime su Panevėžio „Ekrano“ gamyklos literatais. Panevėžys, apie 1979 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-65
Kūrybos vakaras Ramygaloje. 1980 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-76
Poezijos vakaras Panevėžio raj. Ramygalos kolūkyje pas Virmantą Velikonį. E. Mezginaitė, J. Strielkūnas, I. Mackevičiūtė, A. Kaminskas, 1980 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-66
Bronius Ribokas, Jonas Strielkūnas (viduryje) ir Elena Mezginaitė Putauskų kaime. Apie 1980 m.
Rašytojas Juozas Baltušis, poetė Elena Mezginaitė, skaitovas Petras Kalvelis literatūriniame vakare Panevėžyje. 1980 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-67
Elena Mezginaitė su rašytoju Juozu Baltušiu ir poete One Baliukonyte Kupiškio rajone, apie 1980 m.
Elena Mezginaitė su „Tėvynės“ laikraščio redaktoriumi Povilu Kance. Panevėžys. Apie 1980 m.
Poetės Elenos Mezginaitės 40-mečio jubiliejus „Tėvynės“ laikraščio redakcijoje. Panevėžys. 1981 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-49
„Lino žiedo“ laureatę Eleną Mezginaitę sveikina poetė Meilė Kudarauskaitė. Upytė. 1981 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-51
Elena Mezginaitė – 1981 m. „Lino žiedo“ poetų konkurso laureatė – su dukra Mėta Upytėje. 1981 m.
Poetė Elena Mezginaitė – „Lino žiedo“ poezijos konkurso Upytėje laureatė. 1981 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3
Elena su Mėta. Nuotrauka Leono Grudzinsko. Iš asm. M. Kvetkienės kolekcijos
„Lino žiedo“ šventė prie Linų muziejaus Upytėje. 1982 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-70
Elena Mezginaitė su Judita Vaičiūnaite. 1982 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-71
Poeto Jono Strielkūno kūrybos vakaras. Panevėžys. 1982 m. S. Vaišelio nuotrauka. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-72
Poetai Jonas Strielkūnas ir Elena Mezginaitė
Literatūrinis-muzikinis vakaras Panevėžio viešojoje bibliotekoje. Iš kairės: Kastytis Kerbedis, Alvydas Jegelevičius, Elena Mezginaitė, Valdas Kukulas. Panevėžys. 1982 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-73
Su buvusiu dėstytoju docentu Jonu Bulota. 1985 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-52
Poetė Elena Mezginaitė su rokiškėnu poetu Broniu Kondrotu. Panevėžys. Apie 1985 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-75
Jonas Sabalys sveikina poetę Eleną Mezginaitę
Elena Mezginaitė. Panevėžys. Apie 1985 m. Iš Petro Kežio asm. kolekcijos
Elena Mezginaitė su draugais. Panevėžys. Apie 1985 m. Iš P. Kežio asm. kolekcijos
Su artimaisiais. Apie 1990 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-53
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premijos teikimas rašytojui Vytautui Sirijos-Girai. 1987 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-56
Su rašytojais Vytautu Bubniu ir Mykolu Karčiausku Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejaus atidaryme Ustronėje. 1987 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-77
Elvyra Pažemeckaitė, Milda Juodiškytė (Elenos Mezginaitės dukra) ir Petras Juodiškis. Apie 1987 m. Iš E. Pažemeckaitės asm. kolekcijos
Elena Mezginaitė ir Visvaldas Tebeliškis „Tėvynės“ redakcijoje. Panevėžys. Apie 1988 m.
Poetė, žurnalistė E. Mezginaitė. Apie 1988 metus. Nuotrauka Juozo Kraujūno. Iš Kupiškio viešosios bibliotekos archyvo
Elena Mezginaitė skaito savo kūrybą. Apie 1988–1989 m.
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos „Poezijos pavasario“ laureatė. 1990 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-41
Elena Mezginaitė Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ redakcijoje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-43
Poetė Elena Mezginaitė (viduryje) per Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio minėjimą su poetu Justinu Marcinkevičiumi (ketvirtas iš dešinės) ir Sąjūdžio atsakingąja sekretore Angonita Rupšyte. A. Baltuškaitės nuotrauka
Poetės Elenos Mezginaitės 50-ųjų gimimo ketinių minėjimas Laibgaliuose. 1991 m. lapkričio 7 d.
Elena Mezginaitė su Sigitu Stankūnu. Apie 1991 m.
Aktoriai Dalia Melėnaitė ir Petras Kežys su poete Elena Mezginaite. Panevėžys. 1992 m.
Su aktore Dalia Melėnaite. 1992 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-54
Elena Mezginaitė (pirma iš kairės). Iš Petro Kežio asm. kolekcijos
Su Rimantu Skuodžiu, J. Skuodiene, Algirdu Paulavičiumi „Galerijoje XX“. 1994 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-78
Elena su rašytoju, poetu Arūnu Sprauniumi. Panevėžys, apie 1995 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-55
Poeto Valdo Kukulo kūrybos vakaras Algimanto galerijoje. 1995 m.
Elena Mezginaitė su V. Kukulu ir A. Aleksandravičiumi. Panevėžys, apie 1995 m. V. Somovo nuotrauka
Su poete Elvyra Pažemeckaite Algimanto galerijoje
Elena su Mėta svečiuose pas Antaną Markuckį
Vaikų žinių ir estetikos mokyklėlės „Strazdanėlės“ vadovė Dalija Latvėnienė ir poetė Elena Mezginaitė. Panevėžys. Apie 1995–1996 m. Iš asm. D. Latvėnienės kolekcijos
Elena Mezginaitė susitikimo su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio skyriaus literatais Rokiškio viešojoje bibliotekoje metu. 1996 m. lapkričio 27 d.
Elena Mezginaitė susitikimo su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio skyriaus literatais Rokiškio viešojoje bibliotekoje metu. 1996 m. lapkričio 27 d.
Elena Mezginaitė. 1998 m. M. Čičirkienės nuotrauka
Poetė Elena Mezginaitė Rokiškio viešojoje bibliotekoje. 1999 m. balandžio 8 d.
Poeto Broniaus Kondrato eilėraščių knygos „Tarp minties ir akmens“ pristatymo metu Rokiškio viešojoje bibliotekoje. 1999 m.
Elena Mezginaitė su Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktoriumi, režisieriumi Donatu Banioniu. Panevėžys. 1999 m. lapkritis. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-57
Poetas Justinas Marcinkevičius laikraščio „Panevėžio rytas“ redakcijoje. 1999 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-58
Su aktoriais Genovaite Gustyte ir Algirdu Galiniu Laibgalių kultūros namuose (Rokiškio r.). 1999 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-79
Aktoriai Genovaitė Gustytė, Algimantas Galinis ir viduryje poetė Elena Mezginaitė Laibgaliuose. A. Balčiūnienės nuotrauka
Poetės Elenos Mezginaitės knygos „Šaltas ginklas“ pristatymas Rokiškio viešojoje bibliotekoje. 2000 m. kovo mėn. 30 d.
Poetės Elenos Mezginaitės knygos „Šaltas ginklas“ pristatymas Rokiškio viešojoje bibliotekoje. 2000 m. kovo mėn. 30 d.
Elena Mezginaitė, Julius Dautartas, aktorė Asta Preidytė. Panevėžys. 2000 m. sausio 30 d.
Elena Mezginaitė ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius kūrybos vakare Rokiškyje. 2000 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-80
Susitikime su Panevėžio aklųjų ir silpnaregių draugijos literatais. Apie 2000 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Mezginaitės rankraščių fondas F3-81
E. Mezginaitė su kompozitoriumi A. Jegelevičiumi. Iš: www.nromuva.ltfiles2011-4.pdf
Elena Mezginaitė. Paberžė (Kėdainių r.). 2002 m., balandžio 7 d.
Elena Mezginaitė „Panevėžio balso“ redakcijoje. Panevėžys. 2002 m. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Poetė Elena Mezginaitė. Panevėžys. 2004 m. Irenos Giedraitienės nuotrauka
Elena Mezginaitė kalėdiniame vakare „Galerijoje XX“. Panevėžys. 2004 m. Ritos Kosmauskienės nuotrauka
Elena Mezginaitė ir Giedra Radvilavičiūtė. 2005 m. Ritos Kosmauskienės nuotrauka
Elena Mezginaitė. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Elena Mezginaitė. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Elena Mezginaitė. Gintaro Lukoševičiaus nuotrauka. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Elenos Mezginaitės kapas Panevėžio miesto Šilaičių kapinėse. Antkapinės skulptūros autorius Vytautas Tallat-Kelpša. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas
Poetės Elena Mezginaitė ir Vidmantė Jasukaitytė. 2006 m. Algimanto Aleksandravičiaus nuotrauka