Virtuali paroda

Elena Mezginaitė: „Gyvenu be gyvenimo, o gyvenimas – be manęs...“

Poetės, žurnalistės Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms

Elenos Mezginaitės atminimo ženklai

Ex libris Poetė Elena Mezginaitė : [Grafika] / St[anislava] Maleckienė. – [Vilnius], 1988. – 1 lap. ; 7 x 5,5 cm. – C3 (ofortas). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Knygos ženklų (ekslibrisų) fondas F65-78

Ex libris poetė Elena Mezginaitė : [Grafika] / L[olita] B[razauskaitė]. – Šiauliai, 1988. – 1 lap. ; 11,5 x 11,5 cm. – X3 (linoraižinys). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Knygos ženklų (ekslibrisų) fondas F65-7

Ex libris poetės Elenos Mezginaitės : [Grafika] / Henrikas Mazūras. – Panevėžys, 1988. – 1 lap. ; 6,6 x  6,1 cm. – X3 (linoraižinys). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Henriko Mazūro rankraščių fondas F90-41

Ex libris Elenos M[ezginaitės] : [Grafika] / Henrikas Mazūras. – Panevėžys, 1985. – 1 lap. 8,5 x 5,5 cm. – X3 (linoraižinys). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Henriko Mazūro rankraščių fondas F90-16

 

Ex libris poetės Elenos Mezginaitės : [meno kūrinys Nr. 59 Literatų gatvės sienoje, Vilniuje] / Henrikas Mazūras // Ivanauskaitė, Milda. Literatų gatvė. – Vilnius: Modernaus meno centras, 2014, p. 96

Mazūras, Henrikas. Elena Mezginaitė–80 : Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka : [ekslibrisas] / Henrikas Mazūras. – Iliustr. // Panevėžio dailės dienos, 2021. Laisvės antologija. – Panevėžys : [Amalkera] : Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius, 2021. – P. 37

Ex libris E. Mezginaitės : [Grafika] / Stasė Medytė. – 1 lap. 7,0 x 4,2 cm. – X3 (linoraižinys), 1978 // Stasė. Kelias su paukštuku. – Panevėžys, 2013, p. 32

Elena Mezginaitė : [popierius, pastelė, spalvota reprodukcija, 1992] / Stasė Medytė // Stasė. Kūrybinio pasaulio dvelksmas. – Panevėžys: [Panevėžio spaustuvė], 2008, p. 33

Ex libris Mezginaitės E[lenos]: [Grafika] / P[ovilas] Š[iaučiūnas]. – Panevėžys, 1990. – 1 lap. ; 8 x 6,2 cm. – X3 (linoraižinys). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas F25-206

Elena Mezginaitė : [šaržas] / Ignas Martinaitis // Nemunas, – 1983, nr. 8, p. 29

Elenai Mezginaitei 80 : [proginis spaudas poetės 80-mečiui] / Rita Kosmauskienė. – Panevėžys, 2021

Elenos Mezginaitės antkapinis paminklas Panevėžio miesto Šilaičių kapinėse. Aut. Vytautas Tallat-Kelpša. Astos Rimkūnienės nuotrauka

Ąžuolinis koplytstulpis Elenai Mezginaitei atminti Laibgaliuose (Rokiškio r.). Aut. Vidmantas Zakarka

2006 m. Panevėžio apskrities viršininko administracija įsteigė Elenos Mezginaitės premiją respublikinio literatūrinio festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ nugalėtojams.

Jais tapo: Valdas Kukulas (2006 m.), Alis Balbierius (2007 m.), Aušra Kaziliūnaitė (2008 m.), Agnė Žagrakalytė (2009 m.), Giedra Radvilavičiūtė (2010 m.), Gintaras Patackas (2012 m.), Giedrė Kazlauskaitė (2014 m.), Erika Drungytė (2016 m.), Kornelijus Platelis (2018 m.).

Nuo 2011 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais kasmet rengia poetei skirtą jaunimo dainuojamosios poezijos festivalį-konkursą „Mano senas drauge…“. Festivalio organizatorius Arnas Simėnas. Valdo Somovo nuotraukoje – 2021 m. festivalio dalyviai su komisijos nariais Panevėžio muzikiniame teatre.

2014 m. vasario mėn. 7 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Atrijaus terasoje atidaryta Elenos Mezginaitės kertė su poetės dokumentų ir faksimilių ekspozicija. Nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninio archyvo

2020 m. gegužės 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas poetės Elenos Mezginaitės vardas. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos pavadinimas – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka.