Virtuali paroda

Giedriaus Gabrėno „likimo fragmentai“

Giedrimundo Gabrėno 60-ies metų sukakčiai

Fotografijos

Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1989[?]. Fotografas nežinomas
Giedrimundas Gabrėnas su žmona Regina. Nuotrauka iš žurnalo „Krantai“, 2007, nr. 3. Fotografas nežinomas
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys. 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys. 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas savo namuose Panevėžyje. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Pas režisierių Juozą Miltinį. Iš kairės: Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1987 m. L. Šimkutės nuotrauka
Iš kairės: Saulius Varnas, Vaidotas Daunys, Giedrimundas Gabrėnas. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Žurnalo „Krantai“ redakcijoje. Iš kairės: Giedrimundas Gabrėnas, Vaidotas Daunys. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Iš kairės: Giedrimundas Gabrėnas, Vaidotas Daunys. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
„Giedrius, kuris netikėjo mistika“. Iš kairės: Rimantas Teresas, Vidmantas Fijalkauskas, Giedrimundas Gabrėnas. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Pas vertėją Laimą Rapšytę namuose Vilniuje. Sėdi Laima Rapšytė, stovi iš kairės: Giedrimundas Gabrėnas, Vaidotas Daunys. 1995 01 30. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Pas vertėją Laimą Rapšytę namuose Vilniuje. Laima Rapšytė, Giedrimundas Gabrėnas. 1995 01 30. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas, Panevėžio dramos teatro aktorė Dalia Melėnaitė. Panevėžys, 1995 08. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka
Giedrimundas Gabrėnas. Panevėžys, 1995. A. Aleksandravičiaus nuotrauka