Virtuali paroda

Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui

Kupiškio krašto tiltai

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu Kupiškio krašte pastatyta daug naujų medinių ir gelžbetoninių tiltų. Statybos spartą lėmė suintensyvėję užpelkėjusių krašto upių (Lėvens, Pyvesos, Setekšnos) reguliavimo darbai.

1919 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Kupiškio apskritis buvo panaikinta. Jos teritorija atiteko Panevėžio, Rokiškio, Biržų ir Ukmergės apskritims.

Daliai Kupiškio valsčiaus perėjus į Panevėžio apskrities priklausomybę, pamažu pradėjo gerėti Kupiškio miestelio gerbūvis bei atsirado galimybė gerinti valsčių susisiekimą tarp valsčių.

Panevėžio apskrities lėšomis buvo pastatyti Noriūnų, Akmenių, Kupiškio, Jutkonių, Pauliankos tiltai.

1921 m. valdžios lėšomis pastatytas tiltas per Šetekšną ties Gučiūnais.

1922 m. Biržų–Pasvalio apskrities valdybos lėšomis pastatytas medinis tiltas per Pyvesą ties Gyvakarais.

1923 m. Kupiškyje, išardžius senąjį, už 2 700 Lt per Kupą pastatytas 25,6 m ilgio ir 6,4 m pločio medinis tiltas.

1924 m. su vietos gyventojų pagalba baigtas statyti tiltas per Šetekšną ties Punkiškiais yra vienas didesnių Šimonių valsčiuje.

1925 m. Panevėžio apskrities kelių kokybės tikrinimo komisija lankėsi Viešintų, Šimonių, Kupiškio ir kituose valsčiuose.

1926 m. pastatytas gelžbetoninis tiltas per Lėvenį Zuntėje, o 1928 m. inžinieriaus Jurgio Čiurlio iniciatyva pastatytas gelžbetoninis tiltas per Mituvą Jutkonyse – vienas pirmųjų tokio tipo statinių Kupiškio krašto kaimo vietovėje.

1930 m. pastatytas balkinis 15 m ilgio tiltas per Kupą kelyje Kupiškis–Noriūnai kainavo 14 587 Lt.

1930–1932 m. buvusio medinio vietoje pastatytas 20 m ilgio ir 5,6 m pločio gelžbetoninis tiltas per Kupą kelyje Kupiškis–Rudiliai–Subačius. Kainavo 13 600 Lt.

1930 m. suremontuotas kito tilto per Kupą viršus (25,3 m ilgio ir 5,6 m pločio), taip pat tiltas per Lėvenį ties Noriūnais (24,4 m ilgio ir 5,5 m pločio).

XX a. 4 dešimtmetyje Panevėžio apskrities lėšomis net keletas gelžbetoninių tiltų pastatyta Subačiaus valsčiuje:

1931 m. ties Jurkupiais, prie kelio Panemunėlis–Gučiūnai, pastatytas gelžbetoninis 15 m ilgio tiltas per Šetekšną ir kitas gelžbetoninis 12,5 m ilgio Panemunėlio kelyje Skapiškis–Rokiškis (jų bendra kaina – 44 100  Lt). Jurkupių tiltas buvo sugriautas Antrojo pasaulinio karo metais atsitraukiančių vokiečių, vėliau atstatytas, bet, nutiesus Panevėžio–Rokiškio plentą, apleistas ir vėl sugriuvo.

1932 m. minima, kad tarp Salamiesčio ir Alizavos yra 10 tiltų, iš kurių 6 beveik netinkami važiuoti, o 1933 m. pažymima, kad, nutiesus naują vieškelį Kupiškis–Antašava, liko nesutvarkyti tiltai, kurie buvo pavojingi važiuoti (svyravo, jų baidėsi arkliai).

1932 m. pastatytas Subačiaus I tiltas (9 m ilgio, kainavo 7 762 Lt) ir Subačiaus II tiltas (9 m ilgio, kainavo 9 617 Lt).

1932 m. kelyje Subačiaus miestelis–Subačiaus stotis pastatytas tiltas su 10 m. anga per Viešintą (vietoj medinio tilto). Kainavo apie 10 000 Lt, o kelyje Subačiaus miestelis–Rudiliai per Viešintą – tiltas su 9 m anga (6,2 m pločio, kainavo 7 590 Lt).

1933 m. pastatytas 16 m ilgio tiltas per Viešintą kelyje Subačiaus stotis–Vabalninkas (kainavo 18 400 Lt) ir medinis 9 m ilgio Mirabelio tiltas per Kupą kelyje Adomynė–Mirabelis (kainavo 1 600 Lt).

1934 m. Subačiaus valsčiaus savivaldybė pastatė medinį tiltą per Vašuoką Pavašuokiuose, kur vieškelis buvo nutiestas dar 1931 metais, o tilto išvis nebuvo.

Nors Kupiškio valsčiaus savivaldybė gana stropiai prižiūrėjo kelius ir tiltus, 1932 m. minima, kad kelyje Palėvenė–Subačius netoli Palėvenės dvaro yra 4 tiltai per Lėvenį, iš kurių tik 1 (prie malūno) turi atramas, o kiti – be jokių atramų. 1935 m. padėtis nebuvo pasikeitusi, važiuojant per juos, skyrėsi grindys. „Vasarą pradėjus kursuoti automobiliams tiltukai vargu beišlaikys“, – rašyta spaudoje.

1936 m. per Kupą kelyje į Slavinčiškį pastatytas naujas medinis tiltas, pramintas „Atodūsių tiltu“. 1954 m. jo vietoje pastatytas gelžbetoninis tiltas.

1937–1938 m. pastatytas iki šiandien tebestovintis gelžbetonis tiltas per Kupą Kupiškyje. Žymiai praplatinta per jį einanti Gedimino gatvė. Tiltas išgrįstas, su plačiais šaligatviais, apšviestas.

Iš visų „Kupiškėnų enciklopedijoje“ išvardintų tiltų, šiandien atmintį apie save išsaugojo nedaugelis jų.

TILTAS PER KUPĄ GEDIMINO GATVĖJE

Bene gražiausias ir prieškarį menantis yra tiltas per Kupą Gedimino gatvėje. Tilto pastatymo data – 1928 metai. Remiantis Kupiškio viešojoje bibliotekoje saugomais dokumentais, šis tiltas gyventojams tarnavo iki 1938 metų. 1940 m. buvo pastatytas naujasis tiltas, grįstas akmenimis. Senojo akmeninio grindinio liekanos buvo rastos paskutinį kartą 1997 m. remontuojant tiltą. Tilto ilgis – 2,35 m, plotis – 13,36 m. Jo gražiausia puošmena – gelžbetonio arka.

ATODŪSIŲ TILTAS

Atodūsių tiltas Kupiškyje – dabar pėsčiųjų tiltas per Kupą ties senosiomis kapinėmis. Tarpukario gimnazistai šį tiltą įprasmino mitais ir legendomis, išrašydami monogramomis, simbolinėmis įrantomis, ženklindami romantiškų draugysčių atmintį. Iki šiol kupiškėnų atmintyje išlikę eilės ir istorijos apipynusios tiltą, liudijančios jo svarbą miestelėnų gyvenime.

Atodūsių tiltas Pirmosios Respublikos laikais buvo medinis, bet tvirtas ir platus, jį laikė mediniai poliai, suleisti į Kupą. Žvyrkeliu per tiltą vyko eismas Slavinčiškiu Adomynės ir Juodpėnų link. Pastačius transportui skirtą tiltą Krasnavos g., Atodūsių tiltas tapo tik pėsčiųjų, automobilių eismas buvo apribotas ar visai uždraustas. Maždaug apie 1980 m. šis tiltas sugriuvo. Vietoje buvusio tilto, skubant be jokio projekto, paklotos dvi 9 m gelžbetonio plokštės, įtaisyti turėklai. Atodūsių tiltas vėl tapo naudojamu.

2001 m. pavasarį patvinusi Kupa paplovė pamatų blokus, sulūžinėjo ant gelžbetonio plokščių išlietas betonas – tiltu vaikščioti tapo pavojinga.

Paspartinti tilto remontą rajono valdžią lėmė mieste numatyta tarptautinė folkloro šventė. Tų pačių metų vasarą vyko rekonstrukcijos darbai. Buvo įgilinti nauji jo pamatų blokai, tiltui panaudotos tos pačios gelžbetonio plokštės, padaryti turėklai… o patiltėje liko glūdėti akmenys su monogramomis, atmenantys tvyrojusius atodūsius…

Prieškario laikus mena ir pakeliui į Kupiškio miesto dalį Zuntę, Povilo Matulionio g., statyti du tiltai. Vienas per Lėvenį, o kitas greta per jo buvusią senvagę, kuri šiuo metu prisipildo vandens tik per polaidį. Dokumentai byloja, kad tiltai statyti 1930 m. Šie tiltai taip pat rekonstruoti.

1. „Zimagorai“ – griovių kasėjai Kupiškyje prie vadinamo „atodūsių“ tilto apie 1937 m.
2. Kupos tiltas. 1927–1932 m.
3. Jutkonių tiltas per Mituvą
4. Nuo Palėvenės tilto. Apie 1936–1937 m.
5. Melioracijos darbai Lėvens slėnyje apie 1931 m. Kupiškio Zuntės tiltas
6. Tilto per Kupą statyba 1937 m.
7. Užbaigta tilto per Kupą statyba. 1939 m.
8. Subačiaus I tiltas per Viešintą
9. Subačiaus II tiltas per Viešintą
10. Kupos upelis. Senasis tiltas per Kupą

Nuotraukų šaltiniai:
1. „Zimagorai“ – griovių kasėjai Kupiškyje prie vadinamo „atodūsių“ tilto apie 1937 m. Fotogr. J. Karazija. KEM GEK 1039. Iš: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/51964458?s_id=hrexCGD8S9jbWTvH&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS
2. Kupos tiltas. Apie 1927–1932 m. Nežinomas fotografas. MLLM P 63940. Iš: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000004083984?s_id=360Pfdu1h69YmE8I&s_ind=3&valuable_type=EKSPONATAS
3. Jutkonių tiltas per Mituvą. Iš: Panevėžio apskrities savivaldybė, 1918–1938. Panevėžys, 1938, p. 19.
4. Nuo Palėvenės tilto. Apie 1936–1937 m. Fotogr. K. Dudėnas. Iš: Kazimieras Dudėnas ir Palėvenė. Kupiškis. 2011, nr. 9, p. 59.
5. Melioracijos darbai Lėvens slėnyje apie 1931 m. [Kupiškio Zuntės tiltas]. KEM. Iš: Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai, 2009, p. 58.
6. Tilto per Kupą statyba 1937 m. KEM GEK 9054. Iš: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/61479585?s_id=TIjTo1orgU6I6yq4&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS
7. Užbaigta tilto per Kupą statyba. 1939 m. KEM GEK 9055. Iš: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/61465735?s_id=XToH1Vu7bAJpKBQW&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS
8. Subačiaus I tiltas per Viešintą. Iliustr. Panevėžio apskrities savivaldybė, 1918–1938. Panevėžys, 1938, p. 18.
9. Subačiaus II tiltas per Viešintą. Iliustr. Panevėžio apskrities savivaldybė, 1918–1938. Panevėžys, 1938, p. 19.
10. Kupos upelis [Senasis tiltas per Kupą]. Apie 1927–1932 m. MLLM P 63937. Iš: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000004079619?s_id=XjY2DOQLCSvhGy6i&s_ind=30&valuable_type=EKSPONATAS

Literatūra ir šaltiniai:
1. Aleknienė, B. Tiltai taip pat turi savo biografiją. Prieiga internete: http://kmintys.lt/archyvas/?psl=talalojus&id=11
2. Atodūsių tiltas. Kupiškėnų enciklopedija. t. 1, p. 98.
3. Petrulis, A. Trečiasis tilto gyvenimas. Kupiškėnų mintys. 2001, birž. 21, p. 3.
4. Saladžinskas, Sigitas. Profesoriaus Jurgio Čiurlio darbai Nepriklausomai Lietuvai. Prieiga internete: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/03/22/atmi_03.html
5. Tiltai. Kupiškėnų enciklopedija. Vilnius, 2006, t. 3, p. 406–408.