Virtuali paroda

Spindėjusi trumpai, bet ryškiai. Aktorei Laimutei Liesytei – 90

Asmens dokumentai, laiškai

Laimutės Liesytės gimimo pažymėjimas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

[Laimutės-Elenos Liesytės Gimimo pažymėjimas] : [Dublikatas]. – Panevėžys, 1948. – 1 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

[Mokinio asmens liudijimas Nr. 2288, išduotas Panevėžio II-osios gimnazijos I klasės mokinei Elenai-Laimutei Liesytei] / Panevėžio II gimnazija. – Panevėžys, 1943–1953. – 2 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

 

 

 

 

 

 

[Laimutės Liesytės dienoraštis]. – Panevėžys, 1948. – 5 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

[Garbės raštas Panevėžio dramos teatro aktorei Laimutei Liesytei-Pažemeckienei už pavyzdingą darbą] / LSSR Kultūros ministras J. Banaitis. – Vilnius, 1965. – 2 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Laimutė Liesytė buvo Kultūros darbuotojų profsąjungos narė

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

[SSRS profesinės sąjungos Profsąjunginis bilietas, išduotas aktorei Laimutei Pažemeckienei] / Panevėžio dramos teatras. Kultūros darbuotojų profsąjunga. – Panevėžys, 1968–1982. – 12 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą L. Liesytė ne kartą buvo apdovanota

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

[Pažymėjimas: SSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo vardu dramos teatro aktorė Laima Pažemeckienė už gerą darbą apdovanota jubiliejiniu medaliu] / Panevėžio m. darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sekretorius. – [Panevėžys], 1970. – 2 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

[Lietuvos SSR Teatro draugijos nario bilietas Nr. 301, išduotas Laimai Liesytei-Pažemeckienei] / Panevėžio dramos teatras. – [Panevėžys], 1973. – 4 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

[Laimutės Liesytės laiškas sūnui]. – Panevėžys, 1982. – 2 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

 

 

 

 

 

 

[Aktoriaus Algimanto Masiulio laiškas Laimutei Liesytei]. – [Kaunas], 1995. – 4 lap. Iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo