Virtuali paroda

Spindėjusi trumpai, bet ryškiai. Aktorei Laimutei Liesytei – 90

Gastrolėse

Panevėžio dramos teatras nemažai spektaklių parodydavo gastrolėse. Ypač tolimų gastrolių padaugėjo, teatrui įsigijus savo transportą. Lyg viena didelė šeima aktoriai ir techninis personalas išvykdavo savaitei ar mėnesiui į Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus.

Režisierius Juozas Miltinis ir jo aktoriai. 1950 m. Iš kairės: Gediminas Karka, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, neatpažintas asmuo, Eugenija Šulgaitė, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Henrika Hokušaitė, Regina Zdanavičiūtė, Laimutė Liesytė. PAVB FKV-439-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Režisierius Juozas Miltinis ir jo aktoriai. 1950 m. Iš kairės: Gediminas Karka, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, neatpažintas asmuo, Eugenija Šulgaitė, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Henrika Hokušaitė, Regina Zdanavičiūtė, Laimutė Liesytė. PAVB FKV-439-1
Panevėžio dramos teatro aktoriai ir kiti darbuotojai prie sunkvežimių, pakrautų spektaklio dekoracijomis. Laimutė Liesytė stovi virš afišos, 2-oje eilėje, viduryje. Alytus, 1953 m. PAVB FKV-292-2-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio dramos teatro aktoriai ir kiti darbuotojai prie sunkvežimių, pakrautų spektaklio dekoracijomis. Laimutė Liesytė stovi virš afišos, 2-oje eilėje, viduryje. Alytus, 1953 m. PAVB FKV-292-2-1
Gastrolių metu – tarp Taujėnų ir Kavarsko. Laimutė Liesytė 5-a iš kairės. 1953 m. PAVB FKV-292-14-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Gastrolių metu – tarp Taujėnų ir Kavarsko. Laimutė Liesytė 5-a iš kairės. 1953 m. PAVB FKV-292-14-1
Laimutės Liesytės poilsio akimirka. 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-30-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Laimutės Liesytės poilsio akimirka. 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-30-1
Panevėžio dramos teatro aktoriai ir kiti darbuotojai Griciūnų kaimo kapinėse, prie Dundulių šeimos kapo. Laimutė Liesytė – 3-oje eilėje, 4-a iš dešinės. Kupiškio r. 1953 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-36-1
Biržai. 1953 m. Stovi iš kairės: Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Alisa Klasčiuvienė, už jos – Eustachijus Aukštikalnis, Romualdas Klasčius, šalia jo – dukra Valdareza Klasčiūtė, Česlovas Pažemeckas; sėdi iš dešinės: Laimutė Liesytė, Jonas Alekna, Kotryna Kosmauskaitė; kiti asmenys neatpažinti. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Biržai. 1953 m. Stovi iš kairės: Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Alisa Klasčiuvienė, už jos – Eustachijus Aukštikalnis, Romualdas Klasčius, šalia jo – dukra Valdareza Klasčiūtė, Česlovas Pažemeckas; sėdi iš dešinės: Laimutė Liesytė, Jonas Alekna, Kotryna Kosmauskaitė; kiti asmenys neatpažinti. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-1
Prie Biržų pilies. 1953 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Jonas Alekna, Laimutė Liesytė, Kazimieras Vitkus, Česlovas Pažemeckas; 2-oje eilėje, iš kairės: neatpažintas asmuo, Romualdas Klasčius, Alisa Klasčiuvienė, Kotryna Kosmauskaitė, Valdareza Klasčiūtė, ją laiko Eustachijus Aukštikalnis, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Raimondas Vabalas. PAVB FKV-292-3-3

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Prie Biržų pilies. 1953 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Jonas Alekna, Laimutė Liesytė, Kazimieras Vitkus, Česlovas Pažemeckas; 2-oje eilėje, iš kairės: neatpažintas asmuo, Romualdas Klasčius, Alisa Klasčiuvienė, Kotryna Kosmauskaitė, Valdareza Klasčiūtė, ją laiko Eustachijus Aukštikalnis, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Raimondas Vabalas. PAVB FKV-292-3-3
Prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės, karo, visuomenės veikėjo Jonušo Radvilos paminklo (skulptorius Juozas Zikaras). Biržai. 1953 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Kotryna Kosmauskaitė, Laimutė Liesytė, Valdareza Klasčiūtė, Raimondas Vabalas, Jonas Alekna, Alisa Klasčiuvienė; 2-oje eilėje, iš kairės: Romualdas Klasčius, Česlovas Pažemeckas, Eustachijus Aukštikalnis, neatpažintas asmuo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-4

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės, karo, visuomenės veikėjo Jonušo Radvilos paminklo (skulptorius Juozas Zikaras). Biržai. 1953 m. 1-oje eilėje, iš kairės: Kotryna Kosmauskaitė, Laimutė Liesytė, Valdareza Klasčiūtė, Raimondas Vabalas, Jonas Alekna, Alisa Klasčiuvienė; 2-oje eilėje, iš kairės: Romualdas Klasčius, Česlovas Pažemeckas, Eustachijus Aukštikalnis, neatpažintas asmuo. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-4
Biržai. 1953 m. Iš kairės: Alisa Klasčiuvienė, Kotryna Kosmauskaitė, neatpažintas asmuo, Jadvyga Matulytė, Česlovas Pažemeckas, Julija Blėdytė, Alisos ir Romualdo Klasčių dukra Valdareza, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Laimutė Liesytė, Raimondas Vabalas, už jo – Henrika Hokušaitė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-5

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Biržai. 1953 m. Iš kairės: Alisa Klasčiuvienė, Kotryna Kosmauskaitė, neatpažintas asmuo, Jadvyga Matulytė, Česlovas Pažemeckas, Julija Blėdytė, Alisos ir Romualdo Klasčių dukra Valdareza, Stefanija Romualda Mikalauskaitė, Laimutė Liesytė, Raimondas Vabalas, už jo – Henrika Hokušaitė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-3-5
Aktoriai Obeliuose. 1-a iš kairės Laimutė Liesytė. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Aktoriai Obeliuose. 1-a iš kairės Laimutė Liesytė. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo
Vykstant gastrolių. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Vykstant gastrolių. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo
Gastrolėse. 1953 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Gastrolėse. 1953 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo
Indijos k. (Šilalės r.). 1953 m. Centre: Eustachijus Aukštikalnis, Valdareza Klasčiūtė; stovi iš kairės: kompozitorius Antanas Belazaras, Romualdas Klasčius, Raimondas Vabalas, Alisa Klasčiuvienė, Laimutė Liesytė, Česlovas Pažemeckas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-21-1

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Indijos k. (Šilalės r.). 1953 m. Centre: Eustachijus Aukštikalnis, Valdareza Klasčiūtė; stovi iš kairės: kompozitorius Antanas Belazaras, Romualdas Klasčius, Raimondas Vabalas, Alisa Klasčiuvienė, Laimutė Liesytė, Česlovas Pažemeckas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-292-21-1
Laimutė Liesytė ir Gražina Kuncaitė Anykščių turguje. Apie 1954 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Laimutė Liesytė ir Gražina Kuncaitė Anykščių turguje. Apie 1954 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo
Gastrolėse su spektakliu „Kuo aš kalta?“. Laimutė Liesytė su Egidijumi Banioniu. Apie 1957 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Gastrolėse su spektakliu „Kuo aš kalta?“. Laimutė Liesytė su Egidijumi Banioniu. Apie 1957 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo
Stefanija Romualda Mikalauskaitė ir Laimutė Liesytė. Seda, 1955 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Stefanija Romualda Mikalauskaitė ir Laimutė Liesytė. Seda, 1955 m. Fotogr. iš Mariaus Pažemecko asmeninio archyvo