Bernardas Bučas dirbtuvėse darbo metu. Kaunas, 1936. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM F 2171

Skulptoriui Bernardui Bučui – 120

Prieš 120 metų, 1903 m. lapkričio 18 d., Naurašiliuose (Panevėžio r.) gimė būsimasis skulptorius Bernardas Bučas. Talentingą jaunuolį pastebėjo, rėmė ir globojo Panevėžio krašto šviesuolės, visuomenės veikėjos, filantropės – rašytoja, švietėja, pedagogė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir bibliotekininkė, pirmosios Panevėžio viešosios bibliotekos įkūrėja bei vadovė Elžbieta Jodinskaitė. B. Bučas mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, studijavo Romos, Briuselio karališkosiose dailės akademijose. 1932–1936 metais gyveno Panevėžyje, vėliau – Kaune. Sukūrė skulptūrų, antkapinių paminklų, reljefų, biustų, tapybos ir grafikos kūrinių.  

B. Bučas mirė 1979 m. gruodžio 21 d. Kaune.


Apie B. Bučą daugiau skaitykite: https://paneveziokrastas.pavb.lt/panevezio-sloves-aleja-zymiausieji-krastieciai/bucas-bernardas/

Apie Panevėžio mieste esančias B. Bučo skulptūras:
https://paneveziokrastas.pavb.lt/skulpturos-autorius/bucas-bernardas/
https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/bernardo-buco-vytauto-didziojo-biustas-panevezio-krastotyros-muziejuje/
https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/padovanota-skulpturele-uzmine-misle/
https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/panevezyje-nepastatytos-bernardo-buco-nevezio-skulpturos-misle/exh-174

Bernardas Bučas:

Nuo mažens jaučiu palinkimą prie dailės. Tas pasireiškė piešiant, lipdant, drožinėjant, batus siuvant, staliaus amatu verčiantis, kol laikui bėgant man pakliuvus į p. G. Petkevičaitės kursus, buvau pastebėtas ir suprastas, kada susižavėjęs visokiais gražiais daiktais ėmiau juos vaizduoti popieriuje.

P. G. P[etkevičai]tė davė man tada nupiešti įvairiose pozose rankas ir už tuos piešinius skulpt. Zikarui rekomenduojant buvau be egzaminų priimtas į gimnaziją.

Dėl tų sugebėjimų p-lė E. Jodinskaitė pasiryžo man padėti gimnaziją baigti, nes tėvams nieko neturint nebūčiau galėjęs nė pradžios padaryti.

Kūrybos masinamas ir auklėtojų drąsinamas gimnazijoje ėmiau savo iniciatyva komponuoti paveikslus, piešti.

<…> Savo darbais turėjau tikslą be estetikos, jausmų kėlimo, t.y. grynai meniškųjų uždavinių rišimo, sąmoninti tautiškumą, darbo gerbimą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugome asmeninę B. Bučo biblioteką. Leidinius mūsų bibliotekai padovanojo skulptoriaus dukra Rasa Bučaitė-Karaškienė. Pateikiame B. Bučo iliustruotų ir jo asmeninės bibliotekos knygų sąrašą. Leidinius galima užsisakyti elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt arba skaityti Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt

Bernardo Bučo iliustruotų ir jo asmeninės bibliotekos knygų sarašas

Nuotraukoje – Bernardas Bučas dirbtuvėse darbo metu. Kaunas, 1936. Panevėžio kraštotyros muziejus, PKM F 2171. Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-40228541

Galerijoje – B. Bučo autografuotos knygos iš jo asmeninės bibliotekos, taip pat B. Bučo iliustruotų knygų viršeliai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius