Jonas Juodelis

Objekto panaudojimo teisės: InC

1997 05 09 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje lankėsi kunigas monsinjoras Jonas Juodelis. Esu dėkingas rašyto ir gyvo žodžio gaivintojams.Mons. dr. Jonas Juodelis1997 05 09  


Juodelis, Jonas

Kunigas monsinjoras. Gimė 1921 05 21 Liudiškiuose (Anykščių r.) – mirė 2006 01 07 Panevėžyje. 1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradinėje mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1947 m. įšventintas kunigu. 1948 m. apgynė […]


Tiškevičiaus aikštė

1919 m. lapkričio 22 d. Panevėžio miesto taryba nutarė aikštę prie senos bažnyčios pavadinti Mikalojaus Tiškevičiaus vardu (LVA, f. 1264, ap. 1, b. 4, l. 39). Istorikė Ona Maksimaitienė teigia, kad ši vieta cariniais laikais vadinta Bažnyčios aikšte. Aikštė garsi tuo, kad čia buvo pastatyti du pirmi vieši paminklai Panevėžio mieste. Pirmąjį pastatė pavasarininkai. 1933 […]


„Meno kuopos“ šimtmečiui

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Šių metų gegužės 1-ąją sukako 100 metų, kai Panevėžyje 1922 m. įkurtas Moksleivių literatų būrelis „Meno kuopa“, veikęs iki 1944 m. pavasario. „Meno kuopa“ – Žodis. Muzika. Dailė. Galinga jėga, auginusi Lietuvai jaunuosius kūrėjus. Prakalbinkime juos, prieš 100 metų stovėjusius prie „Meno kuopos“ ištakų. Matas Grigonis: „1921–1922 mokslo metais daugiau dėmesio ėmiau skirti literatūriniam mokinių […]


Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Pastabos Bažnyčios statyba pradėta 1877 m. Statybos darbus organizavo klebonas Mykolas Chodoravičius. 1887 m. įrengti Vilniaus vargonų meistro Juozapo Radavičiaus 23 registrų vargonai, kuriuos paaukojo Leonas Misevičius. 1894 m. įrengtas naujas altorius. 1898 m. bažnyčia konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas. 1912 m. klebono Juozapo Stakausko iniciatyva bažnyčia išdekoruota. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 4 […]Atminimo vakaras Panevėžio miesto garbės piliečiui monsinjorui Jonui Juodeliui

Gegužės 20 d. 16 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyks uždaras vakaras, skirtas Panevėžio miesto garbės piliečio monsinjoro Jono Juodelio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Sveikinimo žodį tars Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas ir Panevėžio vyskupas JE Linas Vodopjanovas. Vakaro metu prisiminimais dalinsis žmonės, kuriems teko garbė pažinoti monsinjorą ir su […]


2021-05-21

100 metų, kai Liudiškiuose (Anykščių r.) gimė (1921) kunigas monsinjoras,  teologijos m. dr. Jonas Juodelis. 1942 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1942–1944 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 baigė Kauno kunigų seminariją. 1947–1949 Kupiškio parapijos vikaras. 1949–1951 Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris. 1969–1970 Pandėlio parapijos klebonas. 1970–2002 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas. […]2019-07-14

110 metai, kai Aukštadvaryje (Trakų r.) gimė (1909) dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas, vertėjas Petras Juodelis. 1927–1931 Vytauto Didžiojo universitete studijavo slavistiką, 1942 baigė Vilniaus universitetą. 1935–1939 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1941 su pertraukomis dirbo Vilniaus dailės muziejuje. Tarpukario kultūros žurnaluose skelbė straipsnius ir recenzijas, parengė dailės albumų, Vilniaus dailės muziejaus katalogų. Išvertė lenkų […]Paroda monsinjoro Jono Juodelio atminimui

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų stenduose parengta dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Didis dvasios mokytojas“, skirta Panevėžio garbės piliečio monsinjoro Jono Juodelio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš bibliotekos rankraštyne saugomo Jono Juodelio rankraščių fondo bei knygos iš jo asmeninės bibliotekos.