1. Pradinė mokykla Nr. 1 Danutės gatvėje, pastatyta 1938 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

1936 m. penkmečio planas Panevėžyje

1936 m. Panevėžio vadovai nustatė miesto ateinančių penkių metų vystymosi gaires. Daugiausia svarbos ketinta teikti naujų pradinių mokyklų statybai, nes tuo metu tik pusė šių švietimo įstaigų buvo įrengtos tinkamose patalpose. Planuota pastatyti 5 naujas mokyklas ir tam skirti 700 000 litų.

Kita svarbus uždavinys – įrengti naują pirtį. Senoji, valdoma žydų, buvo pastatyta prieš 100 metų. Ji neatitiko higienos reikalavimų, manyta, kad ligos mieste plinta dėl šios pirties. Sanitarijos specialistai jau seniai siūlė senąją pirtį uždaryti, bet šis sprendimas buvo vis atidedamas. Naująją pirtį ketinta pastatyti 1937 m. buvusio savivaldybės malūno vietoje. Statyboms planuota išleisti 180 000 litų.

Labai svarbu buvo mieste įrengti vandentiekį ir kanalizaciją. Darbai pradėti 1937 m., jiems numatyta skirti 630 000 litų. Šias statybas ketinta užbaigti po 5 metų.

2. Pradinė mokykla, pastatyta 1940 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Panevėžyje savo darbą gerai atliko ugniagesiai. Pastarieji turėjo 5 automašinas ir kito brangaus ugniagesių turto, tačiau viskas buvo saugoma senoje patalpoje, kuri galėjo bet kada sugriūti. 1938 m. planuota pastatyti 6 000 m² ploto pastatą, kuriame turėjo tilpti ugniagesių sargyba su garažais, miesto ambulatorija ir centrinė valstybinė biblioteka.

Svarbu buvo išspręsti miesto turgavietės, kurioje prekiauta medinėse būdelėse arba ant staliukų, klausimą. 1939 m. planuota pastatyti turgaus halę ir joje įrengti 40 patalpų parduotuvėms. Tai turėjo atsieiti 110 000 litų.

Panevėžyje veikė gera, dyzeliniu kuru varoma elektros stotis. Ilgainiui iškilo sunkumų: vartoti naftos produktai vis brango, kuro kaina per 2 metus išaugo 3 kartus. Planuota seną elektrinę toliau naudoti tik kaip pagalbinę, o už maždaug 20 kilometrų nuo Panevėžio, Bygailių durpyne, pastatyti agregatą su viena turbina. Čia būta didelių durpių išteklių, todėl planuota elektros gamybai naudoti vietinį kurą. Naujos elektrinės statybos turėjo kainuoti 850 000 litų. Visiems darbams numatyta išleisti kur kas daugiau – 2 750 000 litų. Miesto biudžete tokios didelės pinigų sumos neturėta, todėl planuota imti paskolą 25 metams.

1940 m. prasidėjusi sovietinė okupacija daug ką pakeitė miesto gyvenime. Dalis suplanuotų darbų buvo atlikta, kitiems įgyvendinti pritrūko laiko.

Nuotraukos:
1. Pradinė mokykla Nr. 1 Danutės gatvėje, pastatyta 1938 m.
2. Pradinė mokykla, pastatyta 1940 m.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas