1. Pradinė mokykla Nr. 1 Danutės gatvėje, pastatyta 1938 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

1936 m. penkmečio planas Panevėžyje

1936 m. Panevėžio miesto vadovai sukūrė miesto penkių metų vystymosi gaires. Pirmoje vietoje iškeltas naujų pradinių mokyklų statybų klausimas. Tik 50 proc. pradinių mokyklų turėjo tinkamas patalpas. Planuota pastatyti 5 naujas mokyklas ir išleisti 700 000 litų.

Kita svarbi problema – gera pirtis. Senoji, žydų valdoma, buvo pastatyta prieš 100 metų. Ji neatitiko higienos reikalavimų. Galvota, kad ligos mieste plinta per nehigienišką pirtį. Sanitarijos specialistai jau seniai siūlė pirtį uždaryti, bet šis sprendimas buvo vis atidedamas. Pagal planus pirtį buvo planuojama pastatyti 1937 m. buvusio savivaldybės malūno vietoje. Statybai planuota išleisti 180 000 litų.

Labai svarbu buvo mieste įrengti vandentiekį ir kanalizaciją. Darbai pradėti 1937 m. ir juos planuota atlikti per 5 metus. Darbams numatyta skirti 630 000 litų.

2. Pradinė mokykla, pastatyta 1940 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijosPanevėžyje gerai tvarkėsi ugniagesiai. Jie turėjo 5 automašinas ir kito brangaus ugniagesių turto, bet viskas buvo saugoma apgriuvusioje nedegtų plytų patalpoje, kuri galėjo bet kada sugriūti. 1938 m. planuota pastatyti 6 000 m² pastatą, kuriame turėjo tilpti ugniagesių sargyba su garažais, miesto ambulatorija ir centrinė valstybinė biblioteka.

Svarbus buvo miesto turgavietės klausimas. Turgavietėje prekyba vyko medinėse būdelėse arba ant staliukų. 1939 m. planuota pastatyti turgaus halę su 40 patalpų parduotuvėms. Tai turėjo kainuoti 110 000 litų.

Panevėžys turėjo gerą elektros stotį, kuri buvo varoma dyzeliniu kuru. Buvo vartojami naftos produktai, kurie vis brango. Kuro kaina per 2 metus išaugo 3 kartus. Planuota seną elektrinę palikti kaip pagalbinę, o apie 20 kilometrų nuo Panevėžio, Bygailių durpyne pastatyti vieno turbo agregatą. Čia buvo dideli durpių ištekliai ir buvo planuojama naudoti vietinį kurą elektros gamybai. Naujos elektrinės statyba turėjo kainuoti 850 000 litų. Visiems darbams numatyta išleisti 2 750 000 litų, bet miestas tokių pinigų neturėjo ir buvo planuojama imti paskolą 25 metams.

1940 m. prasidėjusi sovietinė okupacija daug ką pakeitė miesto gyvenime. Dalis suplanuotų darbų buvo atlikta, kitiems atlikti pritrūko laiko.

Nuotraukos:
1. Pradinė mokykla Nr. 1 Danutės gatvėje, pastatyta 1938 m.
2. Pradinė mokykla, pastatyta 1940 m.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas