1. Žydų vidurinės mokyklos mokiniai 1930 m. Nuotrauka iš M. Dirsės kolekcijos

Panevėžio žydų vidurinė mokykla

Panevėžio žydų vidurinė mokykla, nors ir neilgai veikusi, suvaidino didelį vaidmenį. Ypač ja džiaugėsi neturtingi žydai, nes jų vaikai turėjo galimybę siekti vidurinio mokslo. Apie šios mokyklos veiklą, deja, išlikę nedaug istorinės medžiagos.

Lietuvos švietimo ministerijoje buvo gautas leidimas žydų mokyklos steigimui ir Panevėžio žydų vidurinė mokykla atidaryta 1925 m. vasario 1 d. Mokslas prasidėjo vasario 8 d. Mokykla iš pradžių buvo įsikūrusi žydų pradžios mokyklos Nr. 1 patalpose Laisvės a. Nr. 40, vėliau – pradžios mokyklos Nr. 9 patalpose Ramygalos g. Nr. 40. Pamokos vyko po pietų, nes iki pietų joje mokėsi pradinių skyrių mokiniai. Dėstoma buvo jidiš kalba. Pirmuoju mokyklos direktoriumi paskirtas Peisachas Šimšelevičius. Mokykla buvo išlaikoma žydų švietimo draugijos lėšomis. Mokestis – 90 litų metams. Neturtingų žydų vaikai nuo mokesčio būdavo atleidžiami. Kaip speciali dėstymo disciplina įvesta buhalterija – ji žydų buvo laikoma labai svarbia disciplina. 1925–1926 m. I ir II klasėse mokėsi 24 berniukai ir 34 mergaitės, dirbo 8 mokytojai.

2. Žydų vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas. Nuotrauka iš M. Dirsės kolekcijosŽydų vidurinė mokykla, palyginus su mieste veikusiomis žydų gimnazijomis, buvo gan nedidelė. Dėstyta tikyba, lietuvių kalba, žydų kalba, aritmetika, geografija, istorija, gamtos mokslai, piešimas, dailyraštis ir darbai. 1926–1927 m. vyresnėse klasėse dar prisidėdavo fizika, buhalterija ir vokiečių kalba. 1927 m. vasario 1 d. Aleksandras Edelšteinas paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas. Jam dar reikėjo įrodyti, kad turi reikalingą mokslo cenzą. Nuolatiniu vadovu jis dirbo nuo 1928 m. spalio 1 d. A. Edelšteinui išvykus į užsienį, 1929 m. spalio 10 d. direktore paskirta Chana Chigeraitė. Ji Panevėžio žydų vidurinėje mokykloje dirbo nuo 1928 m. gruodžio 1 d. iki mokyklos uždarymo.

Mokykla Panevėžyje veikė keliose skirtingose vietose. 1934–1935 m. liko tik dvi klasės. Dalis neturtingų žydų nesugebėjo mokėti už mokslą, todėl Švietimo ministro įsakymu 1935 m. liepos 10 d. mokykla uždaryta. Kartais mokyklai buvo priekaištaujama dėl per žemo dėstymo lygio ir dėl kai kurių mokinių drausmės problemų. Panevėžio žydų vidurinė mokykla ypač pasitarnavo ugdant neturtingų žydų vaikus, nes kai kurioms žydų šeimoms buvo per brangu leisti savo vaikus į tuo metu veikusias žydų gimnazijas.

Nuotraukos:
1. Žydų vidurinės mokyklos mokiniai 1930 m.
2. Žydų vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas.

Nuotraukos iš M. Dirsės kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas