1. Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas Panevėžyje. 1921 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas

Vykstant kovoms dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 1919 m. gegužės 12 d. karininkas Jurgis Kubilius Ukmergėje pradėjo organizuoti savanorių dalinį, kuris netrukus buvo pavadintas Ukmergės batalionu. Nuo 1919 m. liepos batalionas dalyvavo kovose su Raudonąja armija Zarasų apylinkėse.

Nuo spalio 14 d. batalionui vadovavo karininkas Julius Čaplikas, vėliau tapęs vidaus reikalų ministru. Gruodžio 10 d. batalionas pertvarkytas į 8-ąjį pulką, o 1920 m. vasario 16 d. pulkui suteiktas Kauno kunigaikščio Vaidoto vardas. 1920 m. vasario 23 d. pulkas pasiųstas malšinti kareivių sukilimą Kaune, vėliau dalyvavo kovose lenkų fronte. 1929 m. liepos 29 d. pulkui įteikta vėliava su įrašu „Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums“. Pulkas dažnai keitė savo dislokacijos vietas.

2. Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko orkestras. Nuotrauka iš privačios kolekcijosTrumpą laiką pulkas buvo dislokuotas Panevėžyje. Tuo metu pulko kapelionu buvo paskirtas vienas žinomiausių Panevėžio krašto kunigų Jonas Karbauskas. Jis pasižymėjo labai aktyvia visuomenine veikla ir buvo vienas iš lietuviško verslo Panevėžio mieste organizatorių. 1922 m. kartu su K. Motieka įkūrė lietuvių ekonominę draugiją „Birža“. Ši draugija ypač skatino lietuvišką verslą. Kauno kunigaikščio Vaidoto aštuntasis pėstininkų pulkas buvo dislokuotas Panevėžyje iki 1922 metų. Jau tuo metu jis turėjo savo orkestrą. Iš Panevėžio pulkas buvo perdislokuotas į Šiaulių kraštą. Tą neilgą istorinį laikotarpį mena išlikusios unikalios fotografijos iš Panevėžio krašto istorijos.

 

 

Nuotraukos:
1. Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas Panevėžyje. 1921 m.
2. Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko orkestras.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas