Karaimų kenesa Panevėžyje. 1948 m. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Dar vienas Panevėžio karaimų maldos namų istorijos bruožas

Panevėžyje karaimų maldos namai, kenesa, buvo Sodų gatvės gale. Nėra tikslių duomenų, kada ji pastatyta. Vienur teigiama, kad XVIII–XIX a. sandūroje, kitur – apie 1840 m. Iš pradžių ji buvusi medinė. Tarpukariu medinės kenesos vietoje iškilo nauja mūrinė. Sovietmečiu (1952 m.) ji buvo uždaryta.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale saugomas dokumentas¹, liudijantis, kad miesto valdžia į uždarytus karaimų maldos namus buvo nusprendusi įkelti Panevėžio rajoninę biblioteką. 1953 m. gegužės 14 d. Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto sprendime „Dėl Panevėžio rajoninės bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas“ rašoma: „Kadangi Panevėžio rajoninė biblioteka randasi blogose patalpose ir aptarnauja literatūra miesto gyventojus, Panevėžio miesto Vykdomasis Komitetas nusprendė 1. Perkelti Panevėžio rajoninę biblioteką, esančią Stoties gat. Nr. 8 į Ramygalos gatvę, buvusius karaimų maldos namus iki š/m. birželio mėn. 20 d.“ Tuomet buvusios karaimų kenesos adresas buvo Ramygalos gatvė 74.

Antru Vykdomojo komiteto sprendimo punktu Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Aizikovičius įpareigotas iki tų pačių metų birželio 19 d. buvusiuose karaimų maldos namuose atlikti remontą: pastatyti dvi koklines krosnis, padalinti patalpą lentų pertvara, pagaminti „antrinius“ langus ir juos nudažyti. Taip pat buvo numatyta nudažyti pastato sienas ir lubas.

Tačiau nepraėjus nė mėnesiui po minėto sprendimo, birželio 11 d. sekė naujas Panevėžio Vykdomojo komiteto parėdymas1: Panevėžio rajono bibliotekai perduoti buvusias karaimų maldos namų patalpas „ilgametės nuomos pagrindais“, nė neatlikus anksčiau valdžios numatyto remonto.

Neaišku, kiek ilgai buvusiuose karaimų maldos namuose veikė biblioteka ir ar iš viso ji buvo perkelta į nepritaikytas tam patalpas.

1970 m. karaimų maldos namai Panevėžyje nugriauti. Kad šioje vietoje buvo karaimų kenesa, šiandien primena 1995 m. šalia Sodų, Ramygalos ir Nemuno gatvių sankirtos pastatytas paminklinis akmuo.

¹ Dėl Panevėžio rajoninės bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, f. 14, ap. 1, b. 82, l. 510.

² Dėl Panevėžio miesto Vykdomojo Komiteto sprendimo Nr. 261 iš š/m. gegužės mėn. 14 d. pakeitimo, ten pat, b. 83, l. 217.

Nuotraukoje – karaimų kenesa Panevėžyje. 1948 m.

Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Emilija Juškienė
Panevėžio kraštotyros muziejaus
Istorijos skyriaus vyresn. muziejininkė

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas