1. Renginys Laisvės aikštėje 1930 m. rugsėjo 8 d. Vytauto Didžiojo garbei. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Iškilmės Panevėžyje 1930 m. rugsėjo 8 d. Vytauto Didžiojo garbei

Dar nuo 1919 m. Panevėžyje buvo Vytauto gatvė ir aikštė. 1929 m. Skaistakalnio parkui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1930 m. birželio 9 d. Panevėžio vyrų gimnazijos kieme įvyko Dainų šventė, skirta Vytautui Didžiajam. Dalyvavo 4 chorai (virš 300 dainininkų), dirigavo N. Martinonis, sugiedota giesmė Vytauto Didžiojo garbei.

1930 m. rugpjūčio mėn. Panevėžį pasiekė per Lietuvą nešamas Vytauto Didžiojo paveikslas. Miestas buvo išpuoštas gėlėmis, ant namų plevėsavo Lietuvos trispalvės. Į iškilmes Panevėžyje atvyko ir gretimų kaimų gyventojai. Šventė vyko Laisvės aikštėje. Prie „Vilniaus“ medžio suprojektuota ir pastatyta dailininko J. Kaminsko palapinė su užrašu „Pagerbkime Vytautą Didįjį“. Į aikštę plūdo didelės miestiečių, įvairių organizacijų atstovų minios. Prie sutikimo vartų susirinko kelių tūkstančių minia. Koncertavo jungtinis „Dainos“ draugijos, šaulių choras. Prelatas J. Gražys pasakė pamokslą skirtą Vytautui Didžiajam ir laikė pamaldas. Toliau paveikslas buvo nešamas į Laisvės aikštę. Jį lydėjo garbės sargybos kuopa, vadovaujama kapitono S. Žukaičio. Po to perskaitytas iškilmingas pasižadėjimas Vytautui, garbės svečiai pasirašė protokolų knygoje. Tuo rugpjūčio 6 d. renginiai Panevėžio mieste baigėsi. Prie paveikslo iki ryto budėjo karių ir šaulių garbės sargyba. Rugpjūčio 7 d. visuomeninių organizacijų, kariuomenės atstovai rinkosi į Laisvės aikštę palydėti Vytauto Didžiojo paveikslo į tolimesnę kelionę. Išlydėjimo iškilmės pradėtos Lietuvos himnu, pasakyta atsisveikinimo kalba.

2. Indai su Vytauto Didžiojo atvaizdu. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių1930 m. rugsėjo 7–8 d. Panevėžyje vyko didžiausios iškilmės Vytauto Didžiojo garbei. Jos prasidėjo viso miesto puošimu. Rugsėjo 7 d. „Aido“ draugijos salėje įvyko „Dainos“ draugijos koncertas. Rugsėjo 8 d. renginiai vyko Vytauto aikštėje prie Įgulos bažnyčios. 11 val. šioje bažnyčioje laikytos pamaldos. 12 val. Vytauto aikštėje vyko kariuomenės paradas. Po parado visi iškilmingai žygiavo į Laisvės aikštę prie „Vilniaus“ medžio. Laisvės aikštėje 12 val. 30 minučių buvo pakelta Vytautinė vėliava. Koncertavo „Dainos“ draugijos ir šaulių chorai, grojo 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko orkestras, kalbą pasakė burmistras Tadas Chodakauskas. Po pietų renginiai vyko Panevėžio mokytojų seminarijos salėje. Paskaitas skaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Antanas Rukša ir Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas Juozas Mičiulis. 16 val. ugniagesių salėje paskaitas žydų bendruomenei skaitė advokatai Geršonas Gurevičius ir Henrikas Landau. 17 val. šaulių teatre paskaitą skaitė Panevėžio apygardos teismo vicepirmininkas Gudauskas ir Panevėžio valstybinės gimnazijos direktorius Julijonas Lindė-Dobilas. 19 val. ir 21 val. kino teatruose „Pasaulis“ ir „Sirena“ buvo rodomi šiai datai skirti filmai. 19 val. 30 min. visi papuošti namai ir vartai buvo iliuminuoti. 23 val. renginiai užbaigti Laisvės aikštėje Vytautinės vėliavos nuleidimu.

Nuotraukos:
1. Renginys Laisvės aikštėje 1930 m. rugsėjo 8 d. Vytauto Didžiojo garbei.
2. Indai su Vytauto Didžiojo atvaizdu.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas