1. Kursų vedėjas Karolis Dineika (centre) su Lietuvos krepšinio rinktinės nariais. 20 a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Kūno kultūros kursai Panevėžyje 1929 m.

Kūno kultūros ir sporto užuomazgos Lietuvoje siekė carinius laikus. Tuo metu carinėje Rusijoje buvo žinomi iš Lietuvos teritorijos kilę imtynininkai ir kitų sporto šakų atstovai. Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė sporto populiarumo augimui. Kūno kultūra ir sportas sunkokai skynėsi kelią ir tarpukario Lietuvoje.

Iš pradžių populiariausia sporto šaka buvo futbolas. Vėliau prioritetai keitėsi. Populiari darėsi lengvoji atletika, kai kurios žiemos sporto šakos. Krepšinis išpopuliarėjo tik 20 amžiaus 4 dešimtmetyje. Kūno kultūros ir sporto propaguotojais turėjo tapti mokytojai. Vaikus pamėgti sportą turėjo skatinti pradinių klasių mokytojai. Jiems buvo organizuojami kursai.

2. Broliai Povilas ir Pranas Daukai. Kairėje – kūno kultūros kursų seniūnas Povilas Daukas. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio1929 metais surengti jau treti respublikiniai kūno kultūros kursai pradžios mokyklų mokytojams. Buvo labai daug norinčių dalyvauti šiuose kursuose. Šį kartą kursai vyko Panevėžyje. Juos vedė žinomi sveiko gyvenimo ir fizinės kultūros propaguotojai Lietuvoje. Vienas jų – ypač žinomas Karolis Dineika. Kūno kultūros kursus taip pat vedė jo žmona Petronėlė Savukaitytė-Dineikienė, A. Gaidukaitė, M. Eidrigevičius, karinio parengimo pratimus – vyresnysis leitenantas Lastauskas. Kursų seniūnu buvo žinomas Panevėžio pradinių mokyklų mokytojas Povilas Daukas.

Užsiėmimai vyko Panevėžio valstybinės gimnazijos salėje ir stadione. Kursuose dalyvavo 108 moterys ir 43 vyrai. Kursuose buvo akcentuojami dalykai reikalingi pradinių klasių mokytojams: anatomija, fiziologija ir higiena, kūno kultūros metodika, kūno kultūros istorija, pedagoginė gimnastika, tautiniai žaidimai, ritmika, plastika, šventiniai pratimai, rikiuotė, lengvoji atletika ir plaukimas. Geriausią įspūdį paliko Karolis Dineika. Buvo sudarytos 3 grupės: 2 moterų ir 1 vyrų.

Didelis dėmesys buvo skiriamas gimnastikai ir įvairiems žaidimams. Tarp moterų ypač populiarūs buvo ritmikos ir plastikos pratimai. Juos vedė Petronelė Dineikienė. Šiek tiek mažiau buvo įvairių kariškų pratimų. Kursai tęsėsi 6 savaites. Mokytojai kursams išnaudojo savo vasaros atostogas.

Pasibaigus kursams, suorganizuota sporto šventė. Sporto šventėje ypač gerai pasirodė moterys su plastikos pratimais. Sporto šventė patiko visiems Panevėžio miesto gyventojams. Tuo metu Lietuvoje dar vyravo gana neigiamas požiūris į fizinę kultūra ir sportą. Šie kursai šiek tiek prisidėjo populiarindami sportą ir fizinę kultūrą Panevėžyje ir visoje Lietuvoje.

Nuotraukos:
1. Kursų vedėjas Karolis Dineika (centre) su Lietuvos krepšinio rinktinės nariais. 20 a. 4 deš.
2. Broliai Povilas ir Pranas Daukai. Kairėje – kūno kultūros kursų seniūnas Povilas Daukas.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas