Lietuvos kariuomenės savanorių vėliava. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių vėliava

1918 m. vasario 16 d. Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę. Iki nepriklausomybės įtvirtinimo praėjo ilgas ir sudėtingas laikotarpis. Valstybę gynė kariai savanoriai. Įvertinant jų nuopelnus tarpukariu jie buvo apdovanojami medaliais. Sukurta ir savanorių vėliava. Ją kurti patikėta dailininkui Juozui Kaminskui.

J. Kaminskas gimė 1898 m. sausio 21 d. Panevėžyje. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose. 1922–1923 m. mokėsi dailės pas skulptorių J. Zikarą. Tuo metu J. Zikaras dirbo Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. 1924 m. J. Kaminskas laimėjo 50 centų monetos, vėliau pašto ženklų, Žemės banko čekių ir kitus konkursus. 1924–1925 m. mokėsi Romos karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje, 1925–1926 m. – Anžero dailiųjų amatų mokykloje. Baigęs mokslus dirbo piešimo mokytoju Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. J. Kaminskas aktyviai dalyvavo visuomeniniame miesto gyvenime. 1928 m. išrinktas Panevėžio jūrų skautų globėju.

Kaip kariui savanoriui jam buvo patikėta sukurti Lietuvos savanorių kūrėjų vėliavą. 1928 m. gegužės 12 d. priimtas vėliavos projektas, parengtas Juozo Kaminsko. 1929 m. vėliava buvo pasiūta. Ją pasiuvo A. Smailytė. Vėliava buvo tamsiai žalios spalvos.  Vienoje pusėje užrašas „Tėvynės laisvė – mūsų laimė“ ir data „1918–1920 m.“ Kitoje pusėje – Gedimino stulpai. 1929 m. liepos 21–22 d. vykusiame savanorių suvažiavime vėliava buvo pašventinta. Ją pašventino kunigas – poetas A. Sabaliauskas (Žalia Rūta).

Ši vėliava iškilmingai buvo įnešama ir naudojama visuose Lietuvos kariuomenės savanorių renginiuose.

1930 m. vasario 23 d. pašventinta Panevėžio skyriaus savanorių vėliava. Kiekvieno skyriaus savanoriai pagal bendrą projektą kūrė savo skyrių vėliavas.

Savanorių vėliavos kūrėjas Juozas Kaminskas 1932 m. išvyko iš Panevėžio į Raseinius, o 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten dirbo mokytoju lietuvių pabėgėlių stovykloje. Vėliau emigravo į JAV. Dailininkas mirė 1957 m. kovo 10 d. Čikagos mieste.

Nuotraukoje – Lietuvos kariuomenės savanorių vėliava.

Nuotrauka iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas