1. Mykolas Konkulevičius – mokyklos įkūrėjas. 1926 m. Nuotrauka iš M. Dirsės archyvo

Panevėžio miškų technikos mokykla

1921 m. Mykolas Konkulevičius ėmė Panevėžyje organizuoti miškų technikos kursus, kurie vėliau išaugo į Panevėžio miškų technikos mokyklą. Jis tapo šios mokyklos direktoriumi.

M. Konkulevičius gimė 1878 m. rugpjūčio 25 d. Savo jaunystę praleido Pranionių dvare, kur jo tėvas Povilas dirbo Kerbedžio dvarų prižiūrėtoju. Motina Petronėlė Kliučinskaitė buvo kilusi iš valstiečių. M. Konkulevičius mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, Mintaujos ir Vyborgo gimnazijose, 1904 m. baigė Petrapilio miškų institutą. Iki 1921 m. dirbo carinės Rusijos valdiškose įstaigose. Grižęs į Lietuvą buvo labai vertinamas, nes besikuriančiai Lietuvos valstybei miškų ūkio specialistų labai trūko. Savo darbą 1921 m. Lietuvoje pradėjo Miškų Departamente, kartu jam buvo pavestos Rytų Lietuvos (Panevėžio r.) miškų inspektoriaus pareigos.

Didelis M. Konkulevičiaus darbas – Miškų technikos mokyklos įkūrimas Panevėžyje. Ši mokykla įkurta 1921 m. gegužės 1 d. Ji ruošė miškų ūkiui reikalingus specialistus. Iš pradžių Kursuose mokslas tęsėsi 8 mėnesius. Jį sudarė 6 mėnesiai teorijos ir 2 mėnesiai praktikos. Mokytis buvo priimami baigę ne mažiau kaip 6 gimnazijos klases. Baigusiems 4 ar 5 gimnazijos klases buvo rengiami papildomi egzaminai. Vasaros atostogų metu vykdavo būsimųjų miškininkų praktika. Pirmąją laidą baigė 27 mokiniai. Baigę labai gerais pažymiais įgydavo I laipsnio miškų techniko teises. Keturiolika iš baigusiųjų dirbo miškų technikais ir taksatoriais.

2. Panevėžio miškų technikos mokyklos dėstytojai ir moksleiviai. XX a. 3 deš. Nuotrauka iš M. Dirsės archyvo1923 m. Kursai tapo pilnateise Panevėžio miškų technikos mokykla. Mokslas trukdavo jau pilnus metus, o nuo 1924 m. – 2 metus. Pirmieji Lietuvos miškotvarkininkai ir buvo Panevėžio mokyklos moksleiviai. Dėstyti bendrieji dalykai: žmogaus anatomija ir fiziologija, lietuvių kalba, tikyba ir papildomos disciplinos. Šios mokyklos direktoriumi M. Konkulevičius dirbo iki 1926 m. kol mokykla veikė Panevėžyje. Jis dėstė pagrindines disciplinas – miškotvarką ir taksaciją. Per tą laiką mokykla paruošė 239 miškų specialistus, iš viso išleido 5 laidas. Panevėžio miškų technikos mokyklos moksleiviai buvo didžiausi medelių sodinimo propaguotojai Panevėžio mieste. 1926 m. gegužės mėnesį jų pastangų dėka medeliais apsodintos Panevėžio miesto kapinės Ramygalos gatvėje.

Panevėžio miškų technikos mokykla Panevėžyje veikė iki 1926 m. liepos 1 dienos, vėliau iškelta į Alytų. Paskutinės laidos moksleiviai praktikai skyrė jau 6 mėnesius.

Mykolas Konkulevičius palaikė labai gerus santykius su Panevėžio vyskupu Kazimieru Paltaroku. Jo pastangomis prie vyskupo namo buvo įveistas ir prižiūrimas didelis sodas. Mykolas Konkulevičius buvo ir vienas iš Panevėžio Katedros statybos fundatorių. Jo pavardė įrašyta kaip vieno iš didžiausių Katedros fundatorių.

Panevėžio miškų technikos mokykla paruošė pirmuosius kvalifikuotus specialistus labai reikalingus Lietuvos miškų ūkiui.

Nuotraukos:
1. Mykolas Konkulevičius – mokyklos įkūrėjas. 1926 m.
2. Panevėžio miškų technikos mokyklos dėstytojai ir moksleiviai. XX a. 3 deš.

Nuotraukos iš M. Dirsės archyvo.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas