1. Laikraščio „Tautos keliais“ viršelis. 1928 m. Iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Panevėžio valstybinės gimnazijos ir mokytojų seminarijos moksleivių leidinys „Tautos keliais“

1926–1928 m. Panevėžio valstybinės gimnazijos ir mokytojų seminarijos moksleiviai leido ranka rašytą laikraštėlį „Tautos keliais“. Jo pirmas numeris pasirodė 1926 m. lapkričio 2 dieną. Leidinį redagavo Jonas Balys, o redakcinėje komisijoje dirbo V. Kraniauskas ir J. Glučka. Ypač išgarsėjo Jonas Balys. 1928 m. jis baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir tapo garsiausiu Lietuvos etnologu, folkloristu, tautosakos rinkėju. Vėliau net buvo vadinamas lietuvių tautosakos patriarchu.

Pirmajame leidinio numeryje didelis dėmesys skiriamas Panevėžio valstybinėje gimnazijoje įsteigtam tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ būreliui. Rašoma, kad išrinkta valdyba ir revizijos komisija. Valdybos pirmininku tapo A. Juzulėnas, o revizijos komisijoje – J. Balys. Taip pat išspausdinti įvairūs moksleivių rašiniai. Pirmame puslapyje publikuojamas moksleivio pieštas daktaro J. Basanavičiaus portretas.

Antrasis laikraščio numeris išėjo 1927 m. balandžio 3 dieną. Numerio pradžioje išspausdintas moksleivio P. Karoso straipsnelis, skirtas neseniai mirusiam daktarui J. Basanavičiui. Iškeliami jo nuopelnai lietuvių tautai. Leidinyje taip pat publikuojami kitų moksleivių tautininkų nedideli straipsneliai.

2. Vienas iš laikraščio „Tautos keliais“ leidėjų Jonas Balys. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio

Trečiasis leidinio numeris pasirodė 1928 m. vasario 16 dieną. Visame numeryje didelis dėmesys skiriamas Vilniaus klausimui. Pirmajame puslapyje – daina „Į Vilnių“. Moksleiviai skelbia savo nuomones apie Vilnių. Publikuojamas moksleivio J. Maskoliūno didelis straipsnis, skirtas kalbininkams Antanui ir Jonui Juškoms. Rašoma, kad jie surinko labai daug lietuviškų dainų. Dainas daugiau kunigaudamas rinko Antanas, o leidyba rūpinosi Jonas. Antanas Juška parengė ir didelį lietuvių-rusų kalbų žodyną. Taip moksleivis supažindino visuomenę su žymiais kalbininkais.

1928 m. Jonui Baliui išvykus iš Panevėžio laikraštėlio leidyba nutrūko. Vėliau J. Balys mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vienos universitete. Po karo emigravo į Vakarus. Gyveno ir mirė JAV. J. Balio redaguotas nedidelis moksleivių laikraštėlis buvo pirmas bandymas dideliame jo darbe.

 

Nuotraukos:
1. Laikraščio „Tautos keliais“ viršelis. 1928 m.
2. Vienas iš laikraščio „Tautos keliais“ leidėjų Jonas Balys.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinio.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas