1. Namas Š. Mero gatvėje

Užmiršto architektūros paveldo pėdsakais

Pagal žymaus architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio parengtus projektus praėjusio šimtmečio tarpukario metais Panevėžyje buvo pastatytas gyvenamasis namas (1928), mergaičių gimnazija (1932) ir apskrities ligoninės priestatas (1936).

1985 m. statant devynaukštį ligoninės korpusą, senasis ligoninės pastatas buvo nugriautas. Mergaičių gimnazijos pastate įsikūrusi architekto vardu pavadinta Vytauto Žemkalnio gimnazija. O apie gyvenamąjį namą išvis nieko nežinoma. Nors literatūroje nurodoma, kad jis buvo pastatytas Kranto gatvėje ir priklausė Slėkui.

Gerai patyrinėjus, piršosi išvada, kad tai galėjo būti gydytojo Kazimiero Slieko (1868–1929) gyvenamasis namas. Jis tarpukaryje Panevėžyje dirbo apskrities, vėliau miesto gydytoju, buvo aktyvus visuomenės veikėjas. Be to, iš V. Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotų gyvenamųjų namų nemažai buvo skirtų gydytojams.

Tolesnė Kazimiero Slieko namo paieška nuginė į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, kur saugomi tarpukario metų Panevėžio miesto savivaldybės dokumentai. 1928 m. piliečių prašymų išduoti leidimus namams statyti byloje rasti duomenys iš dalies šį spėjimą patvirtino.

Tuo metu gydytojas Kazimieras Sliekas gyveno Kranto gatvėje. Prieš mirtį jis sirgo ir visus reikalus tvarkė žmona Stanislova Sliekienė. Iš pirkimo-pardavimo sutarties nuorašo matyti, kad ji 1927 m. Perkūno gatvėje iš Fulgento Šadzevičiaus įsigijo žemės sklypą be trobų.

Dėl leidimo šiame sklype statyti 2 aukštų medinį gyvenamąjį namą ir daržinę S. Sliekienė 1928 m. sausio 28 d. kreipėsi į Panevėžio miesto valdybą. Čia pat ji dar paprašė kaip miesto gydytojo žmoną atleisti nuo mokesčių. Sulig pridėto projekto S. Sliekienei tą pačią dieną buvo išduotas statybos leidimas.

Tačiau namo projektas ir situacijos planas byloje neišlikęs. Kitų dokumentų duomenų pastatytam Stanislovos Sliekienės namui lokalizuoti nepakako. Tapo aišku tik viena, kad Stanislova ir Kazimieras Sliekai sklypą įsigijo ir namą pasistatė Perkūno g. kvartale.

Toliau tęsiant tyrimą, reikėjo išsiaiškinti kuris tai namas. Žinant, kad 1989 m. vykusi kraštotyrininkų ekspedicija tyrė Panevėžio senamiestį, gydytojo Kazimiero Slieko namo ilgai ieškoti nereikėjo. Kraštotyrininkų surinkta medžiaga paskelbta Rūtos Žvirblienės straipsnyje „Kuo įžymus Panevėžio senamiestis“ („Panevėžio tiesa“ 1989 m. rugsėjo 2, 5, 6).

Šiuose tyrinėjimuose nurodoma, kad žymus Panevėžio gydytojas Šachelis Meras (1865–1930) paskutinius savo gyvenimo metus praleido name, kurį pirko iš gydytojo Kazimiero Slieko. Tai namas anuo metu buvusioje K. Štaro, dabar Š. Mero gatvėje Nr. 8. Gatvė, kurioje gyveno Šachelis Meras, jo vardu pavadinta tarpukaryje. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais šis pavadinimas grąžintas.

Galutiniam įrodymui, kad namas Š. Mero g. 8 statytas gydytojo Kazimiero Slieko ir jį projektavo garsus architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, dar reikia patyrinėti. Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomas V. Landsbergio-Žemkalnio 1928 m. rengtas Sliekienės gyvenamojo namo Panevėžyje 1 aukšto planas. Konkreti namo vieta nenurodyta.

Nuotraukos:
1. Namas Š. Mero gatvėje.
2. Senasis ligoninės pastatas.
3. Vytauto Žemkalnio gimnazija.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas