V. Raubos rūbų siuvimo ir kirpimo mokykla. Panevėžys. 1928 m. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Vaclovo Raubos rūbų kirpimo ir siuvimo mokykla

Vaclovas Rauba (g. 1878 m. balandžio 29 d.) savo veiklą pradėjo dar tik atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę. Kaune skambiu pavadinimu įkurta Rūbų siuvimo ir kirpimo akademija. 1921 m. įsteigtas šios akademijos filialas Panevėžio mieste. Jis sėkmingai veikė.

1926 m. išsiųstas kreipimasis į Švietimo ministeriją dėl tokios mokyklos atidarymo Panevėžyje. 1926 m. vasario mėnesį leidimas gautas. Mokykla atidaryta adresu Respublikos gatvė Nr. 71. Ji įvardijama kaip rūbų siuvimo ir kirpimo ir kitų darbelių amato mokykla. Panevėžyje veiklą pradėjo savarankiška Vaclovo Raubos rūbų kirpimo ir siuvimo mokykla. Mokslas šioje mokykloje truko iki 2 metų. Mokytis buvo priimami vaikinai ir merginos ne jaunesni kaip 15 metų. Mokymai galėjo trukti ir iki 3 mėnesių. Baigusiems mokymus buvo išduodami diplomai.

Panevėžio valstybiniai siuvėjų kursai. 1941 m. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkiniųMokyklą kasmet lankė apie 13 ir daugiau mokinių. Prie mokyklos buvo įsteigta siuvykla. Būsimieji siuvėjai galėjo savo žinias pritaikyti praktikoje. Siuvo moteriškus ir vyriškus rūbus, taip pat įvairias uniformas ir drabužius dvasiškiams. Vienu metu mokykla net plėtėsi. Dalis mokinių atvyko iš uždarytos panašaus tipo Čapliko mokyklos. Ši mokykla paruošė daug būsimųjų siuvėjų. 1932 m. „Panevėžio balso“ vasario 14 d. numeryje skelbiama, kad siuvykla ir mokykla įsikūrė kitu adresu – Ramygalos gatvė Nr. 58. Remiantis spaudos duomenimis, Vaclovui Raubai 1932 m. balandžio mėnesį vėl leista steigti 2 metų vyriškų ir moteriškų rūbų siuvimo kursus.

Pats V. Rauba buvo praktikuojantis katalikas ir aktyviai reiškėsi toje veikloje, buvo vienas Panevėžio vyrų katalikų draugijos vadovų. 1938 m. išrinktas Panevėžio krikščionių darbininkų valdybos pirmininku.

Tai buvo geriausia tokio profilio mokykla Panevėžyje. Prie jos sėkmingai veikė ir siuvykla. Ši mokykla parengė daug siuvėjų, kurios panevėžiečius puošė gražiais drabužiais.

Nuotraukos:
1. V. Raubos rūbų siuvimo ir kirpimo mokykla. Panevėžys. 1928 m.
2. Panevėžio valstybiniai siuvėjų kursai. 1941 m.

Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas