1. Viščiukų perykla. Nuotrauka iš V. R. Vitkausko kolekcijos

Viščiukų perykla Katkų gatvėje

Ši gatvė neminima carinio laikotarpio gatvių sąraše. Jos istorija nėra labai ilga, o pavadinimas visus metus nesikeitė.

Katkų gatvės pavadinimas minimas nuo 1923 m. rugpjūčio 4 d. Ji buvo tolokai nuo miesto centro. Respublikos laikais gatvė labiausiai buvo žinoma dėl 27-ame name įsikūrusios viščiukų peryklos. Šią peryklą įsteigė smulkiųjų gyvulių augintojų draugija, kuri daugiausia būrė paukštininkus. Jų veiklą rėmė Žemės ūkio rūmai. Panevėžio apskrityje buvo daugiausiai (20 proc.) paukštynų Lietuvoje. 1933 m. kovo 23 d. perykla įsikūrė mažame sukrypusiame namelyje. Buvo tik vienas inkubatorius, kuriame tilpo 6 tūkst. kiaušinių. Vystantis veiklai prireikė ir didesnių patalpų. 1934 m. išperėta 5412 viščiukų, 1935 m. – 12 330, 1936 m. – 28 tūkst., 1937 m. – 50 tūkst., 1938 m. – 104 744, 1939 m. – 123 tūkst., 1940 m. – 188 tūkst., 1941 m. – 79 tūkst. Plečiantis įmonei patalpos buvo nuomojamos.

1936 m. Prancūzijoje nupirktas modernus inkubatorius, kuriame tilpo 15 tūkst. kiaušinių. Kiaušiniai buvo gabenami  iš Danijos ir Prancūzijos. Daugiausiai juos pirkdavo Panevėžio apskrities ūkininkai, bet pasitaikydavo ir iš kitų apskričių. 1937 m. gauta kiaušinių iš geriausių Anglijos peryklų.

2. Panevėžio kiaušinių sandėlis. 1936 m. Nuotrauka iš V. R. Vitkausko kolekcijos1938 m. nusipirkus 2 ha žemės Plūkių kaimo teritorijoje, netoli geležinkelio stoties pastatytos naujos patalpos. 1939 m. vasarą visiškai baigti naujos modernios peryklos įrengimo darbai. Statyba kainavo apie 100 tūkst. litų. Perykloje buvo 7 dideli inkubatoriai. Kiaušiniai, atkeliavę į inkubatorius net iš Anglijos, buvo šildomi elektra, automatiškai vartomi. Per 21 parą išsirisdavo tūkstančiai viščiukų. Jie būdavo net judresni negu vištos išperėti. Sudėtus į dėžes juos gabendavo į geležinkelio stotį. Pirkėjai gaudavo vienos dienos viščiukus.

1939 m. buvo laikoma 214 vištų, kurios per dieną sudėdavo apie 145–150 kiaušinių. Tuo metu peryklai vadovavo patyręs inžinierius ir agronomas V. Mickus, paukštininkystės mokslus baigęs Prancūzijoje. 1940 m. perykloje jau buvo 8 inkubatoriai. Mažiausiame tilpo 6 tūkst. kiaušinių, o didžiausiame – 16 tūkstančių.

Panevėžio viščiukų perykla buvo didžiausia Pabaltijyje. Savo veiklą ji gana sėkmingai vystė ir karo metais. 1942 m. išperinta 103 681 tūkst., 1943 m. – 128 193 tūkst. viščiukų. Pokariniais metais veikla nenutrūko. Istorijos bėgyje ji plėtėsi.

Nuotraukos:
1. Viščiukų perykla.
2. Panevėžio kiaušinių sandėlis. 1936 m.

Nuotraukos iš V. R. Vitkausko kolekcijos.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas