Lietuvos Steigiamasis Seimas. Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka

Virtuali paroda

Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime (1920–1922 m.)

2020 m. pavasarį minime Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922) šimtmetį. 1920 m. gegužės 15 d. darbą pradėjo Steigiamasis Seimas, išrinktas demokratiniuose, visuotinuose, tiesioginiuose rinkimuose, įvykusiuose 1920 m. balandžio 14–15 d. Į Steigiamąjį Seimą buvo išrinkti 38 atstovai iš Aukštaitijos: 24 nariai – V Panevėžio rinkimų apylinkėje ir 14 – VI Utenos rinkimų apylinkėje. Per pustrečių veiklos metų Steigiamojo Seimo veikloje dalyvavo iš viso 50 atstovų iš Šiaurės Lietuvos, nes dėl įvairių priežasčių pasitraukusius išrinktuosius parlamentarus pakeitė 12 naujų narių. Dar 4 mūsų kraštiečiai buvo išrinkti kitose rinkimų apylinkėse.

Šioje virtualioje parodoje, supažindinančioje su Aukštaitijos krašto atstovais, dalyvavusiais Steigiamojo Seimo veikloje ir kūrusiais nepriklausomos valstybės pagrindus, siekiama išryškinti jų įnašą į kultūrą ir literatūrą, atskleisti juos kaip kūrėjus, rašiusius publicistinius straipsnius, mokslines ir grožines knygas bei atverti šį unikalų kūrybinį palikimą, saugomą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje.

Parodoje skelbiama dokumentinė medžiaga, saugoma Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose ir kultūros paveldo portale epaveldas.lt.

Dėkojame  Kauno apskrities viešajai bibliotekai už suteiktą galimybę parodoje publikuoti skaitmenintus vaizdus iš knygos: Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais. [Kaunas], 1924.

Virtualioje parodoje naudojami trumpiniai:
PAVB – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
KAVB – Kauno apskrities viešoji biblioteka

Nuotraukoje – Lietuvos Steigiamasis Seimas. Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotrauka.


Virtualią parodą parengė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė
Greta Brimonienė
greta.brimoniene@pavb.lt

Internete publikavo
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresn. bibliografė
Inga Vienažindienė