Virtuali paroda

Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime (1920–1922 m.)

Literatūra ir šaltiniai

1. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1917–1920 metais : idėja virsta valstybe / Lietuvos nacionalinis muziejus ; [sudarytoja Vilma Bukaitė]. 2-asis papild. leid. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). 301, [3] p. : iliustr., faks., portr.

2. Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai : glaustos biografijos / [sudarytojas Klaudijus Driskius ; Atkuriamojo Seimo narių biografijų autorius Aras Lukšas]. Vilnius : Tautos paveldo tyrimai, 2012 (Sapnų sala). 156, [4] p. : faks., portr.

3. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas; [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis; redakcinė kolegija: Danutė Blažytė-Baužienė … [et al.]. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. 553, [1] p. : iliustr., faks., portr.

4. Steigiamajam Seimui – 90 : pranešimų ir straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas ; [sudarytojai Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : Lodvila). 249, [1] p. : iliustr., faks., žml. (Lietuvos valstybingumo paveldas).

5. www.lrs.lt

6. https://lt.wikipedia.org/wiki/Steigiamasis_Seimas