Virtuali paroda

Aukštaitijos krašto atstovai Lietuvos Steigiamajame Seime (1920–1922 m.)

Aukštaitijos krašto atstovų Steigiamajame Seime literatūrinis palikimas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje

Susipažinkite su Aukštaitijos krašto atstovų Lietuvos Steigiamajame Seime Kipro Bielinio, Kazimiero Bizausko, Stasio Gruodžio, Kazimiero Jokanto, Stepono Kairio, Mykolo Krupavičiaus, Vlado Lašo, Felikso Mikšio, Vlado Poželos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Antano Purėno, Juozo Purickio, Petro Rusecko, Vlado Sirutavičiaus, Kazio Škirpos, Antano Tamošaičio kūrybiniu palikimu. Visos šios knygos saugomos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje (PAVB).


Kipro Bielinio knygos

Del ateities. D. 1 / K. Bielinis. Kaunas, 1927. PAVB S 02-11838

Dienojant / Kipras Bielinis. New York (N. Y.), 1958. PAVB S 9626

Penktieji metai / Kipras Bielinis. New York (N. Y.), 1959. PAVB S 10170

Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija / Kipras Bielinis. New York'as, N.Y., 1963. PAVB a3377

Gana to jungo / Kipras Bielinis. New York (N. Y.), 1971 (New York (N. Y.). PAVB Ba 16001

Kazimiero Bizausko knygos

Raštijos bei literatūros teorija / K. Bizauskas. Kaunas, 1918. PAVB S 1797

Kazimiero Bizausko išverstos knygos

Išpažinties paslaptis / vokiškai parašė Juozapas Špilmann'as; lietuvių kalbon, autoriaus įpêdiniams leidus, vertê B. Kasaitis. Kaunas, 1920. PAVB S 9583

Nemunas nuo versmių iki žiočių / V. Syrokomlė ; išvertė K. Bizauskas, 1933. PAVB S 17996

Stasio Gruodžio knygos

Negimusios gyvybės panaikinimas / St. Gruodis. Kaunas, 1935. PAVB S 3446

Laikykis įsakymų : krikščioniškos dorovės mokslas / St. Gruodis. Kaunas, 1939. PAVB S 8616

Modernieji laikai ir aktualieji katalikiškos doktrinos klausimai / St. Gruodis. Kaunas, 1940. PAVB Du 02-8733

Krikščioniškos dorovės mokslas / St. Gruodis. Stuttgart, 1947. PAVB S 5207

Kazimiero Jokanto knygos

Lotynų kalbos vadovėlis. D. 2 / K. Jokantas. Kaunas, 1932. PAVB S 14308

Lotyniškai lietuviškas žodynas / K. Jokantas. Kaunas, 1936. PAVB S 1395

Kazimiero Jokanto išverstos knygos

Urvinis žmogus : su 24 piešinėliais / D. Koropčevskio; iš rusų kalbos vertė Kaz. Miškonis. Vilnius, 1905. PAVB S 10395

Šimtas apsakymėlių / Chr. v. Schmid'o; iš vokiečių kalbos vertė K. Jokantas. Kaunas, 1925. PAVB S 14955

Stepono Kairio knygos

Garo katilų ir mašinų priežiūra : mašinistams ir pečiakuriams vadovėlis / sutaisė pagal Voislavo Steponas Kairys. Vilnius, 1905. PAVB S 18298

Kairys S. Kaip japonai gyvena dabar / parašė Dėdė. [Vilnius], 1906. PAVB S 15649

Japonija seniau ir dabar / parašė Dėdė. [Vilnius], 1906. PAVB S 10482

Kodėl išnyko baudžiava Lietuvoje / parašė Dėdė. Tilžėje, 1908. PAVB S 15673

Pasakos / Raulas Kemeklis. Kaunas, 1920. PAVB S 1607

Vyrai, sukiaulinkime Lietuvą! ir kitos apysakos / Raulas Kemeklis. Kaunas, 1927. PAVB S 3857

Miestų kanalizacija : kanalizacijos įrengimų projektavimas, statyba ir kanalų tinklo priežiūra. Sodybų kanalizavimas / Steponas Kairys. Kaunas, 1939. PAVB S 1756

Tau, Lietuva / Steponas Kairys. [New York], 1964. PAVB S 9626

Stepono Kairio išversta knyga

Hammurabio įstatymas / A. Tamošaitis ir J. Kairys. Kaunas, 1938. PAVB S 2278

Mykolo Krupavičiaus knygos

Apie dūšią / parašė Gabr. Taučius. Seinai, 1911. PAVB S 10362

Lietuvių politikos partijos / parašė M. Keršys. Kaunas, 1919. PAVB S 17541

Atsiminimai / Mykolas Krupavičius. [Chicago], [1972]. PAVB S 10833

 

 

Vlado Lašo knygos

Anafilaksija / V. Lašas. Kaunas, 1926. PAVB S 11342

Vitaminai / V. Lašas, A. Gabrėnas. Kaunas, 1939. PAVB S 17406

Trumpa žmogaus anatomija, fiziologija ir higiena / V. Lašas ir J. Mackevičaitė-Lašienė. [Kaunas], [1940]. PAVB S 11326

Mitybos mokslo pagrindai / V. Lašas. [Kaunas], [1945]. PAVB B 66640

Mitybos mokslo pagrindai / V. Lašas. [Kaunas], [1945]. PAVB B 66640

Racionali mityba sveikatos pagrindas / V. Lašas, J. Navickaitė. Vilnius, 1953. PAVB B 66275

Analizatorių fiziologija / V. Lašas. Vilnius, 1954. PAVB B 65078

Miegas ir sapnai / V. Lašas. Vilnius, 1955. PAVB B 57131

Kraujas ir jo apytaka / V. Lašas. Vilnius, 1958. PAVB C 1183

Žmogaus fiziologija / V. Lašas. Vilnius, 1965. PAVB B 8003

Fiziologijos pratybos / Vl. Lašas … [et al.]. Vilnius, 1967. PAVB B 796

Felikso Mikšio knyga

Lietuvos ūkininkų sąjunga, 1919–1925 / paruošė P. M-ys. Kaunas, 1925. PAVB S 17033

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės knygos

Kova / parašė B. Tilžė, 1900. PAVB S 368

Tėvas ir sūnus / parašė B. Tilžėje, 1900. PAVB S 14265

Nebepirmas / parašė B.[Jelgava], 1902. PAVB 17-6090

Kaip kas išmano teip save gano / Dvi Moteri. Tilžė, 1904. PAVB S 3226

Parduotoji laimė / Dvi Moteri. Vilnius, 1905. PAVB S 2581

Litvomanai / Dvi Moteri. Tilžėje, 1905. PAVB S 53

Krislai / G.P. Vilnius, 1905. PAVB S 10357

Pasaulinės literatūros istorijos vadovėlis / sekdama d-ro Karolio Busės pasaulinės literatūros istoriją ir kitais įvairiais šaltiniais naudodamasi parašė G. Petkevičaitė. Kaunas : „Varpo“ bendrovė, 1922. - 1d. PAVB S 17324

Pasaulinės literatūros istorijos vadovėlis / sekdama d-ro Karolio Busės pasaulinės literatūros istoriją ir kitais įvairiais šaltiniais naudodamasi parašė G. Petkevičaitė. Kaunas : „Varpo“ bendrovė, 1924. 2 d. PAVB S 17324

Karo meto dienoraštis / G. Petkevičaitės. Kaunas : „Varpo“ bendrovė, 1925–1931. PAVB S 3834

Iš mūsų vargų ir kovų / G. Petkevičaitė. Kaunas, [1927]. PAVB S 17501 Skaityti leidinį

Nalis ir Damajantė / Panevėžio gimnazisčių vertimas iš rusų k. taisytas G. Petkevičaitės ir St. Dabušio. Kaunas, 1930. PAVB S 18310

Raštai / G. Petkevičaitė-Bitė. [Kaunas], [1947]. T. 1. PAVB S 20-854

Raštai. [T.] 1: Krislai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1966. PAVB S10357

Raštai [T.] 2 : Karo meto dienoraštis / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1966. PAVB S Ga-740

Raštai [T.] 3 : Ad astra / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1967. PAVB B 1470

Raštai [T.] 4 : Pasikalbėjimai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1967. PAVB Du 02-9227

Raštai [T.] 5 : Literatūros istorija / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1968. PAVB B 1470

Raštai [T.] 6 : Laiškai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1968. PAVB B 1470

Žvaigždžių takais / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1981. PAVB b 2209

Nutrūko styga / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, 1981. PAVB a 1369

Iš gyvenimo verpetų / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Kaunas, 1990. PAVB b 5873

Proza / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Vilnius, [2005]. PAVB B 05-11617

Karo meto dienoraštis. T. 1–3. / G. Petkevičaitė-Bitė. Panevėžys, 2008–2011. PAVB B 09-1526

Vlado Požėlos knyga

Jaunystės atsiminimai / Vladas Požela. [New York], 1971. PAVB Ba 16314

Antano Purėno knyga

Lietuvos universiteto Matematikos gamtos fakulteto darbai. T. 5, sas. 1 (1929/30): Matematikos skyrius / redaktorius Antanas Purėnas. 1930. PAVB S 1692

Juozo Purickio knygos

Beletristikos rolė žmonijos auklėjime / parašė Juozas Purickis. Kaunas, 1914. PAVB S 16977

Žurnalisto profesija : laikraštininko pasiruošimas pas mus ir svetur / J. Purickis. Kaunas, 1933. PAVB S 1688

Petro Rusecko knygos

Trumpa Lietuvos socialistų liaudininkų demokr. partijos istorija / parašė R.. Kaunas, 1919. PAVB S 10-3649

Kieno ir kaip mes turime būti valdomi / P. Ruzeckas. [S. l] , [1919]. PAVB S 10-3359

Į laisvę : (iš mūsų atgijimo istorijos) / P. Ruseckas. Kaunas, 1919. PAVB S 3215

Kas kiekvienam kareiviui žinotina / Ruseckas. Kaunas, 1919. PAVB S 12-3852

Kas kaltas, kad mums vargas / parašė P. Baubliškis. Kaunas, 1923. PAVB S 10-5515

Lietuvos kariuomenė / P. Ruseckas. [JAV : s.n.], 1927. PAVB S 10-5510

Spaudos draudimo gadynė / P. Ruseckas. Kaunas, 1929. PAVB S 17783

Kaip lenkinta Vilniaus kraštas / Petras Ruseckas. Kaunas, 1930. PAVB S 3261

Vokiečių nelaisvėje / Petras Ruseckas. [Kaunas], 1930. PAVB S 17-1593

Didysis Vilniaus Seimas, 1905–1930 / Petras Ruseckas. Kaunas, 1930. PAVB S 10-371

Užsienio lietuviai / Petras Ruseckas. Kaunas, 1934. PAVB S 14872

Išniekintos vėliavos : Lietuvos atgijimo novelės / Petras Ruseckas. Kaunas, 1935. PAVB S 09-7423

Savanorių žygiai : nepriklausomybės karų atsiminimai. [T.] 1. / Petras Ruseckas. Kaunas, 1937. PAVB S 3850

Visuomenės kova su nusikaltimais / Petras Ruseckas. Kaunas, 1937. PAVB S 3448

Vandenyno spąstuose : mažo lietuviuko nuotykiai Indijos vandenyne / P. Ruseckas. [Kaunas], [1940]. PAVB S 09-7381

Petro Rusecko nuotraukos atvirukų rinkiniuose

Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 1 / P. Rusecko. [Kaunas], [1922]. PAVB S-Ra1068

Biržų turgavietė. Iš: Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 1 / P. Rusecko. [Kaunas], [1922]. PAVB S-Ra 1068

Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 3 / P. Rusecko. [Kaunas], [1922]. PAVB S-Ra 1069

Salos. Iš: Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 3 / P. Rusecko. [Kaunas], [1922]. PAVB S-Ra 1069

Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 6 / P. Rusecko. [Kaunas], [s.l.]. PAVB S-Ra 1070

Kaunas. Respublikos Prezidento rūmai. Iš: Lietuva [atvirukų rinkinys]. Ser. 6 / P. Rusecko. [Kaunas], [s.l.]. PAVB S-Ra 1070

Vlado Sirutavičiaus knygos

Kas iš ko gyvena? / parašė Dikštein ; [iš lenkų kalbos vertė V. Sirutavičius?]. [Bitėnai], 1902. PAVB S 03-625

Ar dabar yra baudžiava?. Londone, 1904. PAVB S614

Kazio Škirpos knygos

5 pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 1920 metais / Kazys Škirpa. [Brooklyn (N.Y.)], [1971]. PAVB S 7348

Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti / Kazys Škirpa. Vašingtonas, 1973. PAVB S 10696

Antano Tamošaičio knygos

Istoriškoji teisės mokykla Vokietijoje / A Tamošaitis. Kaunas, 1929. PAVB S 10-3315

Antano Tamošaičio išversta knyga

Hammurabio įstatymas / A. Tamošaitis ir J. Kairys. Kaunas, 1938. PAVB S 2278