Jonas Stasiūnas. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas

Virtuali paroda

Jonas Stasiūnas: gyvenimas, įamžintas scenoje

Lietuvos operos dainininko Jono Stasiūno 100-osioms gimimo metinėms

2019 m. rugsėjo 26 d. minime Lietuvos operos solisto, prof. Jono Stasiūno 100-ąsias gimimo metines. Šia proga parengtoje virtualioje parodoje pateikiama J. Stasiūno biografija, kūrybinis palikimas − vaidmenų sąrašas, įdainavimai, garso ir vaizdo įrašai, eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomų asmenų fondų – Mykolo Karkos (F12), Laimos Rapšytės (F70), Stasio Šneiderio (F51), Elenos Gabulaitės (F9), fotografijos iš J. Stasiūno dukters Aušros Stasiūnaitės asmeninio archyvo, taip pat fotografijos iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejaus, Panevėžio kraštotyros muziejaus. Nuotraukų galerija papildyta buvusių Panevėžio valstybinės gimnazijos moksleivių Česlovo Baltuškos, Pilypo Žukausko-Naručio, Algirdo Titus Antanaičio ir kitų asmenų atsiminimų ištraukomis. Šalia autentiškos archyvinės medžiagos pateikiamos publikacijos spaudoje, vertingos internetinės nuorodos, sudaryta J. Stasiūno bibliografija.

Dėkojame gerb. operos solistei Aušrai Stasiūnaitei už konsultacijas ir leidimą eksponuoti asmeninio archyvo nuotraukas, gerb. muzikologei Ritai Aleknaitei-Bieliauskienei, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejui ir Panevėžio kraštotyros muziejui už pagalbą rengiant virtualią parodą.

Nuotraukoje – Jonas Stasiūnas. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas


Parodą parengė
Jolanta Sriubienė
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. metodininkė
jolanta.sriubiene@pavb.lt

Sigita Marcinkevičienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius