Virtuali paroda

Jonas Stasiūnas: gyvenimas, įamžintas scenoje

Lietuvos operos dainininko Jono Stasiūno 100-osioms gimimo metinėms

Bibliografija

Jonas Stasiūnas / A. Kalinauskas. – Vilnius, 1965. – 41 p. : iliustr.

Jonas Stasiūnas, 1919–1987 : bukletas. – Vilnius, 1989. – 1 lankstinys (6 p.)

LTSR liaudies artisto, TSRS valstybinės premijos laureato Jono Stasiūno 60-mečiui ir kūrybinio darbo 40-mečiui : bukletas. – Vilnius : [s.n.], 1979. – 3 p. : iliustr. – Antr. p. viršuje: LTSR kultūros m-ja, LTSR valst. akad. operos ir baleto teatras.

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita. Aksominis baritonas : [apie Lietuvos baritonų vakarą, skirtą dainininko J. Stasiūno 80-osioms gimimo metinėms, Vilnius]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1999, lapkr. 6, p. 10–11.

Aleksa, Jonas. „Kuda vy, tovariščy?“ : [apie dainininką J. Stasiūną] // Muzikos barai. – 1999, nr. 12, p. 61.

Baliūnas, Vytautas. Išliko atmintyje kaip scenos kunigaikštis Margiris // Panevėžio rytas. – 1994, rugs. 28, p. 3.

Baliūnas, Vytautas. Jonas Stasiūnas : (1919–1987). – Portr. // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 1727–2002. – Panevėžys : UAB „Nevėžio sp.“, 2002. – Panevėžys, 2002, p. 27–30.

Bruveris, Jonas. [Jonas Stasiūnas]. – Iliustr. // Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 80, 120, 210, 213, 233, 250, 258-259, 300, 306, 312, 325, 554, 564.

Česas, Vladas. Prisimenu Joną Stasiūną. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, nr. 9, p. 34–35.

Fridmanaitė, Jonė. Panevėžyje prisimintas Jonas Stasiūnas : [Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko vakaras, skirtas žymiam baritonui J. Stasiūnui]. – Portr. // Muzikos barai. – 2016, nr. 11/12, p. 40.

Godunavičienė, J. Liaudies artistas : [J. Stasiūno 50-osios gimimo metinės]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1969, rugs. 26, p. 3.

[Jonas Stasiūnas. Dainininkas, LTSR liaudies artistas: Trumpai apie jį ir literatūros sąrašas] // Bibliotekų darbas. – 1979, nr. 7, p. 39.

Juodpusis, Vaclovas. Per gyvenimą su daina: [apie LTSR liaudies artistą J. Stasiūną] // Kalba Vilnius. – 1979, nr. 38, p. 7.

Juodpusis, Vaclovas. Stasiūnas Jonas. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius : Lietuvos muzikos akad. : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000, [t.] 3, p. 406.

Juodpusis, Vaclovas. Stasiūnas Jonas. – Portr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija.  – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, t. 4, p. 95.

Karosaitė, A. Du gyvenimai – viena scena / pokalbį su LTSR valst. akad. operos ir baleto teatro dainininkais J. Stasiūnu ir A. Stasiūnaite-Čepulkauskiene užrašė A. Karosaitė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa. – 1977, lapkr. 7, p. 2.

Laurušas, V. Turtinęs muzikinį gyvenimą : [apie Lietuvos valst. akademinio operos ir baleto teatro solistą J. Stasiūną] // Literatūra ir menas. – 1987, rugpj. 8, p. 6.

Litvinaitė, I. Keturi dešimtmečiai operos scenoje : [apie Lietuvos valst. akademinio operos ir baleto teatro solistą J. Stasiūną] // Tiesa. – 1984, bal. 24, p. 2.

Matekūnaitė, A. Trisdešimt metų scenoje : [apie dainininką Joną Stasiūną] // Komjaunimo tiesa. – 1969, rugs. 28, p. 3.

Mažeika, V. Nepamirštamas Margiris : [apie J. Stasiūno kūrybinius vaidmenis]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1970, nr. 10, p. 3–6.

Mikeliūnas, Kęstutis. Iš tvirto kamieno : minint dainininko Jono Stasiūno 85-ąsias gimimo metines : [apie dainininką, jo 85-ųjų gimimo metinių paminėjimą Gelažiuose (Geležiuose) ir jo giminę]. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, spal. 29, p. 2.

Mikeliūnas, Kęstutis. Iš tvirto kamieno : minint dainininko Jono Stasiūno 85-ąsias gimimo metines : [apie J. Stasiūno giminę, kilusią iš Panevėžio r. Kupstų, Geležių, Skaistgirių kaimų; persp. iš „7 meno dienos“, 2004, spal. 29, p. 2]. – Iliustr. // Teko laimė pažinti…. – Vilnius : Agora, 2013, p. 24–31.

[Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vakaras, skirtas operos dainininkui Jonui Stasiūnui]. – Portr. // Sekundė. – 2016, lapkr. 25, p. 7.

[Pranas Sokas ; Jonas Stasiūnas ; Birutė Stašienė (Bieliūnaitė) ; Dangerutis Stočkus : biografijos / parengė Venantas Mačiekus, Juozas Pranckūnas] // Panemunėlis. – Vilnius : Versmė, 2011, d. 2, p. 1550–1551.

Prekevičius, V. Daina žmogų sušildo : [apie Lietuvos valst. akad. operos ir baleto teatro solistą J. Stasiūną] // Gimtasis kraštas. – 1969, rugs. 25, p. 6.

Sarpalytė, Laura. Dvylikos baritonų reveransas Jonui Stasiūnui : [apie Lietuvos baritonų koncertą, skirtą ilgamečio operos dainininko J. Stasiūno 80-osioms gimimo metinėms, Vilnius]. – Portr. // 7 meno dienos. – 1999, spal. 22, p. 2.

Sentimentali kelionė į užvakarykštį Panevėžį : [autoriaus prisiminimai apie mokymąsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, bendramokslius, pedagogus, dalyvavimą „Meno kuopoje“, taip pat minimas J. Stasiūnas] / Algirdas Titus Antanaitis. – Iliustr. // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007, p. 719–728.

Stasiūnaitė, Aušra. Pilėnų kunigaikštis : [dukros A. Stasiūnaitės-Čepulkauskienės prisiminimai apie tėvą operos solistą J. Stasiūną]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, nr. 9, p. 32–34.

Stasiūnas Jonas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001, [t.] 22, p. 463.

Stasiūnas Jonas. – Iliustr. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1963, t. 28, p. 460.

Urbonas, B. Mūsų Margiris : [pokalbis su LTSR valst. akademinio operos ir baleto teatro solistu J. Stasiūnu]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1979, spal. 20, p. 6.

Urbonas, B. Ošiantis tarp ąžuolų : [apie LTSR liaudies artistą J. Stasiūną] // Komjaunimo tiesa. – 1979, spal. 19, p. 4.

Vakaras dainiui Jonui Stasiūnui atminti : [lapkričio 28 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – vakaras, skirtas operos ir baleto teatro dainininkui J. Stasiūnui]. – Portr. // AINA [Elektroninis išteklius]. – 2016, lapkr. 25.

Žemaitytė, A. Solisto Jono Stasiūno jubiliejų dainomis pagerbs 16 baritonų : [apie operos solisto prof. J. Stasiūno 80-ųjų gimimo metinių paminėjimą]. – Iliustr. // Respublika. – 1999, spal. 16, p. 29.