Virtuali paroda

Jonas Stasiūnas: gyvenimas, įamžintas scenoje

Lietuvos operos dainininko Jono Stasiūno 100-osioms gimimo metinėms

Šeima

Jonas Stasiūnas su žmona Brone. 1945 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.

Jonas Stasiūnas su šeima: dukromis Jūrate ir Aldona, sūnumi Juru ir žmona Brone. 1951 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.

Jonas Stasiūnas su artimaisiais. 1-oje eilėje iš kairės: sūnėnas Augenijus Misevičius, motina Zuzana Dūdaitė-Stasiūnienė; 2-oje eilėje iš kairės: Jonas Stasiūnas su broliu Antanu. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.

Jonas Stasiūnas su dukra Aušra prie naujametinės eglės Lenino aikštėje. Vilnius. Apie 1956 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.

Viešnagė Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Iš kairės: Jonas Stasiūnas, Aušra Stasiūnaitė, Bronė Stasiūnienė. Apie 1960 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.

Jonas Stasiūnas su šeima (viena iš paskutiniųjų nuotraukų). 1987 m. Aušros Stasiūnaitės asmeninis fotografijų archyvas.