Vaclovas Blėdis. PAVB FKV-437/56

Virtuali paroda

Vaclovas Blėdis. Gyvenimas, atiduotas teatrui

Aktoriaus ir režisieriaus Vaclovo Blėdžio 100-osioms gimimo metinėms

Vaclovas Blėdis (1920–1999) – vienas žymiausių Panevėžio dramos teatro pirmosios kartos aktorių, legendinio režisieriaus Juozo Miltinio mokinys, ilgametis jo bendražygis. Vaclovas Blėdis ne tik kūrė charakterinius vaidmenis teatre, vaidino kine, bet ir pats režisavo. Ypač daug spektaklių pastatė vaikams. Kaip yra pastebėjęs Juozas Miltinis, V. Blėdis statė geriausius vaikiškus spektaklius Lietuvoje.

Ne mažiau svarbus jo vaidmuo, telkiant teatro kolektyvą, tarpininkaujant tarp aktorių ir režisieriaus. Vaclovas Blėdis  – Juozo Miltinio testamento vykdytojas, Panevėžio miesto garbės pilietis, ženkliai prisidėjęs prie režisieriaus Juozo Miltinio idėjų sklaidos bei jo atminimo įamžinimo. Daug jo pastangų ir rūpesčio įdėta, kuriant Juozo Miltinio palikimo studijų centrą, vėliau praplečiant autentiškų patalpų erdvę ir parengiant ekspoziciją.

Gegužės 27 d. minime Vaclovo Blėdžio 100-ąsias gimimo metines. Šiai jubiliejinei sukakčiai pažymėti parengėme virtualią parodą.

Parodoje pateikiama Vaclovo Blėdžio kūrybinė biografija, Panevėžio dramos teatro spektakliuose jo sukurtų vaidmenų fotografijos, režisuotų spektaklių programėlių vaizdai, aktoriaus asmeninės fotografijos, susitikimų su kolegomis ir bičiuliais užfiksuotos akimirkos bei prisiminimų apie Vaclovą Blėdį fragmentai.

Parodoje publikuojamos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomų Kazimiero Vitkaus ir Juozo Miltinio fondų fotografijos ir dokumentinė medžiaga bei fotografija iš aktorės Gražinos Urbonavičiūtės asmeninio archyvo. Fotografijų  autoriai – Kazimieras Vitkus, Edvardas Korizna, Antanas Gylys, Stasys Povilaitis, Algimantas Mockus, Algimantas Kunčius, Lidija Šimkutė, Juozas Šlivinskas, Sergejus Kašinas ir neišaiškinti fotografai.

Nuotraukoje – Vaclovas Blėdis. PAVB FKV-437/56

Parodą parengė
Regina Grigaliūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Juozo Miltinio palikimo studijų centras
miltinis@pavb.lt

Internete publikavo
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius