Virtuali paroda

Vaclovas Blėdis. Gyvenimas, atiduotas teatrui

Aktoriaus ir režisieriaus Vaclovo Blėdžio 100-osioms gimimo metinėms

Vaidmenys spektakliuose

Panevėžio dramos teatro scenoje aktorius Vaclovas Blėdis sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų. Jo vaidmenys išsiskyrė nepaprasta menine įtaiga, emocingumu, temperamentu, ryškiomis detalėmis. Aktorius garsėjo ypač raiškiais charakteriniais vaidmenimis – Chlestakovas, Kajetonas Bartkus, Nikalojus Zadorožnas, Samodukas (jį suvaidino 370 kartų).

B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m. ), 1941 m. Vaclovas Blėdis – Korvinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-72/6-1
B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m. ), 1941 m. Vaclovas Blėdis – Korvinas, Henrika Hokušaitė – Kolomba. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-72/4-3
B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m.), 1974 m. Regina Zdanavičiūtė – Kanina, Vaclovas Blėdis – Notaras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-77/4-4
B. Jonsonas „Sukčiaus testamentas“ („Volponė“) (rež. Juozas Miltinis 1941–1974 m.), 1974 m. Vaclovas Blėdis – Notaras, Juozas Miltinis – Volponė. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-1011/15
K. Binkis „Atžalynas“ (rež. Juozas Miltinis), 1941 m. Vaclovas Blėdis – Petras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-78/4-1
K. Binkis „Atžalynas“ (rež. Juozas Miltinis), 1941 m. Konstancija Kučinskaitė – Aldona, Birutė Gėrikaitė – Marytė, Vaclovas Blėdis – Petras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/12
A. Jakobsonas „Gyvenimas citadelėje“ (rež. Juozas Miltinis), 1947 m. Vaclovas Blėdis (viduryje) – Ričardas Mijlas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/13
J. Paukštelis „Audra ateina“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Stepas Kosmauskas – Nuovados viršininkas, Vaclovas Blėdis – Kajetonas Bartkus. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/14
J. Paukštelis „Audra ateina“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Vaclovas Blėdis – Kajetonas Bartkus. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-101/1-1
I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Vaclovas Blėdis – Nikalojus Zadorožnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-104/2-1
I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Vaclovas Blėdis – Nikalojus Zadorožnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/10
I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m. Regina Zdanavičiūtė – Anna, Vaclovas Blėdis – Nikalojus Zadorožnas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-104/5-1
N. Gogolis „Revizorius“ (rež. Juozas Miltinis), 1951 m. Vaclovas Blėdis – Chlestakovas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-91/17-1
N. Gogolis „Revizorius“ (rež. Juozas Miltinis), 1951 m. Henrika Hokušaitė – Marija Antonovna, Vaclovas Blėdis – Chlestakovas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/8
A. Gribojedovas „Studentas“ (rež. Juozas Miltinis), 1951 m. Eugenija Šulgaitė – Zvezdova, Vaclovas Blėdis – Zvezdovas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/7
E. Zola „Raburdeno paveldėtojai“ (rež. Juozas Miltinis), 1953 m. Vaclovas Blėdis – Raburdenas, Gediminas Karka – Šapiuzo, Danutė Juronytė – Šarlota. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-462/1
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Jonas Alekna), 1954 m. Vaclovas Blėdis – Samodukas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-83/5-1
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Jonas Alekna), 1954 m. Vaclovas Blėdis – Samodukas, Eugenija Šulgaitė – Gaškienė. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-83/6-2
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis 1945–1989 m.), 1964 m. Vaclovas Blėdis – Samodukas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-85/6-2
Vienuolis „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis 1945-1989 m.), 1964 m. Vaclovas Blėdis – Samodukas, Henrikas Rimeika – Edvardas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-85/5-1
G. Figueiredo „Lapė ir vynuogės“ (rež. Juozas Miltinis), 1959 m. Vaclovas Blėdis – Ezopas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-151/6-5
G. Figueiredo) „Lapė ir vynuogės“ (rež. Juozas Miltinis), 1959 m. Vaclovas Blėdis – Ezopas, Algimantas Masiulis – Ksantas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-151/8-1
M. Šolochovas „Pakelta velėna“ (rež. Juozas Miltinis), 1964 m. Stepas Kosmauskas – Polovcevas, Vaclovas Blėdis – Jakovas Lukičius Ostronovas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/16
F. Dűrrenmattas „Fizikai“ (rež. Juozas Miltinis), 1967 m. Henrika Hokušaitė – Daktarė Matilda fon Cand, gydytoja psichiatrė; Vaclovas Blėdis – Richardas Fosas, policijos inspektorius. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/9
V. Krėvė „Žentas“ (rež. Julius Dautartas), 1983 m. Eugenija Šulgaitė – Kalvaitienė, Vaclovas Blėdis – Kalvaitis, Kazimieras Vitkus – Gaidulionis, Jonas Garliauskas – Juknis. PAVB FKV-433/12
V. Krėvė „Žentas“ (rež. Julius Dautartas), 1983 m. Eugenija Šulgaitė – Kalvaitienė, Jonas Garliauskas – Juknis, Vaclovas Blėdis – Kalvaitis. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-452/15
A. Čechovas „Trys seserys“ (rež. Julius Dautartas), 1985 m. Vaclovas Blėdis – Čebutykinas, Asta Preidytė – Irina. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-244/17-3
A. Čechovas „Trys seserys“ (rež. Julius Dautartas), 1985 m. Vaclovas Blėdis – Čebutykinas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-244/24-1
J. Glinskis „Grasos namai“ (Algimantas Pociūnas), 1986 m. Vaclovas Blėdis – Ryla, buvęs vyskupijos archyvaras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-251/18-1
J. Glinskis „Grasos namai“ (Algimantas Pociūnas), 1986 m. Vaclovas Blėdis – Ryla, buvęs vyskupijos archyvaras. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-251/18-2
I. Drutâ „Sarta kumelė su skambalu“ (rež. Julius Dautartas), 1987 m. Vaclovas Blėdis – Mažiau atsakingas – grimo kambaryje. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-255/8-3
I. Drutâ „Sarta kumelė su skambalu“ (rež. Julius Dautartas), 1987 m. Vaclovas Blėdis – Mažiau atsakingas, Gintaras Adomaitis – Curkanus, protiškai atsilikusiųjų mokyklos direktorius, Gediminas Karka – Atsakingasis, Regina Zdanavičiūtė – Neatsakingoji, einanti techninio sekretoriaus pareigas. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-255/1-32
Vaižgantas „Nebylys“ (R. Samulevičiaus inscenizacija, rež. Algimantas Pociūnas), 1990 m. Vidmantas Bartusevičius – Kazys, Eleonora Matulaitė – Šnervienė, Marytė Maslauskaitė – Dėdienė, Vaclovas Blėdis – Senasis Šnerva, Valerijus Jevsejevas – Jonas (Nebylys). Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-266/1-23
A. Čechovas „Provincijos sonata“ (rež. V. Vyšniauskas), 1990 m. Vaclovas Blėdis – Luka, Regina Zdanavičiūtė – Jelena Ivanovna Popova. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-268/3-1
A. Čechovas „Provincijos sonata“ (rež. V. Vyšniauskas), 1990 m. Algirdas Paulavičius – Grigorijus Stepanovičius Smirnovas, Vaclovas Blėdis – Luka. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-268/2-2
E. de Filippo „Cilindras“ (rež. Julius Dautartas), 1991 m. Vaclovas Blėdis – Robertas, orus žmogus – grimo kambaryje. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-272/13-2
E. de Filippo „Cilindras“ (rež. Julius Dautartas), 1991 m. Eleonora Koriznaitė – Rita, Vaclovas Blėdis – Robertas, orus žmogus. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-272/12-1