Virtuali paroda

Vaclovas Blėdis. Gyvenimas, atiduotas teatrui

Aktoriaus ir režisieriaus Vaclovo Blėdžio 100-osioms gimimo metinėms

Su kolegomis aktoriais

Kauno Darbo rūmų studija, 1938 m. Pirmoje eilėje, iš kairės – dailininkas Liudas Vilimas, režisierius Juozas Miltinis, antroje eilėje, viduryje – aktorė Jadvyga Matulytė, trečioje eilėje, iš kairės aktoriai, pirmas – Vaclovas Blėdis, ketvirtas – Jonas Alekna, šeštas – Vladas Kazakevičius, aštuntas – Bronius Babkauskas. PAVB FKV-441/2
Aktorių kolektyvas tik atvykus į Panevėžį. Vaclovas Blėdis – stovi pirmas iš kairės. Apie 1940–1943 m. PAVB FJM-1019/6
Aktoriai su režisieriumi Juozu Miltiniu Panevėžyje, P. Puzino g. namo kieme. Stovi: Stepas Kosmauskas, Janina Dulskytė, Juozas Miltinis, sėdi: Vaclovas Blėdis, Donatas Banionis, Paulina Končiutė, Kazimieras Vitkus. 1941 m. PAVB FJM-1019/4
Aktorių name Puzino g. Iš kairės: aktoriai Kazimieras Vitkus, Donatas Banionis, Vaclovas Blėdis, Stasys Paska. Panevėžys, 1941 m. PAVB FKV-447/48
Kazimieras Vitkus, Vaclovas Blėdis ir Donatas Banionis Panevėžyje, Puzino gatvėje, sodelyje prie bendrabučio. 1941 m. PAVB FKV-441/7
1942 metų vasaros pavakarys Kubiliūnuose. Vaclovas Blėdis – trečioje eilėje, pirmas iš kairės. PAVB FJM-1023/1
Pakeliui į Vacovo Blėdžio tėviškę Kubiliūnus (Radviliškio r.): Juozas Miltinis, Jonas Kazlauskas, Bronius Babkauskas, Vaclovas Blėdis. 1943 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1019/11
Panevėžio dramos teatro kolektyvas, apie 1945 m. Vaclovas Blėdis – pirmoje eilėje, pirmas iš kairės. PAVB FJM-1019/21
Aktorių kolektyvas, apie 1945 m. Pirmoje eilėje iš kairės: pirmas – Donatas Banionis, ketvirtas – Vytautas Karka, penkta – Ona Konkulevičiūtė, antroje eilėje iš kairės: Kazimieras Vitkus, Vaclovas Blėdis, Stasė Breivaitė, Gediminas Karka. Kiti asmenys neatpažinti. PAVB FKV-440/19
Aktorių kolektyvas prie senojo teatro, apie 1953 m. Priekyje sėdi Juozas Jučas. 1-oje eilėje iš kairės: Stepas Kosmauskas, Regina Zdanavičiūtė, Gediminas Karka, Jonas Alekna, Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Ona Konkulevičiūtė, Kazimieras Vitkus, 2-oje elėje: Romualdas Klasčius, Henrika Hokušaitė, Liudvika Adomavičiūtė, Danutė Juronytė, Česlovas Pažemeckas, 3-oje eilėje: Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė, Laima Liesytė, Algimantas Masiulis, Romualda Mikalauskaitė, Donatas Banionis, Romualdas Urvinis, Stasys Petronaitis. PAVB FKV-440/1
Aktoriai Regina Zdanavičiūtė, Vaclovas Blėdis, Henrika Hokušaitė, Kazimieras Vitkus prie senojo teatro. PAVB FKV-435/8
Po spektaklio „Mirties šokis“. Juozas Miltinis su šuneliu Arieliu, aktoriai Bronius Babkauskas – Kurtas, Vaclovas Blėdis ir Donatas Banionis – Edgaras. 1973 m. PAVB FJM-1016/1
Po „Mirties šokio“ repeticijų: Juozas Miltinis ir Vaclovas Blėdis su aktoriais. Iš kairės: Algirdas Paulavičius, Regina Zdanavičiūtė, Evaldas Breivė, Danutė Vidugirytė, Juozas Miltinis, Jonas Garliauskas, Dalia Melėnaitė, Vaclovas Blėdis. Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1017/1
Kazimieras Vitkus, Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka ir Donatas Banionis gastrolių metu Maskvoje. 1974 m. PAVB FKV-445/5
V. Blėdis (viduryje) su Kazimieru Vitkumi (kairėje) ir Juozu Miltiniu. Apie 1987-1992 m. PAVB FJM-1018/19
Aktoriai Vaclovas Blėdis ir Gražina Urbonavičiūtė J. Miltinio palikimo studijų centre. 1998 m. Fotogr. Sergejaus Kašino