Virtuali paroda

Vaclovas Blėdis. Gyvenimas, atiduotas teatrui

Aktoriaus ir režisieriaus Vaclovo Blėdžio 100-osioms gimimo metinėms

Su Juozu Miltiniu

Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis. 1941 m. PAVB FJM-1018/14
Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis. 1956 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1018/7
Filosofas, vertėjas Matas Melėnas, režisierius Juozas Miltinis ir aktorius Vaclovas Blėdis. 1956 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-411/23
Juozas Miltinis ir Vaclovas Blėdis. Panevėžys, apie 1965 m. Fotogr. Algimanto Mockaus. PAVB FJM-874
Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis. Apie 1972 m. PAVB FJM 1018/4
Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis Lenino a. (dabar Laisvės a.), priešais teatrą. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FJM-1018/3
Juozas Miltinis ir Vaclovas Blėdis su šuneliu Arieliu prie teatro. PAVB FJM-1016/11
Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis su šuneliu Arieliu Leningrade (Sankt-Peterburge), gastrolių metu. 1976 m. Fotogr. Edvardo Koriznos. PAVB FJM-1016/14
Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis ir Bronius Uogintas (jaunesn.) Palangoje, Uogintų viloje. Fotogr. Algimanto Kunčiaus. PAVB FJM-1013/14
Juozas Miltinis savo bibliotekoje su Vaclovu Blėdžiu (kairėje). Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1018/16
Juozas Miltinis savo bibliotekoje su Vaclovu Blėdžiu (kairėje). Fotogr. Antano Gylio. PAVB FJM-1018/17
Režisierius Juozas Miltinis savo bibliotekoje su aktoriumi Vaclovu Blėdžiu ir teatrologu Giedrimundu Gabrėnu. 1989 m. Fotogr. Lidijos Šimkutės. PAVB FJM-1013/50
Aktorius Vaclovas Blėdis, režisierius Juozas Miltinis, žurnalistė Vida Bielskytė. Apie 1984 m. Fotogr. Anatno Gylio. PAVB FJM-1016/12
Nijolė ir Vaclovas Blėdžiai su sūneliu Leonu ir Juozu Miltiniu Spitrėnuose (Utenos r.). 1984 m. PAVB FJM-879/1
Nijolės ir Vaclovo Blėdžių šeima savo namuose su Juozu Miltiniu. 1985 m. Fotogr. Stasio Povilaičio. FJM-879/3
Juozas Miltinis su Vaclovu Blėdžiu ir jo sūneliu Leonu. Apie 1986 m. PAVB FJM-881/1
Vaclovas Blėdis, Leonas Blėdis, švenčiantis 10 metų sukaktį, ir Juozas Miltinis. 1993 kovas. PAVB FJM-881/4
Vaclovas Blėdis (dešinėje) su Juozu Miltiniu, švenčiančiu 85-erių metų sukaktį. Panevėžys, 1992 09 03. Fotogr. Juozo Šlivinsko. PAVB FMJ-1018/1
Juozas Miltinis savo bibliotekoje su Vaclovu Blėdžiu. Apie 1992 m. PAVB FJM-873/1
Vaclovas Blėdis ir Juozas Miltinis. Apie 1992-1994 m. PAVB FJM-1018/10