Miestą puošė Panevėžio Gerbūvio kontoros šiltnamiuose išaugintos gėlės. Lenino (dab. Laisvės) aikštė, 1955 m. Nuotrauka iš V. R. Vitkausko asmeninio albumo

Kaip 1953 m. Panevėžio miestas ruošėsi žiemai?

Sovietmečiu Panevėžio miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų, užsiimančių sodininkyste bei daržininkyste, valdos buvo sutelktos Ramygalos gatvės gale. 1953 m. spalio mėn. miesto valdžia tikrino, kaip jos pasiruošė žiemai. Lankytasi Panevėžio miesto Gerbūvio kontoros, Vaisių-daržovių kombinato, Valstybinės prekybos, Daržininkystės Nr. 2 (šalia Velžio kelio) ir Panevėžio miesto ligoninės šiltnamiuose. Taip pat patikrintas miestui priklausęs (!) kolūkis „Vienybė“. Beje, šio kolūkio žinioje iki 1967 m. buvo ir nacionalizuotas Ramygalos gatvės gale stovėjęs malūnas (dabar Ramygalos g. 111A).

Komisija, patikrinusi, kaip augalus miestui auginančios organizacijos pasiruošė žiemai, visur rado aplaidumo, įvairiausių trūkumų ir neatliktų darbų. Panevėžio miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas (toliau – DŽDT VK) 1953 m. spalio 22 d. sprendime „Dėl pasiruošimo žiemai organizacijų turinčių sodininkystes-daržininkystes“ konstatavo, kad žiemai tinkamai nepasiruošta*.

Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyriaus Gerbūvio kontoros šiltnamiuose užaugintomis gėlėmis buvo puošiamos miesto gatvės ir aikštės. Komisija, patikrinusi kontorą, konstatavo, kad ši nebaigė remontuoti vieno šiltnamio, jame neįmontuotos lentynos ir augalų sunešti į vidų dar negalima. Taip pat darbus apsunkino tai, kad neveikė vandentiekis, nepakankamai apsirūpinta kuru bei šiaudais.

Panevėžio vaisių-daržovių kombinato šiltnamis žiemai taip pat buvo neparuoštas, nepradėtas statyti naujasis šiltnamis. Inspektas (lysvė po stiklu ar kitokiu dangčiu ankstyvosioms daržovėms ar jų daigams auginti) dar neparuoštas. Kuru apsirūpinta, tačiau šiaudų dar nepakanka. Nepradėtas rudeninis arimas. Nuo saulės „išdegusiame“ sode nepradėti atsodinti vaismedžiai, čia reikėjo pasodinti apie 300 medelių.

Panevėžio valstybinės prekybos šiltnamiai žiemai buvo pasiruošę, tačiau naujas šiltnamis nepradėtas statyti. Dar buvo tvarkomas inspektas ankstyvosioms daržovėms ir jų daigams, nevisiškai apsirūpinta šiaudais.

Daržininkystės antrasis ūkis žiemai nesiruošė, netgi buvo išardęs vieną šiltnamį.

Paaiškėjo, kad Panevėžio miesto ligoninės šiltnamis nepradėtas statyti, inspektų skyrius visai apleistas ir žiemai nesiruošiama. Inspektų dėžės nesumontuotos, inspektų stiklai laikomi lauke (ne sandėlyje), kompostinės žemės rastos nesukastos, kitą sezoną auginti augalus nepasiruošta, šiaudais taip pat neapsirūpinta.

Panevėžio miesto kolūkyje „Vienybė“ 1953 m. spalio mėn. dar nebuvo pastatytas šiltnamis, inspektai žiemai nesumontuoti, inspektų langai bei šiaudai buvo laikomi ne sandėlyje, bet lauke. Kuru buvo apsirūpinta iš dalies, kompostinės žemės paruoštos, bet dar nesuvežtos į vietą.

Kad minėti trūkumai būtų pašalinti, Panevėžio miesto valdžia nusprendė įpareigoti visų įstaigų bei organizacijų, užsiimančių sodininkyste ir daržininkyste, vadovus padėtį ištaisyti ir susitvarkyti: lapkričio pirmomis dienomis suarti dirvą, baigti ruošti kompostines žemes, apsirūpinti šiaudais, dezinfekuoti šiltnamius, iki pavasario sezono sutvarkyti inspektinius rėmus ir kitą sodininkystės-daržininkystės inventorių, paruošti medžiagą durpių-pūdinių puodelių gamybai ir pradėti juos gaminti, atsodinti išnykusius medelius naujais, įpareigoti miesto kolūkio „Vienybė“ pirmininką Šiaučiūną iki žiemos sezono baigti statyti šiltnamį. Kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas, pavesta miesto Vykdomojo komiteto agronomui.

Dėl elektrinės perkrovimo Panevėžio miesto valdžia gyventojams uždraudė elektra šildyti patalpas bei tam tikromis valandomis jungti elektros prietaisus. Panevėžio m. DŽDT VK 1953 m. lapkričio 19 d. potvarkiu „Dėl uždraudimo naudotis elektros šildomais prietaisais rudens-žiemos metu“ nusprendė: „kategoriškai uždrausti naudotis elektros šildomais prietaisais kaip tai elektros plytelėmis, elektrinėmis viryklomis, elektriniais lygintuvais ir kit. nuo 1953 m. lapkričio mėn. iki 1954 m. vasario mėn. imamai nuo 7 val. iki 10 val. ir nuo 17 val. iki 22 val.“** Taip pat „kategoriškai“ buvo draudžiama naudoti elektros krosneles patalpų šildymui bet kuriuo paros metu. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai įpareigoti neviršyti numatyto elektros apšvietimo stiprumo valstybinio standarto. Taip pat perspėta, kad nesilaikantiems minėto sprendimo elektros energijos vartotojams bus atjungta elektra.

*Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, f. 14, ap. 1, b. 80, l. 8.

**Ten pat, l. 181.

Nuotraukoje – miestą puošė Panevėžio Gerbūvio kontoros šiltnamiuose išaugintos gėlės. Lenino (dab. Laisvės) aikštė, 1955 m.

Nuotrauka iš V. R. Vitkausko asmeninio albumo.

Emilija Juškienė
Panevėžio kraštotyros muziejaus
Istorijos skyriaus vyresn. muziejininkė

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas