1. Panevėžio kino teatras „Garsas“ sovietmečiu. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Kino teatrai Panevėžyje 1918–1940 m.

Kino teatrų istorija Panevėžyje – gana paini. Ypač daug pasikeitimų buvo Lietuvos Respublikos laikais. 1910 m. pirmąjį kino teatrą pavadinimu „Modern“ Panevėžyje įsteigė A. Sondagas.

Po Pirmojo pasaulinio karo Panevėžyje veikė kino teatras „Spindulys“. Jis priklausė „Spindulio“ akcinei bendrovei. Yra išlikęs jo 1924 m. planas. Kino teatro adresas tuo metu buvo Vasario 16 g. Nr. 13. Teatras veikė ir miesto sode. 1925 m. rugsėjo 24 d. iš miesto sodo perkeltas į kitas patalpas. 1926 m. liepos mėnesį „Panevėžio balsas“ rašė, kad buvęs kino teatras „Spindulys“ perėjo į kitas rankas ir pavadintas „Apollo“. Atlikus teatro salės remontą jis atidarytas liepos 16 d. 1926 m. „Panevėžio balsas“ rašė, kad bilietai į filmus kainuoja nuo 1,10 iki 2,40 litų. Seansai vykdavo nuo 19 ir nuo 21 val. Kino teatras veikė adresu Vasario 16 g. Nr. 13.

Kitas, jau po Pirmojo pasaulinio karo mieste veikęs, buvo kino teatras „Iliuzija“. 1926 m. jo adresas nurodomas Birutės g. Nr. 4. Teatro savininkė – J. Petraitienė. Vėliau jo adresas nurodomas Birutės g. Nr. 2. 1934 m. vasario 1 d. spauda rašė, kad „Iliuzija“ užsidarė dėl krizės ir mokesčių. 1935 m. kino teatras vėl veikė, nes spauda rašė apie nedidelį gaisrą šiame kino teatre. Gaisro metu nukentėjo kino mechanikas.

Kino teatras „Pasaulis“ (Respublikos g. 31) Panevėžyje atidarytas 1925 m. gruodžio 26 d. naujai pastatytame ir įrengtame pastate. Jo steigėjas – Juozas Šukys. Žemę būsimam pastatui jis pirko dar 1922 m. lapkričio 22 d. 1931 m. liepos 16 d. pastatas baigtas rekonstruoti. 1936 m. kovo 14 d., pagal kitus duomenis balandžio 17 d. pastatas parduotas Panevėžio vyskupijai už 28 tūkst. litų. Panevėžio vyskupija planavo, kad pastatas bus reikalingas būsimai mažajai kunigų seminarijai. Tačiau pastatas ir toliau buvo naudojamas kaip kino teatras – P. Chmieliauskas ir A. Bertulis patalpas nuomojosi iš vyskupijos.

1928 m. „Lietuvos aidas“ lapkričio 29 d. numeryje rašė, kad Panevėžyje atidarytas naujas kino teatras „Sirena“ nepateisino lūkesčių. Salė visai nepritaikyta kino demonstravimui. Kino teatro debiutui buvo rodomas SSRS filmas. Prieš filmus buvo rodoma Lietuvos kronika. Kino teatras priklausė žydų tautybės verslininkams ir, kaip rašė to meto spauda, turėjo sudaryti konkurenciją dviems P. Chmieliausko kino teatrams. Nuo 1929 m. „Sirena“ (Respublikos g. 38) ir „Pasaulis“ turėjo bendrą vedėją – Juozą Rajecką.

Įgarsintas kino filmas Panevėžyje pirmą kartą demonstruotas 1930 m. balandžio 4 d. kino teatre „Sirena“. 1930 m. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu buvo galima rodyti tik peržiūrėtus filmus. Jų demonstravimui reikėdavo gauti leidimą.

1934 m. spauda rašė, kad kino teatre „Sirena“ buvo atliktas kapitalinis remontas. 1934 m. „Sireną“ perėmė iš JAV grįžęs Plerpa, kino teatras pervadintas į „Forum“.

1932 m. spauda rašė, kad Panevėžyje yra 3 kino teatrai. Į „Iliuziją“ renkasi vaikai ir darbininkai, „Sirena“ panevėžiečiai negali skųstis, o „Pasaulis“ apsileido – „tik įžengus apstoja blusos“. Taip pat rašyta, kad 1934 m. sausio mėn. kino teatre „Iliuzija“ tik vieną dieną demonstruotas filmas „Sodoma ir Gomora“, nes greitai policija jį uždraudė. Spaudos duomenimis Panevėžyje tik kino teatre „Pasaulis“ filmai rodyti kasdien, kituose – 4 kartus per savaitę. 1935 m. spauda rašė, kad Panevėžio kino teatrai yra vienose rankose, repertuaras suprastėjo. Patalpos nevėdinamos. Pabrėžta, kad kino teatras „Forum“ namų apsuptyje ir norint patekti reikia pereiti pro trejas duris. Panaši padėtis ir su kino teatru „Pasaulis“. Gaisro atveju tai kėlė didelį pavojų.

1936 m. sausį šaulių teatre inž. J. Barysas atidarė naują kino teatrą „Saulutė“.

2. Panevėžio kino teatro „Garsas“ salė. Nuotrauka iš privačios kolekcijos1939 metais, atpiginus bilietus, kino teatruose žiūrovams pradėjo trūkti vietų. Apie tai rašė Panevėžio miesto spauda. 1939 m. vasario 13 d. kino teatrų savininkai Chmieliauskas ir Bertulis nemokamai bedarbiams rodė filmą „Suecas“, o vasario 16 d. filmas nemokamai rodytas darbininkams. 1939 m. balandį kino teatras „Forum“ buvo perimtas kitų savininkų ir pavadintas „Garsu“ (savininkai: Vanagas, Zofija ir Stasys Činikai). Jie įrengė naują aparatą ir sutvarkė salės vidų. 1939 m. rugpjūčio 29 d. atidarytas naujas kino teatras „Menas“ (Vasario 16-osios g. Nr. 19). Teatrą valdė Chmieliauskas ir Bertulis, faktiškai atkūrę buvusį kino teatrą „Iliuzija“. Tuo metu tai buvo pats moderniausias Panevėžio kino teatras.

1939 m. Panevėžyje minimi 3 kino teatrai: „Menas“, turėjęs 60 000, „Pasaulis“ – 58 000 ir „Garsas“ – 47 000 litų metinių pajamų.

 

Nuotraukos:
1. Panevėžio kino teatras „Garsas“ sovietmečiu.
2. Panevėžio kino teatro „Garsas“ salė.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas