Margių gatvė. 2021 m. G. Kartano nuotrauka

Margių gatvė

Nėra tiksliai žinoma, kada atsirado gatvė tokiu pavadinimu. Istorikė Ona Maksimaitienė rašė, kad ji cariniais laikais vadinta Kalėjimo skersgatviu. 1919 m. gatvių sąraše tokio pavadinimo nebuvo.

Panevėžio spaudoje rašyta, kad 1926 m. iš rugsėjo 17-osios į 18-ąją piktadariai apiplėšė 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko amunicijos ir technikos sandėlį Margių gatvėje. Tuo metu to pėstininkų pulko kariškiai gyveno ir sandėliai buvo išsidėstę įvairiose vietose, viskas sukelta į vieną vietą tik užbaigus pulko kareivinių statybą Pajuostyje 1932 m.

Gatvė tvarkyta po truputį. Laikraštis „Panevėžio balsas“ rašė, kad Margių gatvės grioviai pilni nešvarumų. Šioje gatvėje buvo ir lentpjūvė, kuri keldavo gana didelį triukšmą ir piktino gyventojus. Gatvė augo iš kaimų atvykstant neturtingiems ūkininkams, kurie statėsi čia trobeles. Atvykę vyrai ieškojo darbo, o moterys dažniausiai dirbdavo tarnaitėmis. 1932 m. Margių, Gedimino ir Algirdo gatvių gyventojai kreipėsi į miesto valdžią dėl centrinio šulinio įrengimo, mat kilus gaisrui buvo sudėtinga jį gesinti dėl vandens trūkumo.

1929 m. tuometinė spauda rašė, kad Margių gatvėje antrą Velykų dieną triukšmadariai daug rėkavo, grojo armonika, šunis lodė, bet čia niekada nebūna nė vieno policininko.

1932 m. gatvė ilginta kapinių link. 1933 m. „Panevėžio balse“ išspausdintas skelbimas, kad vienintelis Panevėžyje Jurgis Urbonas, gyvenantis Margių g. 7, tarpininkauja perkant „plecius, dvarus, ūkius“. Šioje gatvėje buvo Šv. Vincento ir Paulo draugijos patalpos. Ji vertėsi labdaringa veikla. Margių gatvėje minima Šv. Vincento ir Paulo draugijos senelių prieglauda.

1931 m. kilo didžiulis gaisras akcinės bendrovės „L. B. Chazenas ir sūnūs“ linų šukavimo ir pakulų apdirbimo fabrike. Gaisras padarė nuotolių už kelis šimtus tūkstančių litų. Turtas buvo draustas, bet mažesnei sumai. Fabrikas atstatytas Margių gatvėje. 1933 m. gruodžio 21 d. išduotas leidimas statyti „Chazenas ir sūnus“ linų apdirbimo įmonę Margių gatvėje. 1935 m. rugpjūčio 21 d. išduotas leidimas statyti fabriko priestatą Margių gatvėje. 1937 m. rugsėjo 22 d. išduotas leidimas mūro sandėlio statybai Margių gatvėje. 1940 m. linų šukavimo ir pakulų apdirbimo fabrikas „L. B. Chazenas ir sūnūs“ nacionalizuotas.

1937 m. Margių gatvė buvo išgrįsta. 1944‒1947 m. duomenimis, šioje gatvėje buvo Panevėžio rajono vykdomasis komitetas. Šiuo metu tai graži Panevėžio gatvė.

Nuotraukoje – Margių gatvė. 2021 m.

G. Kartano nuotrauka.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas