1. Namas, kuriame gyveno Juozas Miltinis ir aktoriai. Nuotrauka iš www.miltinis.lt

Negavus lėšų teatro remontui, paprašė perleisti gyvenamąjį namą

Šaulių namų su teatro sale patalpos, kuriose 1941 m. įsikūrė Panevėžio dramos teatras, buvo menkos ir ankštos. Jau po karo jas buvo planuota perstatyti ir išplėsti.

Kaip matyti iš Panevėžio apskrities archyve saugomų dokumentų, 1947 m. teatro rekonstrukcija buvo atidėta. Tuomet Juozas Miltinis 1947 m. balandžio 15 d. raštu kreipėsi į Panevėžio miesto vykdomojo komiteto pirmininką su prašymu perleisti teatrui kaimynystėje esantį gyvenamąjį namą.

Rašte, kurį be Juozo Miltinio dar pasirašė teatro direktorius ir vietos komiteto pirmininkas, nurodoma, kad tai namas J. Lindės-Dobilo (vėliau pavadintoje Teatro) gatvėje Nr. 4. Šiame name jau buvo įsikūrusios teatro dirbtuvės, siuvykla ir dar reikėjo įrengti pastatymų kostiumų medžiagų dažyklą, raudonąjį kampelį su skaitykla.

Dar buvo prašoma šiame name esančių 6 butų gyventojus iškelti į teatro tarnautojų butus. Konstatuojama, kad daugelis teatro aktorių gyvena tolokai nuo teatro ir žiemos naktimis po spektaklių bijo pareiti. Be to, šio namo gyventojai visai nesirūpina namo ir kiemo švara, kartu teršdami visą teatro aplinką. Jos sutvarkymui prašoma buvo teatrui priskirti ir namo sklypą.

Teatro prašymą patenkinti pareikalauta kiek galima greičiau. Sunku pasakyti ar buvo skubama, ar ne, bet tuoj pat 1947 m. balandžio 22 d. Panevėžio miesto vykdomojo komiteto posėdyje buvo nuspręsta šalimais teatro esantį namą ir sklypą perduoti Panevėžio dramos teatro žinion, o to namo gyventojus iškelti į teatro darbuotojų užimamus butus.

Į teatrui perduotą namą atsikėlė ar gyveno vėliau Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis, Regina Zdanevičiūtė, šeimas sukūrę Eugenija Šulgaitė ir Gediminas Karka, Adelė Rožėnaitė ir Bronius Babkauskas, Henrika Hokušaitė ir Steponas Kosmauskas, Ona Konkulevičiūtė ir Donatas Banionis, Stasys Petronaitis,  Algimantas Masiulis ir kt.

Namas buvo raudonų plytų su mansarda. Jis iki mūsų dienų neišliko. Nuo gaisro nukentėjęs namas atstatytas, bet vėliau nugriautas. Archyvinių duomenų apie teatralų name kilusį gaisrą nepavyko rasti. Pasakojama, kad Juozas Miltinis per gaisrą gelbėjo tik du daiktus – kavamalę ir savo portretą.

Nuotraukos:
1. Namas, kuriame gyveno Juozas Miltinis ir aktoriai. Iš www.miltinis.lt.
2. Vaclovas Blėdis, Juozas Miltinis ir Donatas Banionis Juozo Miltinio bute teatralų name. Iš www.bernardinai.lt.
3. Ant buvusio teatralų namo pamatų pastatytas naujas namas Teatro g. 4. L. Kaziukonio nuotrauka.

Leonas Kaziukonis

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas