Kino teatras „Garsas“ XX a. 5 deš. Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių

Panevėžio kino teatrai XX a. 5 deš.

Pirmaisiais pokario metais kino teatrai buvo vertinami kaip propagandos priemonė. 1944 m. liepos 22 d. sovietinė armija užėmė Panevėžio miestą. Labai greitai nuspręsta atkurti kino teatrų tinklą. 1944 m. rugpjūčio 1 d. įsteigtas Panevėžio apskrities kinofikacijos skyrius. Respublikinės Kinofikacijos valdybos prie Lietuvos SSR sprendimu viršininku paskiriamas Chmelevskis Ipolitas Ipolitovičius, buhalteriu – Norbertas Liudkevičius. Direktoriui mokama 900 rublių, buhalteriui 600 rublių alga.

1945 m. Panevėžio mieste buvo 2 kino teatrai: „Garsas“ ir „Menas“. Kiekvienam kino teatrui skirta po 17,5 etato. Direktoriui nustatoma 400 rublių alga, buhalteriui – 500 rublių alga. Pagal etatus kino teatre dar dirbo: administratorius, mechanikas, kasininkas, kontrolieriai, dailininkas, valytoja, kiemsargis ir sargas. Mažiausia buvo valytojos alga – 130 rublių. Dailininkas gaudavo tokį pat atlyginimą kaip direktorius – 400 rublių.

1946 m. Panevėžio apskrities kinofikacijos viršininku paskirtas Stepanovas. Panevėžio apskrityje dar buvo kino teatras „Odeonas“ Šeduvoje ir „Aušra“ Kupiškio mieste. Greitai kinofikacijos viršininku paskirtas O. Kalašnikovas. Abu vėliau buvo apkaltinti, kad dingo neatsiskaitę už bilietus. Stepanovas pradangino bilietų už 7 450 rublių, o O. Kalašnikovas už 300 rublių. 1947 m. išeikvojimai siekė apie 55 000 rublių.

Kai kuriems piliečiams buvo suteikta teisė kino teatrus lankyti nemokamai. Jie turėdavo specialius talonus. 1947 m. rugsėjo 23 d. Panevėžio apskrities kinofikacijos viršininku tapo Balys Jančiauskas – buvęs „Garso“ kino teatro direktorius. Jo alga 1948 m. siekė 980 rublių. „Garso“ kino teatrui vadovauti paskiriamas Antanas Markevičius. Nuo tada abiems kino teatrams vadovavo vienas žmogus. Kino teatrų reklama buvo vertinama kaip prasta, jie patys buvo šiukšlini. Mieste buvo ir kilnojamas kino teatras „Svajonė“. Jame mechaniku dirbo Vladas Nakrošis, motoristu Petras Reingardas, vairuotoju Antanas Barvičas. Panevėžio apskrities kino teatras „Odeonas“ buvo perduotas 1948 m. sausio 15 d. Radviliškio apskrities kino tinklui.

1948 m. kino teatrų „Garsas“ ir „Menas“ vadovybė buvo kritikuojama, nes juose įsigalėjo sisteminiai darbo drausmės pažeidimai. 1949 m. Panevėžio apskrities kinofikacijos viršininku paskirtas Antanas Markevičius. Kino teatrams „Garsas“ ir „Menas“ vadovavo direktorius Jonas Petrauskas. 1950 m. kino teatrams nurodyta ypač reklamuoti filmą „Berlyno žlugimas“. Kino teatrai dirbo nuostolingai.

Kino teatrų darbininkų darbas vertintas prastai, nors dalis darbuotojų iš tiesų dirbo neblogai. 1951 m. sausio 3 d. Jonas Petrauskas atleistas iš kino teatrų direktoriaus pareigų. Kino teatro „Menas“ direktoriumi paskirtas Genadijus Mišovas, o kino teatro „Garsas“ direktoriumi – Kazys Antanaitis. Nepaisant įvairių nesklandumų kino teatrai buvo gausiai lankomi, nes mieste pramogų labai trūko.

Nuotraukoje – kino teatras „Garsas“ XX a. 5 deš.

Nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas