1. Panevėžio valsčiaus pastatas. Nuotrauka iš leidinio „Panevėžio apskrities savivaldybė 1918–1938 m.“

Panevėžio valsčiaus pastatas

Panevėžio valsčius buvo vienas svarbiausių Panevėžio apskrityje, bet ilgai neturėjo savo darbui tinkamo pastato. 1933 m. gegužės 12 d. gautas leidimas statybai. Statybos darbai užbaigti per gana trumpą laiką. Statyba kainavo tik apie 60 000 litų, nes akmenis ir žvyrą ūkininkai suvežė nemokamai. Projektą paruošė statybos inžinierius Kazys Germanas. Pastatas pašventintas 1933 m. lapkričio 28 d. Tai atliko kunigas Lelis. Į iškilmes atvyko savivaldybių departamento direktorius P. Barkauskas, vyriausias statybos ir sauskelių inspektorius inžinierius A. Novickis, kiti aukšti svečiai. Atidaryme dalyvavo Panevėžio ir Biržų apskričių viršininkai, valsčių viršaičiai.

Po iškilmingo renginio svečiai nuvyko į Panevėžio apskrities administracijos pastatą. Čia buvo surengti iškilmingi pietūs. Juose dalyvavo apie 200 asmenų.

Naujame pastate įsikūrė Panevėžio valsčiaus savivaldybė, Panevėžio valsčiaus policijos nuovada ir pašto agentūra.

1944–1952 m. Panevėžio valsčiaus pastate buvo naikinamųjų batalionų štabas. Sovietiniais metais šiame pastate veikė Prekybos valdyba. Pagal amžininkų atsiminimus apie 1969 m. pastate įrengtas trečias aukštas.

2. Buvęs Panevėžio valsčiaus pastatas. 2013 m. T. Stasevičiaus nuotraukaPastatas išlikęs iki šių dienų.

Apie Panevėžio valsčiaus pastato projekto autorių

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokslus, mokėsi „Saulės“ draugijos mokytojų kursuose Vilniuje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Voronežą. Čia baigė realinę mokyklą. Karui pasibaigus grįžo į Lietuvą ir įstojo į Karo mokyklą Kaune. Ją baigė 1919 m. Dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose. 1920–1922 m. tarnavo 6-ajame pėstininkų pulke. 1922 m. įstojo į Lietuvos universiteto technikos fakultetą. 1929 m. baigė mokslus ir tapo diplomuotu inžinieriumi. 1929 m. paskirtas dirbti Panevėžio apskrities inžinieriumi. Šiose pareigose išdirbo iki 1937 m. pabaigos.

 

Nuotraukos:
1. Panevėžio valsčiaus pastatas. Iš leidinio „Panevėžio apskrities savivaldybė 1918–1938 m.“
2. Buvęs Panevėžio valsčiaus pastatas. 2013 m. T. Stasevičiaus nuotrauka.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas