Vaižganto gatvė. 2009 m. Nuotrauka iš  V. R. Vitkausko kolekcijos

Vaižganto gatvė

Jurgio gatvės, dabartiniu metu Vaižganto, pavadinimas pirmąkart paminėtas 1871 m. Panevėžio miesto plane. Tiksliau – ji buvo vadinama Georgijaus gatve ar skersgatviu. Pagal minėtą planą mieste atsirado 20 naujų gatvių, minimos ir dvi aikštės. Gatvė buvo gana apleista, nors faktiškai buvo miesto centre. Panevėžio miesto gatvėms pavadinti komisijos 1919 m. lapkričio 3 d. posėdyje siūlyta Jurgio vardu vadinti gatvę nuo Rusų kapų iki naujosios bažnyčios (tuo metu buvo statoma Šv. Stanislovo bažnyčia, dabar – Kristaus Karaliaus katedra).

1926 m. miesto valdybos rūpesčiu pradėti nedideli gatvių tvarkymo darbai: buvo daromi mediniai šaligatviai, nukeltos tvoros. Tvarkyta ir Jurgio gatvė. Kai kurie gyventojai priešinosi tokiems pokyčiams. Tuometinėje spaudoje buvo svarstoma: gal jiems patinka purvynas? Iš tiesų, padėtis nelabai pasikeitė. 1927 m. pavasarį Jurgio gatvėje buvo galima paskęsti. Ar dėl miesto valdybos, ar dėl namų savininkų kaltės purvo buvo iki kelių, šaligatviai prasti. Taip apie gatvę rašyta Panevėžio spaudoje.

Gatvė dažnokai minėta Panevėžio spaudoje. 1932 m. rašyta, kad Jurgio gatvėje Kozakevičius augina vynuoges, jas parduoda Zitiečių parduotuvėje.

1930 m. Panevėžyje, Jurgio g. 14, apsigyveno siuvėjas Mikalauskas, baigęs Kybartų vyriškų rūbų siuvimo akademiją. Tuo metu siuvėjai buvo populiariausi amatininkai.

1934 m. Jurgio gatvė pradėta tvarkyti. Nugriauti seni namai, iškeltos tvoros. Mat pastačius Katedrą, daug žmonių į ją eidavo šia gatve.

Kai kuriems gyventojams nepatiko šios gatvės pavadinimas, 1934 m. buvo siūlymų jį keisti.

1938 m. rugpjūčio 11 d. Jurgio gatvėje kilo gaisras, per kurį sudegė vieno gyventojo malkinė ir sandėliukas.

Šioje gatvėje buvo Karo daboklė. Ji minima ir 1940 m. Panevėžio miesto telefonų knygoje. Panašios paskirties pastatas išliko ir sovietiniais metais. Jurgio gatvė dažnai buvo lyginama su Krekenavos ir J. Tilvyčio gatvėmis. Įvairiais istorijos laikotarpiais jų reikšmingumas skyrėsi. Krekenavos gatvė ‒ viena seniausių Panevėžio gatvių. Jurgio gatvė buvo kelias į Katedrą.

Panevėžio vykdomojo komiteto sprendimu 1950 m. liepos 18 d. pakeisti kelių gatvių pavadinimai. Jurgio gatvė pavadinta daktaro Andriaus Domaševičiaus vardu. 1965 m. taip pat pervadinta Liaudies gatvė. Šioje gatvėje daktaras A. Domaševičius turėjo savo privačią kliniką.

Šiuo metu buvusi A. Domaševičiaus gatvė vadinama Vaižganto gatve. Ir šiandien šia gatve panevėžiečiai traukia į Katedrą.

Nuotraukoje – Vaižganto gatvė. 2009 m.

Nuotrauka iš  V. R. Vitkausko kolekcijos.

Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas