Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Centre direktorius Jonas Yčas – vienas aktyviausių „Vienybės“ klubo narių

„Vienybės“ klubas Panevėžyje

Vienas garsiausių klubų, kuris tarpukario Panevėžyje organizavo visapusišką kultūrinę veiklą, buvo „Vienybės“ klubas. Jis savo veiklą pradėjo dar 1909 m. Vienas jo organizatorių buvo gydytojas Kazimieras Sliekas, vaistininkas V. Katelė ir dvarininkas S. Karpis. Įvairių karų laikotarpiu klubo veikla buvo nutrūkusi.

Klubas „Vienybė“ atkurtas 1920 m. gruodžio 31 d. Organizacijos įstatai įregistruoti 1920 m. gruodžio 13 d. Įstatuose buvo rašoma, kad jos tikslas: padėti klubo nariams turiningai praleisti laisvalaikį. Klube buvo tikrieji ir garbės nariai. Jie rengė literatūros vakarus, kviesdavo specialistus įvairioms paskaitoms, rengdavo muzikos, šokių vakarus. Buvo populiarūs įvairūs sportiniai žaidimai, propaguojamas biliardas, šachmatai, kiti žaidimai. 1922 m. klubas neteko savo patalpų. 1924 m. naujos patalpos gautos vieno turtingiausių panevėžiečių – Leizerio-Berro Chazeno pagalba. Tais metais klubo pirmininku išrinktas Jonas Yčas, pavaduotojais – Kostas Razminas – Panevėžio kalėjimo viršininkas, Panevėžio miesto burmistras Tadas Chodakauskas ir gydytojas Juozas Bregauskas. Jonas Yčas gyveno Panevėžyje iki 1925 m.

„Vienybės“ klubo pirmininku po J. Yčo daugelį metų dirbo Panevėžio miesto burmistras Tadas Chodakauskas. Iš pradžių klubas buvo įsikūręs Respublikos g. Nr. 8, vėliau veiklą tęsė Ramygalos gatvėje. Ilgesnį laiką veikė adresu Respublikos g. Nr. 30. 1934 m. rugpjūčio mėnesį klubas persikėlė į patalpas Vasario 16 g. Nr. 14. Čia buvo biliardo stalas, modernus pianinas, įvairi spauda klubo lankytojams, veikė moderni valgykla. Klubo nariams pietūs kainavo tik 1,20 lito. Buvo ruošiami ir specialūs pietūs vegetarams. 1929 m. klubo pirmininku išrinktas Tadas Chodakauskas, vicepirmininkais – Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas Bronius Stosiūnas ir Panevėžio apygardos teismo teisėjas Jonas Danauskas. 1936 m. perregistruoti klubo įstatai. Pirmininku vėl išrinktas Tadas Chodakauskas, vicepirmininkais – Panevėžio apygardos teismo teisėjas Leonas Vabalas ir Panevėžio apygardos žemės tvarkytojas Balys Galvydis, sekretoriumi Panevėžio apskrities agronomas Kazys Kubilius, iždininku gydytojas Juozas Bregauskas. Valdybos nariais buvo žinomi panevėžiečiai: Berčiūnų kurorto direktorius Jonas Kasperavičius, švietimo inspektorius Aleksandras Plungė, teisėjas Petras Jonkus. Revizijos komisijoje dirbo Panevėžio pradžios mokyklų inspektorius Juozas Sideravičius, Ignas Kazakevičius ir Stasys Ladavičius. 1936 m. „Vienybės“ klubas įvardijamas kaip geriausias klubas Panevėžyje. 1936 m. rugsėjo 2 d. spauda rašė, kad ,,Vienybės“ klubo valgyklai pradėjo vadovauti p. Dambravienė. 1939 m. klubo nariais buvo 42 asmenys.

„Vienybės“ klubas buvo garsiausias klubas Panevėžyje, kuris propagavo kultūrinę veiklą. 1940 m. liepos 29 d. klubo veikla buvo sustabdyta.

Nuotraukoje – Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Centre direktorius Jonas Yčas – vienas aktyviausių „Vienybės“ klubo narių.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas