1. Vilniaus skautai Panevėžyje 1928 m. Nuotrauka iš privačios kolekcijos

Vilniaus skautai Panevėžyje 1928 m.

1928 m. Panevėžio skautai sulaukė brangių svečių. Juos aplankė Vilniaus skautai. Vilniuje skautai veikė nuo 1918 m. Juos įkūrė Petras Jurgėla. Tai buvo pirmieji skautai Lietuvoje. Skautai Vilniaus mieste buvo lietuvybės propaguotojai. Jie mielai buvo sutinkami visoje nepriklausomoje Lietuvoje. Kurį laiką Vilniaus skautų veikla buvo nutrūkusi. 1926 m. Vilniuje skautų draugovę atkūrė Pranas Žižmaras. Draugovė pavadinta „Gedimino“ vardu.

Panevėžyje skautai veikė nuo 1920 m. 1927 m. lapkričio 28 d. Panevėžio tuntą paliko karininkas Steponas Žukaitis. Nauju tuntininku tapo vyr. ltn. Juozas Bačkys. Jis ir vadovavo Vilniaus skautų sutikimui Panevėžyje.

2. Vilniaus skautų vadas P. Žižmaras. Nuotrauka iš privačios kolekcijosVilniaus skautai į Panevėžį atvyko 1928 m. liepos 25 d. ir buvo labai iškilmingai priimti. Lėšas jų priėmimui paaukojo Panevėžio skautams remti draugija, dalį lėšų aukojo ir patys skautai. Vilniaus skautų delegacijai vadovavo Pranas Žižmaras. Iš pradžių svečiai apsilankė Panevėžio muziejuje. Po to vyko į 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko būstinę. 17 val. išvyko į Panevėžio apylinkių įžymybę – Čičinsko kalną Upytėje. Liepos 26 d. susipažino su Panevėžio miestu. Vėliau vėl vyko į Pajuostį. Antroje dienos pusėje stebėjo 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko pratybas Vytauto aikštėje. 21 val. Panevėžio mokytojų seminarijos salėje svečiams surengta vakarienė. Joje galėjo dalyvauti tik kviestiniai svečiai. Įėjimas į renginį buvo mokamas. Pora dienų pasisvečiavę Vilniaus skautai iš Panevėžio išvyko į Anykščius.

Vilniaus skautams nuo 1926 m. vadovavo garsi asmenybė Pranas Žižmaras. Jis gimė 1907 m., Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją baigė 1929 m., mokėsi Vilniaus universitete. 1932 m. baigė Varšuvos fizinio auklėjimo institutą. P. Žižmaras ypač išgarsėjo 1938 m., kai iškvietė lenkų karininką į dvikovą už tai, kad šis labai neigiamai atsiliepė apie Lietuvos valstybę. Pranas Žižmaras dvikovą kardais laimėjo ir tuo išgarsino Lietuvos vardą.

Panevėžio skautai dar ilgai prisiminė skautų iš Vilniaus vizitą.

Nuotraukos:
1. 
Vilniaus skautai Panevėžyje 1928 m.
2. Vilniaus skautų vadas P. Žižmaras.

Nuotraukos iš privačios kolekcijos.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas